სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ც. კურცხალია. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2010წ. ტ. 10. N2, ISSN 1512-686, გვ.220-221.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქრისტესაშვილი ლ.. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. თომი 10. #2, გვ.220-221.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. არტერიული ჰიპერტენ- ზიის დინამიკა პოპულაციურ გამოკვლევებში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 69-75.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი ქ. ბერიაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული ნიადაგის ანალიზის ჩატარებისას. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №3 (44) გვ.143-144.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული ნიადაგის ანალიზის ჩატარებისას. . 2009წ. ტ.I №3 (44) .გვ. 143-144; .

შ. შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი, გ. ზაკალაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული წყლის ანალიზის ჩატარებისას. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №4 (45) გვ.149-152.

ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი,. არტეფაქტები დაბინძურებული ჰაერის სინჯის აღების სტადიებზე. . 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIX, 2007 გვ. 49-52 ..

ს. სიგუა. არქაულ–წარმართული ქართველური კულტურა (მოკლე ვარიანტი), . წიგნში: „მეგრული პოეზიის ანთოლოგია“,. 2016წ. გვ. 675–696..

მ. მილაშვილი, თ.ბიძინაშვილი ვ.მჭედლიშვილი. არქიტექტორი - სუსტი სქესის მამაკაცური პროფესია. . სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. . 2017წ. #3 . თბილისი. 2017 წ. გვ.44-47;.

ო. ნახუცრიშვილი. არქიტექტორი და ქალაქი. სტილი. 2002წ. .

მ. მელქაძე. არქიტექტრული აზრის ისტორიული ექსკურსი. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #1(15); 252-256.

მ. მელქაძე. არქიტექტურა არის სინამდვილის შემენების სპეციფიკური ფორმა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #2(16); 244-249.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. არქიტექტურა გარემოს ესთეტიკური სრულყოფის ხელოვნება. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი.სამეცნიერო კონფერენცია. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. 195-2004 გვ..

მ. მილაშვილი. არქიტექტურა და ადამიანის ფსიქოლოგია. . კამარა. 2007წ. #3.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე, ლ. ბერიძე. არქიტექტურა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2 (45) ISSN1512-3936.

ლ. ბერიძე. არქიტექტურა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2 (45) .

ნ. ბუზალაძე. არქიტექტურა და ფსიქოანალიზი. ინტელექტუალი. 2013წ. №23.

ნ. იმნაძე, ლ.ხვიბლიანი. არქიტექტურა ძალაუფლების სამსახურში. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2017წ. № 1(17)გვ.303 - 309.

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. არქიტექტურის და ბუნების გარემოს ურთიერთკავშირის პრობლემა თბილისის მაგალითზე. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები 12. 2008წ. .

გ. მიქიაშვილი. არქიტექტურის ზემოქმედება გარემოზე. . „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2017წ. N7, 10 გვ..