სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი, თ.ბიძინაშვილი ვ.მჭედლიშვილი. არქიტექტორი - სუსტი სქესის მამაკაცური პროფესია. . სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. . 2017წ. #3 . თბილისი. 2017 წ. გვ.44-47;.

ო. ნახუცრიშვილი. არქიტექტორი და ქალაქი. სტილი. 2002წ. .

მ. მელქაძე. არქიტექტრული აზრის ისტორიული ექსკურსი. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #1(15); 252-256.

მ. მელქაძე. არქიტექტურა არის სინამდვილის შემენების სპეციფიკური ფორმა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #2(16); 244-249.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. არქიტექტურა გარემოს ესთეტიკური სრულყოფის ხელოვნება. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი.სამეცნიერო კონფერენცია. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. 195-2004 გვ..

მ. მილაშვილი. არქიტექტურა და ადამიანის ფსიქოლოგია. . კამარა. 2007წ. #3.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე, ლ. ბერიძე. არქიტექტურა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2 (45) ISSN1512-3936.

ლ. ბერიძე. არქიტექტურა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2 (45) .

ნ. ბუზალაძე. არქიტექტურა და ფსიქოანალიზი. ინტელექტუალი. 2013წ. №23.

ნ. იმნაძე, ლ.ხვიბლიანი. არქიტექტურა ძალაუფლების სამსახურში. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2017წ. № 1(17)გვ.303 - 309.

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. არქიტექტურის და ბუნების გარემოს ურთიერთკავშირის პრობლემა თბილისის მაგალითზე. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები 12. 2008წ. .

გ. მიქიაშვილი. არქიტექტურის ზემოქმედება გარემოზე. . „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2017წ. N7, 10 გვ..

თ. ჭანტურია. არქიტექტურის ზოგიერთი საკითხი ქართული მხატვრული ლიტერატურის უძველეს წყაროებში. მშენებლობა სამეცნიერო ტექნუკური ჟურნალი. 2008წ. №4 .

მ. ძიძიგური, თეონა ეპიტაშვილი. არქიტექტურის იდენტიფიცირება ეთნიკური რეგიონის სოციალურ მახსოვრობასთან მიმართებაში მესტიის მუზეუმის მაგალითზე. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011წ. #2, 211-214 გვ..

დ. ბოსტანაშვილი. არქიტექტურის რიტორიკა. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, ”ინტელექტუალი”. 2011წ. 16, 114-121, ISSN 1512-2530.

მ. ძიძიგური, გიორგი იოსებიძე. არქიტექტურისა და დიზაინის მიზნობრივი გამოყენებით ხევსურეთის რეგიონის რეაბილიტაციის კონცეპტუალური ხედვა. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2013წ. #1(7), 232-235.

ვ. მუჯირი. არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის თანამედროვე სკოლა, როგორც არქიტექტურული განათლების სისტემის ნოვატორული მოვლენა. სტუ, განათლება . 2015წ. # 3 (14) გვ. 195-198.

ე. ხახუტაშვილი, ნ.იმნაძე. არქიტექტურულ-სამშენებლო კომპანია "წავკისის ველის"მარკეტინგული კვლევა.. საქართველოს განათლების მეცნიერებატა აკადემიის ჟურნალ"მოამბის" დამატება.შრ.. 2009წ. 2(14);172-176გვ. ISSN #1512-102X.

გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. არქიტექტურული განათლება გლობალურ ჭრილში.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალ "მოამბის" დამატება.შრომები.. 2009წ. N1 (13). გვ.321–327. ISSN N1512-102X.

მ. მილაშვილი, გ.მიქიაშვილი. არქიტექტურული განათლების პერსპექტივები გლობალუურ ჭრილში . სამეცნიერო შრომების კრებული . ჟურნალ ”მოამბი”-ს დამატება . 2009წ. #1 (13) .