სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიის განვითარების შესაძლებლობები . გაენათის მაცნე. 2013წ. ტ.1 N.2 გვ.22-28.

გ. ელიავა, null, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიის მიმართულების – პოლისა¬ქა-რიდული ინჟინერიის განვითარების პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 41-46.

ო. გაბედავა, თ.კაპანაძე, ა. ცინცაძე. ბიოტექნოლოგიური სისტემების მოდელირების ზოიერთიპრობლემის აპრიორული ფორმალიზაცია. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979) . 2010წ. №1(8), 110-113 გვ..

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი,. ბიოქიმიის საკითხები და პერსპექტივები. . 2008წ. ტ I №2 (43) gv. 151-153.

ს. მიდელაშვილი. ბირთვული და ნარკოტიკული საფრთხე და საქართველოს განდგომილი რეგიონები . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. №3, გვ. 150-152..

ე. გვენეტაძე. ბირთვული იარაღი და საერთაშორისო უშიშროების ზოგიერთი საკითხი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. #31 გვ. 61-66.

ე. გვენეტაძე. ბირთვული იარაღი და საერთაშორისო უშიშროების ზოგიერთი საკითხი. . საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. #31. 61-66..

ლ. ჯიქიძე. ბირჟის ორგანიზაციული მოდელი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. - თბილისი, . 2011წ. N1(10), გვ.408-409, ISSN: 1512-3979 .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ბის-(1,1 დიქლორკაპრონმჟავას) სულფიდის სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.9, #3 გვ. 223-225.

ლ. ქრისტესაშვილი, ჩხუბიანიშვილი ნ.გ.. ბის-1,1. დიქლორკაბრონმჟავა ეთილის ეთერის სულფიდის სინთეზი. საქართბელოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ. 6, N3, 259-260.

ა. ჩიქოვანი. ბიტუმი,კუპრი და ასფალტბეტონი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News. 2016წ. №4, გვ. 37–42.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, გ.ცინცაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ც.თურქაძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტთან ლითონების კომპლექსური ნაერთების სპექტრული კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(6), გვ. 618-621.

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, თ.წივწივაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ც.თურქაძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტიდან ლითონების კომპლექსური ნაერთების სპექტრული ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №6, გვ.618-621. 2006წ. ტ.6, №6, გვ.618-621.

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, თ.წივწივაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ი.ბოჭოიძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტის ახალი კომპლექსნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.6, №6, გვ.615-617. 2006წ. ტ.6, №6, გვ.615-617.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, გ.ცინცაძე, ი.ბენიძე, ა.აფხაძე, რ.კლდიაშვილი, ც. ამბროლაძე. ბიურეტის ახალი კომპლექსური ნაერთების თერმოლიზური კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(5), გვ. 496-500.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, გ.ცინცაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ი.ბოჭორიძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტის ახალი კომპლექსური ნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(6), გვ. 615-617.

რ. კლდიაშვილი, ლ. ამბროლაძე, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, ი. ბენიძე. ბიურეტის ახალი ნაერთების თერმოლიზური კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. №6(5), 496-500 გვ..

ნ. ბებიაშვილი. ბიუჯეტირება და კონტროლინგი საწარმოში . სტუ, ჟურნალი `განათლება" . 2013წ. #2 (8), 2013,გვ. 306–309.

ჯ. კანკაძე, გ.სტეფნაძე. ბიუჯეტის არსი და მისი სტრუქტურები. საქართველოს საავტომობილო ინსტიტუტი;შრომები # 2.. 2005წ. გვ.289-294.