სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩხიკვიშვილი, მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე ქართული ენის, როგორც ერის იდენტობის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. გვ. 105-107.

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე პოლიტიკური პარტიების ურთიერთობის შესახებ საქართველოში. . პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის კრებული.. 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე ქალის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, . საერაშორისო კრებული „გენდერი და მსოფლიო”. 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე ქართული ენის, როგორც ენის ძირითადი იდენტობის მახასიათებლის შესახებ. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". 2012წ. #3..

გ. ჩხიკვიშვილი. არჩილ ჯორჯაძის კულტურული ნაციონალიზმი. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. N3, 259-261.

გ. ლობჟანიძე. არჩილ ჯორჯაძის ცხოვრება-მოღვაწეობის ძირითადი მომენტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2013წ. N1, 2013, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ12.

კ. იორდანიშვილი, ხ. კიკნაძე. არხების საიმედოობის სეფასება დაძველების ინტენსივობის გათვალისწინებით. შრომათა კრებული ”საქჰიდროეკოლოგია”. 2007წ. #63, 2007წ. 95-101გვ..

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე. არხების საიმედოობის შეფასება დაძველების ინტენსივობის გათვალისწინებით . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი. 2007წ. .

რ. კილაძე. არხებში მოძრავი ტალღების ჰიდრავლიკა. საქართველოს უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - "უნივერსალი". 2010წ. .

მ. ბარბაქაძე, გ. ნადირაშვილი. არხმთხრელი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2006წ. #3-4.

მ. ბარბაქაძე, გ. ნადირაშვილი. არხმწმენდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2007წ. #1.

ა. საყვარელიძე. ასაკის გავლენა ბეტონის გაჯირჯვებაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #2 (45) 86-89გვ.

ა. საყვარელიძე. ასაკის გავლენა ბეტონის შეკლებაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #3 (46) .

მ. მამნიაშვილი, თათია დოლიძე. ასაკის გამო შეურაცხადობის სამართლებრივი დახასიათება. ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემიის ჟურნ. „ინტელექტუალი“,. 2009წ. N8 გვ. 124-128.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. ფარცხალაია. ასაკობრივ კრიზისთან დაკავშირებული კონფლიქტები. „მერმისი“. 2011წ. N5, გვ. 123.

ლ. მეტრეველი. ასაკობრივი კრიზისი. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. N2(34).

ლ. მეტრეველი. ასაკობრივი კრიზისი - რთული ბავშვები. „ინტელექტი“. 2013წ. N1(46).

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, ს. ავალიანი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი კაშხლის კონსტრუქცია და ძირითადი პარამეტრების სტანდარტიზაცია. სტუ. ჰიდროინჟინერია. 2007წ. N1 (1); გვ.58-64.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, ა. ავალიანი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი კაშხლის სადაწნეო წახნაგის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2007წ. N2 (42), გვ.44-50 .