სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქვარაია. არმატურის ნაშვერების არასწორად მოწყობის ფაქტების გამოვლენა და მათი კორექტირება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #3(38), გვ.4.

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა. არომატულ მცენარეულ ნედლეუში S-მეთილ-მეთიონინის განსაზღვრა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 161-163.

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. არომატულ მცენარეულ ნედლეუში S-მეთილ-მეთიონინის განსაზღვრა. . სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15, გვ. 161-163..

ლ. ქუთათელაძე, კერესელიძე ლ.. არომატული კომპოზიციების მიღება უალკოჰოლო სასმელების წარმოებისათვის. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

შათირიშვილი ი., გიგილაშვილი ე.. არომატული ნაერთების გაზური ქრომატოგრაფიული ანალიზი. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2001წ. №2, გვ. 290-292.

ი. კუპატაძე, კერესელიძე ციცო. არომატწარმოქმნელი ნივთიერებების შესწავლა კენკროვანებში. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ზ. ხასაია. არსებობის უარყოფითობა. ფილოსოფიური ძიებანი. 2006წ. კრებული IX, გვ. 28-39.

გ. წანაწყენიშვილი. არსებულ ქალაქთგეგმარებით სტრუქტურაში ახალი მრავალბინიანი სახლების დაპროექტების სივრცულ-კომპოზიციური თავისებურებები (თბილისის მაგალითზე). სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. 2(5),72-77, ISSN 1512-2956.

ლ. კახიანი, ლ.მახვილაძე, ა.სოხაძე, გ. ნიჟარაძე. არსებული 9 სართულიანი მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლება. ქალი და XXIსაუკუნე. 2011წ. N1(22),73–76.

რ. პატარაია, ვ. ჯამარაშვილი, კ. პატარაია. არსებული სადერივაციო სისტემების გამოყენება არატრადიციული წყაროების ელექტროენერგიად გარდაქმნის მიზნით. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. №4–1(52).

ზ. სვანიძე. არსენოპირიტული მადნის ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავების პროცესის შესწავლა დამჟანგველის დამატებისას. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2017წ. 1. გვ. 134-139.

მ. ხოსიტაშვილი. არტ ბიზნესის როლი ეკონომიკაში. . „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.. 2011წ. №3(15) გვ. 129-134..

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ც. კურცხალია. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2010წ. ტ. 10. N2, ISSN 1512-686, გვ.220-221.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქრისტესაშვილი ლ.. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. თომი 10. #2, გვ.220-221.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. არტერიული ჰიპერტენ- ზიის დინამიკა პოპულაციურ გამოკვლევებში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 69-75.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი ქ. ბერიაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული ნიადაგის ანალიზის ჩატარებისას. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №3 (44) გვ.143-144.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული ნიადაგის ანალიზის ჩატარებისას. . 2009წ. ტ.I №3 (44) .გვ. 143-144; .

შ. შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი, გ. ზაკალაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული წყლის ანალიზის ჩატარებისას. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №4 (45) გვ.149-152.

ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი,. არტეფაქტები დაბინძურებული ჰაერის სინჯის აღების სტადიებზე. . 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIX, 2007 გვ. 49-52 ..

ს. სიგუა. არქაულ–წარმართული ქართველური კულტურა (მოკლე ვარიანტი), . წიგნში: „მეგრული პოეზიის ანთოლოგია“,. 2016წ. გვ. 675–696..