სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე. არასრულად განსაზღვრული სიმრავლის ცნების შესახებ. თსუ გმი-ის სემინარების მოხსენებები. 1995წ. ტ.10, N3, (ინგლისურად), 62-64.

ნ. გოგნიაშვილი. არასრულწლოვნის დაკითხვის თავისებურება. მერიდიანი, სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები . 2017წ. #1, 23-32გვ. ISSN2449-3112.

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. არასტანდარტული კარტოფილის დამუშავება სახამებლის მიღების წინ. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15.

ნ. სიხარულიძე. არასტანდარტული ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური ერთეულების გავლენა ლიტერატურულ ნორმებზე (ინგლისური ენის მაგალითზე), . ,,განათლება“. 2002წ. №1 (4), თბილისი, ., გვ.72-77..

ფ. ვერულაშვილი. არასტაციონალური დატვირთვით გამოწვეული დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა ცილინდრულ გარსში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. N1(8), 23გვ..

ი. ღარიბაშვილი. არასტაციონალური დატვირთვით გამოწვეული დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა ცილინდრულ გარში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა. 2008წ. ISSN1512-3936 N1(8) 2008 30gv..

ე. კუხალაშვილი. არასტაციონალურის საფუძველზე ღვარცოფსაცავის მახასიათებლების ცვლილებების კანონზომიერების განსაზღვრა. სტუ–ის სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია” სტუ–საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2014წ. № 1–2(17–18.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. არასტაციონალურობის საფუძველზე ღვარცოფსაცავის მახასიათებლების ცვლილების კანონზომიერების განსაზღვრა. სტუ, ჟ. "ჰიდროინჟინერია". 2014წ. #1-2, (17-18), თბილისი, გვ. 46-53.

ნ. ჭიკაიძე, მ.ალფაიძე. არასწორი გადაწყვეტილებები მენეჯმენტში და მათი შედეგები ბიზნესში. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. N 4 გვ.91.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, გ. უსანეთაშვილი, თ. დუნდუა, მ. ახალბედაშვილი.. არატექნოლოგიური ღრეჩოს გავლენა ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკურ პარამეტრებზე.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 1512-0996,. 2010წ. N(10-12), თბილისი, 2010, გვ. 98-104..

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, გ. უსანეთაშვილი, თ. დუნდუა, მ. ახალბედაშვილი.. არატექნოლოგიური ღრეჩოს გავლენა ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკურ პარამეტრებზე.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 1512-0996,. 2010წ. N(10-12), თბილისი, 2010, გვ. 98-104.

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე,თ. დუნდუა, პ. კურტანიძე, მ. ახალბედაშვილი, ი. ჯვარშეიშვილი.. არატექნოლოგიური ღრეჩოს ზეგავლენა ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკურ პარამეტრებზე.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2010წ. ¹№ 7-9, 2010 გვ. 77-84..

ი. ჯვარშეიშვილი, გ.შარაშენიძე, ა. შარვაშიძე თ. დუნდუა,. არატექნოლოგიური ღრეჩოს ზეგავლენა ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკურ პირობებში.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061, . 2010წ. თბილისი 2010წ. ¹#10-12. გვ. 98-104, .

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების ათვისება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 156.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე. არატრადიციული ენერგიის წყაროების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა. საქართველოს სსიპ საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი . არატრადიციული ენერგიის წყაროების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა. საქართველოს სსიპ საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 0წ. 3-4 .

მ. კობახიძე. არატრადიციული საკვები-საშუალებების დამზადების ახალი ტექნოლოგიები და მათი გამოყენების ეფექტურობა მეცხოველეობასა და მეფრინველეობაში. საქართველოს ფერმერული მეცხოველეობის საკვები ბაზის განმტკიცების და საკვები რესურსების უკეთ გამოყენების პრობლემები. 2001წ. გვ. 73-75.

ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ვ. ხათაშვილი, თ. გედევანიშვილი, ვ. ბახტაძე. არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. .

ნ. ჩიკვილაძე. არაციკლური ეკონომიკური კრიზისების მიზეზები და შედეგები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. 2010წ.N6 გვ.116–119 (0,25).

რ. გაფრინდაშვილი. არაცნობიერი ფსიქიკა ქართულ ფოლკლორში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2015წ. N1(12), გვ. 175-179.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე. არაწრფივი აგარეგირებული პროფორციულ-დიფერენციალური რეგულატორების სტრუქტურული კონსტრუირება და სიმეტრია. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. ჟურნალის N1(6) გვ. 44-47..