სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი, გ.მიქიაშვილი. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში . ”ინტელექტუალი”. 2009წ. #9 .

მ. მელქაძე, მ.ჩხაიძე. არქიტექტურული გარემო, იდეალი და რეალობა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. #1(7); 204-208.

გ. მიქიაშვილი, ბადრი გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკა და ელექტრონული სწავლება.. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. ჟურნალი "ინტელექტუალი".. 2009წ. N8. გვ.136–141. ISSN 1512-2530.

ვ. ვარდოსანიძე. არქიტექტურული კრიტიკა, როგორც კულტურის რეფლექსიის ფორმა.. „ხელოვნება“. № 1-2. 2000წ. .

ნ. თევზაძე, ვ. მუჯირი. არქიტექტურული ობიექტების შეფასების სრულყოფისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "განათლება". 2011წ. #3, 169-173.

ვ. მუჯირი. არქიტექტურული პროპედევტიკის განვითარების პერსპექტივები. სტუ, განათლება . 2015წ. # 3 (14) 2015, გვ. 198-201;.

ვ. მუჯირი. არქიტექტურული პროპედევტიკის მნიშვნელობა და არქიტექტურული კომპოზიციის სწავლების პრობლემები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. საქართველო, 2015 გვ. 72-79.

ვ. მუჯირი. არქიტექტურული პროპედევტიკის ფსიქო-პედაგოგიური საფუძვლები. სტუ, განათლება . 2013წ. #1(7) 2013, გვ 208 – 213.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. არქიტექტურული სინთეზი და მისი მნიშვნელობა “ფასადური არქიტექტურა თბილისის მაგალითზე “. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში. 2017წ. .

ვ. გელაშვილი. არქიტექტურული ფორმაწარმოქმნა და სემანტიკა (1). "არქიტექტურული დაიჯესტი". 2012წ. AD 7. გვ.8.

ვ. გელაშვილი. არქიტექტურული ფორმაწარმოქმნა და სემანტიკა პოსტმოდერნის პერიოდში. "არქიტექტურული დაიჯესტი". 2012წ. AD 8. გვ.8.

ნ. იმნაძე. არქიტექტურული „პარალელები“. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2014წ. № 2(11)გვ.161-166.

ვ. მუჯირი. არქიტექტურულიკომპოზიციის სწავლებისარსებული მეთოდოლოგიის შეფასება სტუდენტთა გამოკითხვის საფუძველზე . სტუ, განათლება . 2013წ. #2(8) 2013 gv. 251 - 256.

ე. ქრისტესიაშვილი, ზურაბ კიკნაძე. არქიტექტურულ–სამშენებლო პროექტირების მენეჯმენტის თნამედროვე პარადიგმა (ანალიზი, სინთეზი და შეფასება ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზე). სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2018წ. 4(47), 5 გვ..

ლ. ოსიძე. არჩევნები და მისი გაყალბების მექანიზმები. "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N14, თბ.2008.

მ. დარჩაშვილი. არჩევნები და სოციალური პრობლემატიკა საქართველოში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. #25.

ნ. ჟველია. არჩევნები, როგორც საჯარო-პოლიტიკური მმართველობის განახლების ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, თბილისი,. 2015წ. №32, გვ. 46-48..

ლ. ოსიძე. არჩევნების გაყალბების აპრობირებული მეთოდები. ევრაზიის ინსტიტუტი. 2012წ. თბ., 2012.

ლ. იმნაიშვილი. არჩილ ფრანგიშვილი, სულხან ზუმბურიძე, ზურაბ გასიტაშვილი. საგანგებო ენერგეტიკული მდგომარეობის მოდელირება. კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 No.3(26) [2010.06.30], გვ. 198-206. . . 2010წ. .

გ. ჩხიკვიშვილი, მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე ქართული ენის, როგორც ერის იდენტობის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. გვ. 105-107.