სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ოსიძე. არჩევნების გაყალბების აპრობირებული მეთოდები. ევრაზიის ინსტიტუტი. 2012წ. თბ., 2012.

ლ. იმნაიშვილი. არჩილ ფრანგიშვილი, სულხან ზუმბურიძე, ზურაბ გასიტაშვილი. საგანგებო ენერგეტიკული მდგომარეობის მოდელირება. კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 No.3(26) [2010.06.30], გვ. 198-206. . . 2010წ. .

გ. ჩხიკვიშვილი, მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე ქართული ენის, როგორც ერის იდენტობის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. გვ. 105-107.

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე პოლიტიკური პარტიების ურთიერთობის შესახებ საქართველოში. . პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის კრებული.. 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე ქალის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, . საერაშორისო კრებული „გენდერი და მსოფლიო”. 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე ქართული ენის, როგორც ენის ძირითადი იდენტობის მახასიათებლის შესახებ. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". 2012წ. #3..

გ. ჩხიკვიშვილი. არჩილ ჯორჯაძის კულტურული ნაციონალიზმი. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. N3, 259-261.

გ. ლობჟანიძე. არჩილ ჯორჯაძის ცხოვრება-მოღვაწეობის ძირითადი მომენტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2013წ. N1, 2013, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ12.

კ. იორდანიშვილი, ხ. კიკნაძე. არხების საიმედოობის სეფასება დაძველების ინტენსივობის გათვალისწინებით. შრომათა კრებული ”საქჰიდროეკოლოგია”. 2007წ. #63, 2007წ. 95-101გვ..

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე. არხების საიმედოობის შეფასება დაძველების ინტენსივობის გათვალისწინებით . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი. 2007წ. .

რ. კილაძე. არხებში მოძრავი ტალღების ჰიდრავლიკა. საქართველოს უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - "უნივერსალი". 2010წ. .

მ. ბარბაქაძე, გ. ნადირაშვილი. არხმთხრელი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2006წ. #3-4.

მ. ბარბაქაძე, გ. ნადირაშვილი. არხმწმენდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2007წ. #1.

ა. საყვარელიძე. ასაკის გავლენა ბეტონის გაჯირჯვებაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #2 (45) 86-89გვ.

ა. საყვარელიძე. ასაკის გავლენა ბეტონის შეკლებაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #3 (46) .

მ. მამნიაშვილი, თათია დოლიძე. ასაკის გამო შეურაცხადობის სამართლებრივი დახასიათება. ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემიის ჟურნ. „ინტელექტუალი“,. 2009წ. N8 გვ. 124-128.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. ფარცხალაია. ასაკობრივ კრიზისთან დაკავშირებული კონფლიქტები. „მერმისი“. 2011წ. N5, გვ. 123.

ლ. მეტრეველი. ასაკობრივი კრიზისი. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. N2(34).

ლ. მეტრეველი. ასაკობრივი კრიზისი - რთული ბავშვები. „ინტელექტი“. 2013წ. N1(46).