სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, ზ. ალანია. ასკილის ქიმია და მისი ტექნოლოგიური გადამუშავება. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №18.

ნ. ალხანაშვილი, ნანიტაშვილი თენგიზი. ასკილის გამშრალი ნაყოფების ჰიგროსკოპიული თვისებები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2011წ. ტომი 29.

ნ. ალხანაშვილი, კვარაცხელია ნ.. ასკილის ნაყოფების შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.

ნ. ალხანაშვილი, ნანიტაშვილი თენგიზი. ასკილის ნედლი ნაყოფების ხარისხისადმი მოთხოვნები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2011წ. ტომი 29.

ზ. კვეტენაძე. ასპექტები ქართველი ერის იმანენტური ისტორიიდან . სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის კრებული. 2011წ. .

მ. შიშინაშვილი, თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია. ასფალტბეტონის ნარევის შემადგენლობის განსაზღვრა მარშალის ხელსაწყოს გამოყენებით. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2012წ. #1(24), გვ.37-40.

თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია. ასფალტბეტონის საფარის ზედა ფენაში ღორღის მარცვლების მდგრადობის ექსპერიმენტული კვლევა. ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2011წ. ISSN 1512-2530 #15 გვ. 124-130.

მ. შიშინაშვილი. ასფალტის საფარის რესინკლირება ცხელი მეთოდით. ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2009წ. #11, თბილისი, საქართველო, გვ.148-151.

გ.რობიტაშვილი, ლ.ბაჩიაშვილი, ნ.დვალიშვილი. ატმოსფეროდან რადიონუკლიდების ჩამორეცხვის კანონზომიერების დადგენა ნალექების ინტენსივობასთან მიმართებაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2006წ. 6 (2), Tbilisi.

ნ. ბეგალიშვილი, ლ. ინწკირველი / l. intskirveli, გ. რობიტაშვილი/G.Robitashvili, ლ. ბაჩიაშვილი/L.Bachiashvili, ნ.დვალიშვილიN.Dvalishvili. ატმოსფეროდან რადიონუკლიდების ჩამორეცხვის კანონზომიერების დადგენა ნალექების ინტენსივობასთან მიმართებაში/Establishment of Regularity for Elution of Radionuclide From the Atmosphere Relatively with the Intensity of Precipitation. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ქიმიური ეკოლოგია /Georgian Chemical Society, Georgian Chemical Journal. 2006წ. #6(2),გვ.228-230/v.6, No2.

ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი, ნ. რამიშვილი. ატმოსფეროს ტემპერატურის და სინოტივის ველის ცვლილების შესწავლა შავი ზღვის ჰაერის ნაკადის ტრანსფორმაციისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკატემია ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტომ.114, გვ104-114.

რ. ველიჯანაშვილი, ქარჩავა ჯ., გიორგანაშვილი მ. , აბდუშელიშვილი კ.. ატმოსფეროს დაბინშურება ტრანსპორტისა და მრეწველობის გავლენით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" თბილისი. 2007წ. #3 (27).

undefined, ქარჩავა ჯ., გიორგანაშვილი მ., აბდუშელიშვილი კ.. ატმოსფეროს დაბინძურება ტრანსპორტის და მრეწველობის გავლენით . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,თბილისი" . 2007წ. # 3 (27).

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი საქმიანობის პრაქტიკული ასპექტები. ჟურნალი "ინტელექტი". 2007წ. #3 (29) თბილისი .

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტიანობის შეფასების მეთოდიკა. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“; . 2007წ. #7-9 თბილისი.

ნ. ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტიანობის შეფასების მეთოდიკა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2007წ. #7-9, გვ.3.

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასების მეთოდიკა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" #7-9 თბილისი . 2007წ. 6 გვერდი.

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასების მეთოდიკა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" #7-9 თბილისი . 2007წ. 6 გვერდი.

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასების მეთოდიკა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" #7-9 თბილისი . 2007წ. 6 გვერდი.

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვის პრაქტიკული საქმიანობაში მონიტორინგის მიხედვით ჩატარებული ანალიზის თავისებურებები. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“; . 2007წ. #7-9 თბილისი.