სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი, გაბრიჩიძე ი.. არასავარგული ტერიტორიების გამოყენება სახალხო მეურნეობის დარგების განვითარებისა და აღორძინებისათვის. სამეცნიერო ჟურნალი ''ნავთობი და გაზი''. 2013წ. №28.

ზ. მიქაძე, შ. ნაჭყებია. არასაიმედო ტექნიკური სისტემების მიერ დავალების მოცემულ დროში შესრულების განხორციელებადობის შესახებ . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2002წ. №10-12. გვ.96-97. ISSN 0130-7061.

კ. წერეთელი, ნ.მამაგულაშვილი, ლ.გობაძე. არასიმეტრიული დატვირთვები ელექტრულ ქსელებში. ენერგია,. 2015წ. #3(75) 6 გვ.

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე. არასიმეტრიული მოკლე შერვების აღმწერი განტოლებები. "ენერგია",ენერგია. 2008წ. N3(47),გვ33-38.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, მ. ქობალია, ა. გვიმრაძე. არასიმეტრიული რეაქტიული დატვირთვის მქონე ელექტრომომხმარებლების რეაქტიული დატვირთვის კომპენსაციის გამოკვლევების შედეგები. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია”, . 2016წ. “ენერგია”, #4 (80). გვ. 77-82..

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია. არასიმეტრიული ტექნიკური სისტემის მიერ დავალების მოცემულ დროში შესრულების განხორციალებადობის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. #10-12; გვერდი 2.

ა. ნევეროვი, ვატიტაძე გ.. არასინუსოიდალური დენები და მათი გამოყენება კონტაქტურ მიკროშედუღებაში. საქართველოს საინჟინრო სიახლეები. 2012წ. N2, გვ.63-66.

ბ. დიდებაშვილი, ი. ჯვარშეიშვილი, კ. შარვაშიძე. არასპეციალიზებული სატვირთო სადგურების სალიანდაგო განვითარების გაანგარიშება.. სამეცნიერო ჟურნალი ტრანსპორტი. ISSN 1512-0910. 2006წ. №2(22)/ 2006. გვ.10-12. .

ი. ჯვარშეიშვილი, ბ. დიდებაშვილი, კ. შარვაშიძე.. არასპეციალიზირებული სატვირთო სადგურის სადგურების სალიანდაგო განვითარების გაანგარიშება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”. ISSN 1512-0910, . 2006წ. თბილისი, 2006 წ. ¹# 2 გვ. 10-12..

კ. ფხაკაძე. არასრულად განსაზღვრული სიმრავლის ცნების შესახებ. თსუ გმი-ის სემინარების მოხსენებები. 1995წ. ტ.10, N3, (ინგლისურად), 62-64.

ნ. გოგნიაშვილი. არასრულწლოვნის დაკითხვის თავისებურება. მერიდიანი, სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები . 2017წ. #1, 23-32გვ. ISSN2449-3112.

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. არასტანდარტული კარტოფილის დამუშავება სახამებლის მიღების წინ. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15.

ნ. სიხარულიძე. არასტანდარტული ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური ერთეულების გავლენა ლიტერატურულ ნორმებზე (ინგლისური ენის მაგალითზე), . ,,განათლება“. 2002წ. №1 (4), თბილისი, ., გვ.72-77..

ფ. ვერულაშვილი. არასტაციონალური დატვირთვით გამოწვეული დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა ცილინდრულ გარსში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. N1(8), 23გვ..

ი. ღარიბაშვილი. არასტაციონალური დატვირთვით გამოწვეული დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა ცილინდრულ გარში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა. 2008წ. ISSN1512-3936 N1(8) 2008 30gv..

ე. კუხალაშვილი. არასტაციონალურის საფუძველზე ღვარცოფსაცავის მახასიათებლების ცვლილებების კანონზომიერების განსაზღვრა. სტუ–ის სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია” სტუ–საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. № 1–2(17–18.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. არასტაციონალურობის საფუძველზე ღვარცოფსაცავის მახასიათებლების ცვლილების კანონზომიერების განსაზღვრა. სტუ, ჟ. "ჰიდროინჟინერია". 2014წ. #1-2, (17-18), თბილისი, გვ. 46-53.

ნ. ჭიკაიძე, მ.ალფაიძე. არასწორი გადაწყვეტილებები მენეჯმენტში და მათი შედეგები ბიზნესში. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. N 4 გვ.91.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, გ. უსანეთაშვილი, თ. დუნდუა, მ. ახალბედაშვილი.. არატექნოლოგიური ღრეჩოს გავლენა ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკურ პარამეტრებზე.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 1512-0996,. 2010წ. N(10-12), თბილისი, 2010, გვ. 98-104..