სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. არქიტექტურის და ბუნების გარემოს ურთიერთკავშირის პრობლემა თბილისის მაგალითზე. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები 12. 2008წ. .

გ. მიქიაშვილი. არქიტექტურის ზემოქმედება გარემოზე. . „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2017წ. N7, 10 გვ..

თ. ჭანტურია. არქიტექტურის ზოგიერთი საკითხი ქართული მხატვრული ლიტერატურის უძველეს წყაროებში. მშენებლობა სამეცნიერო ტექნუკური ჟურნალი. 2008წ. №4 .

მ. ძიძიგური, თეონა ეპიტაშვილი. არქიტექტურის იდენტიფიცირება ეთნიკური რეგიონის სოციალურ მახსოვრობასთან მიმართებაში მესტიის მუზეუმის მაგალითზე. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011წ. #2, 211-214 გვ..

დ. ბოსტანაშვილი. არქიტექტურის რიტორიკა. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, ”ინტელექტუალი”. 2011წ. 16, 114-121, ISSN 1512-2530.

მ. ძიძიგური, გიორგი იოსებიძე. არქიტექტურისა და დიზაინის მიზნობრივი გამოყენებით ხევსურეთის რეგიონის რეაბილიტაციის კონცეპტუალური ხედვა. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2013წ. #1(7), 232-235.

ვ. მუჯირი. არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის თანამედროვე სკოლა, როგორც არქიტექტურული განათლების სისტემის ნოვატორული მოვლენა. სტუ, განათლება . 2015წ. # 3 (14) გვ. 195-198.

ე. ხახუტაშვილი, ნ.იმნაძე. არქიტექტურულ-სამშენებლო კომპანია "წავკისის ველის"მარკეტინგული კვლევა.. საქართველოს განათლების მეცნიერებატა აკადემიის ჟურნალ"მოამბის" დამატება.შრ.. 2009წ. 2(14);172-176გვ. ISSN #1512-102X.

გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. არქიტექტურული განათლება გლობალურ ჭრილში.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალ "მოამბის" დამატება.შრომები.. 2009წ. N1 (13). გვ.321–327. ISSN N1512-102X.

მ. მილაშვილი, გ.მიქიაშვილი. არქიტექტურული განათლების პერსპექტივები გლობალუურ ჭრილში . სამეცნიერო შრომების კრებული . ჟურნალ ”მოამბი”-ს დამატება . 2009წ. #1 (13) .

გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. ჟურნალი "ინტელექტუალი".. 2009წ. N9. გვ.154–160. ISSN 1512-2530.

მ. მილაშვილი, გ.მიქიაშვილი. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში . ”ინტელექტუალი”. 2009წ. #9 .

მ. მელქაძე, მ.ჩხაიძე. არქიტექტურული გარემო, იდეალი და რეალობა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. #1(7); 204-208.

გ. მიქიაშვილი, ბადრი გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკა და ელექტრონული სწავლება.. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. ჟურნალი "ინტელექტუალი".. 2009წ. N8. გვ.136–141. ISSN 1512-2530.

ვ. ვარდოსანიძე. არქიტექტურული კრიტიკა, როგორც კულტურის რეფლექსიის ფორმა.. „ხელოვნება“. № 1-2. 2000წ. .

ნ. თევზაძე, ვ. მუჯირი. არქიტექტურული ობიექტების შეფასების სრულყოფისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "განათლება". 2011წ. #3, 169-173.

ვ. მუჯირი. არქიტექტურული პროპედევტიკის განვითარების პერსპექტივები. სტუ, განათლება . 2015წ. # 3 (14) 2015, გვ. 198-201;.

ვ. მუჯირი. არქიტექტურული პროპედევტიკის მნიშვნელობა და არქიტექტურული კომპოზიციის სწავლების პრობლემები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. საქართველო, 2015 გვ. 72-79.

ვ. მუჯირი. არქიტექტურული პროპედევტიკის ფსიქო-პედაგოგიური საფუძვლები. სტუ, განათლება . 2013წ. #1(7) 2013, გვ 208 – 213.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. არქიტექტურული სინთეზი და მისი მნიშვნელობა “ფასადური არქიტექტურა თბილისის მაგალითზე “. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში. 2017წ. .