სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯიბლაძე, ა.თოფჩიშვილი. არაწრფივი დაპროგრამების ამოცანებში ლაგრანჟის მოდიფიცირებული ფუნქციის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2001წ. #5, გვ.22–29.

ნ. ჯიბლაძე, ს.ლომთაძე. არაწრფივი დაპროგრამების არაამოზნექილი ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. #1(434), გვ.80–84 .

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი. არაწრფივი დაპროგრამების მეთოდის გამოყენება თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაციისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", . 2007წ. ICT’07, I.

ვ. მაისურაძე, ნ.მჭედლიშვილი. არაწრფივი დინამიკური ღია სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, გვ. 60-66.

ლ. გაჩეჩილაძე, ვ. კუციავა, იმედაძე თ. არაწრფივი ელექტრონული სქემების ოპტიმალური დაპროექტების ამოცანა მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. №2(5), გვ. 24-35. ISSN 1512-3979.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. არაწრფივი ობიექტების იდენტიფიკაცია მახასიათებელი ფუნქციის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები . 1990წ. № 13 (352).

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. არაწრფივი ობიექტების იდენტიფიკაციის რეკურსული ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები . 1990წ. № 13(369).

ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ნ. ნარიმანაშვილი, ჭიჭინაძე ვ. არაწრფივი ოპტიმიზაციის რთული ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” მოხსენებათა კრებული. I ტომი; 223-228. ISBN 978-99940-954-1-4..

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე. არაწრფივი სისტემების ბიფურკაციული მოვლენების მართვა უკუკავშირის გამოყენებით. მოხსენებათა კრებული: ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში".. 2007წ. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია მოხსენებათა კრებული N 2. გვ318-321.

ი. დავითაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, ნ. ფაილოძე. არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული არამდგრადობის კვლევა და მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", . 2007წ. ICT’07 I.

ნ. ვარძიაშვილი. არაწრფივი, არასტაციონალური ჩაკეტილი მართვის სისტემის იდენტიფიკაცია მრავალი ცვლადის მახასიათებელი ფუნქციების საშუალებით. სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2016წ. № 2 (22), გვ. 90-94.

ნ. ვარძიაშვილი, ე. კურცხალია. არაწრფივი, არასტაციონალური, დინამიკური ობიექტების იდენტიფიკაცია ფუნქციონალური მწკრივების საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი „განათლება“. 2016წ. № 2 (16), გვ. 205-211.

პ. ნადირაშვილი, გ. ჩუბინიძე, გ. ტატურაშვილი. არახისტი საგზაო ფენილების ძვრისადმი მდგრადობის პარამეტრების გაუმჯობესების პირობები პოლიმერულ-მოდიფიცირებული ბიტუმების გამოყენებით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული "საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები" . 2009წ. #4 თბილისი, საქართველო.

მ. ნიშნიანიძე. არაჰიდროქსიბენზოილ ჰიდრაზიდი ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმომნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2004წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.4№4 2004 გვ.323–325.

დ. მაგრაქველიძე. არბიტრაჟული ფასწარმოქმნის თეორია (ATP) და არბიტრაჟული პორტფელი. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2015წ. #6;გვ.80.

ნ. ჟველია. არგონავტების ნაკვალევზე. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება’’, გამომცემლობა ,,თობალისი’’. 2012წ. #1(5), გვ. 158-162.

შ. დოღონაძე. არისტოტელე სახელმწიფო მართვის შესახებ. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2007წ. # 4 გვ.29-38.

თ. ხოხობაშვილი. არისტოფანე და ბერძენ ქალთა ამბოხი. . 2016წ. გვ. 107-110.

გ. ინანიშვილი, და სხვ. არმაზციხე-ბაგინეთის არქეოლოგიური კვლევის შესახებ. "იბერია-კოლხეთი". 2014წ. N9, 18-36.

ი. ქვარაია. არმატურის ნაშვერების არასწორად მოწყობის ფაქტების გამოვლენა და მათი კორექტირება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #3(38), გვ.4.