სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. სვანიძე. არსენოპირიტული მადნის ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავების პროცესის შესწავლა დამჟანგველის დამატებისას. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2017წ. 1. გვ. 134-139.

მ. ხოსიტაშვილი. არტ ბიზნესის როლი ეკონომიკაში. . „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.. 2011წ. №3(15) გვ. 129-134..

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ც. კურცხალია. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2010წ. ტ. 10. N2, ISSN 1512-686, გვ.220-221.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქრისტესაშვილი ლ.. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. თომი 10. #2, გვ.220-221.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. არტერიული ჰიპერტენ- ზიის დინამიკა პოპულაციურ გამოკვლევებში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 69-75.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი ქ. ბერიაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული ნიადაგის ანალიზის ჩატარებისას. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №3 (44) გვ.143-144.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული ნიადაგის ანალიზის ჩატარებისას. . 2009წ. ტ.I №3 (44) .გვ. 143-144; .

შ. შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი, გ. ზაკალაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული წყლის ანალიზის ჩატარებისას. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №4 (45) გვ.149-152.

ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი,. არტეფაქტები დაბინძურებული ჰაერის სინჯის აღების სტადიებზე. . 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIX, 2007 გვ. 49-52 ..

ს. სიგუა. არქაულ–წარმართული ქართველური კულტურა (მოკლე ვარიანტი), . წიგნში: „მეგრული პოეზიის ანთოლოგია“,. 2016წ. გვ. 675–696..

მ. მილაშვილი, თ.ბიძინაშვილი ვ.მჭედლიშვილი. არქიტექტორი - სუსტი სქესის მამაკაცური პროფესია. . სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. . 2017წ. #3 . თბილისი. 2017 წ. გვ.44-47;.

ო. ნახუცრიშვილი. არქიტექტორი და ქალაქი. სტილი. 2002წ. .

მ. მელქაძე. არქიტექტრული აზრის ისტორიული ექსკურსი. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #1(15); 252-256.

მ. მელქაძე. არქიტექტურა არის სინამდვილის შემენების სპეციფიკური ფორმა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #2(16); 244-249.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. არქიტექტურა გარემოს ესთეტიკური სრულყოფის ხელოვნება. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი.სამეცნიერო კონფერენცია. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. 195-2004 გვ..

მ. მილაშვილი. არქიტექტურა და ადამიანის ფსიქოლოგია. . კამარა. 2007წ. #3.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე, ლ. ბერიძე. არქიტექტურა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2 (45) ISSN1512-3936.

ლ. ბერიძე. არქიტექტურა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2 (45) .

ნ. ბუზალაძე. არქიტექტურა და ფსიქოანალიზი. ინტელექტუალი. 2013წ. №23.

ნ. იმნაძე, ლ.ხვიბლიანი. არქიტექტურა ძალაუფლების სამსახურში. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2017წ. № 1(17)გვ.303 - 309.