სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. დავითაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, ნ. ფაილოძე. არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული არამდგრადობის კვლევა და მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", . 2007წ. ICT’07 I.

ნ. ვარძიაშვილი. არაწრფივი, არასტაციონალური ჩაკეტილი მართვის სისტემის იდენტიფიკაცია მრავალი ცვლადის მახასიათებელი ფუნქციების საშუალებით. სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2016წ. № 2 (22), გვ. 90-94.

ნ. ვარძიაშვილი, ე. კურცხალია. არაწრფივი, არასტაციონალური, დინამიკური ობიექტების იდენტიფიკაცია ფუნქციონალური მწკრივების საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი „განათლება“. 2016წ. № 2 (16), გვ. 205-211.

პ. ნადირაშვილი, გ. ჩუბინიძე, გ. ტატურაშვილი. არახისტი საგზაო ფენილების ძვრისადმი მდგრადობის პარამეტრების გაუმჯობესების პირობები პოლიმერულ-მოდიფიცირებული ბიტუმების გამოყენებით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული "საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები" . 2009წ. #4 თბილისი, საქართველო.

მ. ნიშნიანიძე. არაჰიდროქსიბენზოილ ჰიდრაზიდი ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმომნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2004წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.4№4 2004 გვ.323–325.

დ. მაგრაქველიძე. არბიტრაჟული ფასწარმოქმნის თეორია (ATP) და არბიტრაჟული პორტფელი. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2015წ. #6;გვ.80.

ნ. ჟველია. არგონავტების ნაკვალევზე. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება’’, გამომცემლობა ,,თობალისი’’. 2012წ. #1(5), გვ. 158-162.

შ. დოღონაძე. არისტოტელე სახელმწიფო მართვის შესახებ. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2007წ. # 4 გვ.29-38.

თ. ხოხობაშვილი. არისტოფანე და ბერძენ ქალთა ამბოხი. . 2016წ. გვ. 107-110.

გ. ინანიშვილი, და სხვ. არმაზციხე-ბაგინეთის არქეოლოგიური კვლევის შესახებ. "იბერია-კოლხეთი". 2014წ. N9, 18-36.

ი. ქვარაია. არმატურის ნაშვერების არასწორად მოწყობის ფაქტების გამოვლენა და მათი კორექტირება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #3(38), გვ.4.

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა. არომატულ მცენარეულ ნედლეუში S-მეთილ-მეთიონინის განსაზღვრა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 161-163.

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. არომატულ მცენარეულ ნედლეუში S-მეთილ-მეთიონინის განსაზღვრა. . სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15, გვ. 161-163..

ლ. ქუთათელაძე, კერესელიძე ლ.. არომატული კომპოზიციების მიღება უალკოჰოლო სასმელების წარმოებისათვის. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

შათირიშვილი ი., გიგილაშვილი ე.. არომატული ნაერთების გაზური ქრომატოგრაფიული ანალიზი. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2001წ. №2, გვ. 290-292.

ი. კუპატაძე, კერესელიძე ციცო. არომატწარმოქმნელი ნივთიერებების შესწავლა კენკროვანებში. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ზ. ხასაია. არსებობის უარყოფითობა. ფილოსოფიური ძიებანი. 2006წ. კრებული IX, გვ. 28-39.

გ. წანაწყენიშვილი. არსებულ ქალაქთგეგმარებით სტრუქტურაში ახალი მრავალბინიანი სახლების დაპროექტების სივრცულ-კომპოზიციური თავისებურებები (თბილისის მაგალითზე). სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. 2(5),72-77, ISSN 1512-2956.

ლ. კახიანი, ლ.მახვილაძე, ა.სოხაძე, გ. ნიჟარაძე. არსებული 9 სართულიანი მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლება. ქალი და XXIსაუკუნე. 2011წ. N1(22),73–76.

რ. პატარაია, ვ. ჯამარაშვილი, კ. პატარაია. არსებული სადერივაციო სისტემების გამოყენება არატრადიციული წყაროების ელექტროენერგიად გარდაქმნის მიზნით. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. №4–1(52).