სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

სვანიძე ზ.. ატმოსფეროს მიკრომინარევების კონცენტრაციების დროითი განაწილებისა და მათი ემისიის წყაროების კვლევის ზოგიერთი მეთოდური საკითხი. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, სტუ, (10-12 ოქტომბერი, 2010). - თბ., სტუ, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ.,429-432.. 2010წ. გვ.,429-432..

ზ. ხვედელიძე, ა. ჩიტალაძე, თ. დავითაშვილი, დ.ჩიტალაძე. ატმოსფეროს მიწისპირა ფენის სითბური რეჟიმის მათემატიკური მოდელირება საქართველოს რეგიონის თავისებურებების გათვალისწინებით.. ქესჟ " ფიზიკა". 0წ. N 1.გვ. 67-73. 2012 წ..

კუპრაძე ს., კაპანაძე მ., სოხაძე ც. . ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის აღდგენა თბილისში, ბათუმსა და სოხუმში ახლომდებარე აეროლოგიურ სადგურებზე ჩატარებული დაკვირვებების საფუძველზე. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2002წ. 2002, ტ. 105, გვ. 138-145. .

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაცია. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აჭარა. 2003წ. ტომი 110, გვ.26-30.

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. გურია. 2011წ. ტომი 118, გვ 23-27.

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აფხაზეთი. 2006წ. ტომი 112, გვ 20-24.

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაციური ფაქტორები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 12-15.

ზ. ხვედელიძე, ი, ალადაშვილი. ატმოსფეროს ჰაერის დაჭუჭყიანებაში მინიმალური ტემპერატურის როლის დადგენა მიწისპირა ფენის თავისაბურებების გათვალისწინებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომედი. 2002წ. ტომ.108, გვ.180-188.

ზ. ხვედელიძე, რ. დანელია, ქ. მირიანაშვილი, ნ. რამიშვილი. ატმოსფეროში შინაგანი ტალღების შესწავლა ნაკადში მინარევებისა და რეგიონის მიკროკლიმატური თვისებების გათვალისწინწბით.. ივ. ჯავახიშვიკის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტი შრომები მიძღვნილი აკადემიკოს ფ. დავითაიას 100 წლისთავს.ი. 0წ. ტ. N 3(82) გვ. 90-94. 2011წ..

ნ. კეჟერაძე, ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე, მჭედლიძე ქეთევანი, ფანცხავა ელენე. ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშავები ნორმები. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2007წ. #1 (41) გვ.44–49.

შ. მესტვირიშვილი, ი. სიმონიშვილი, კ. ქოქიაური. ატმოსფეროში მოხვედრილი ბუნებრივი გაზის გავლენა გლობალური დათბობის პროცესებზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), გვ. 84-87.

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, თ. დავითაშვილი. ატმოსფეროში მძლავრი შაშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადმია,სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი შრომები. 2011წ. ტომN117,გვ.145-148.

ი. სამხარაძე, ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი. ატმოსფეროში მძლავრი შეშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები,. 2011წ. ტ.117. თბილისი. გვ. 145-148.ISSN1512-0902.

გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი, ნ.დვალიშვილი. ატმოსფეროში რადიონუკლიდების ცვლილების დინამიკა საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2006წ. 174, N1, გვ.163-165, თბილისი.

ნ. ბეგალიშვილი, ვ.მალბახოვი/V.Malbakhov, გ.რობიტაშვილი/G.Robitashvili, თ.რობიტაშვილი/T.Robitashvili. ატმოსფეროში ფართომასშტაბიანი კონვერგენციის გავლენა კონვექციურ ღრუბელთა გაერთიანებაზე/The Influence of Large Scaled Convergence on the Aggregation of Convective Clouds in the Atmosphere. იდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები"მეტეოროლოგიის პრობლემები"/ Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology"Problems of Meteorology". 2010წ. ტ.114,გვ.11-18,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114,p.11-18,publ.of IHM,Tbilisi,2010,(in Georgian).

ლ. ტაბატაძე. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ქიმიური ნივთიერებები და ზემოქმედების ძირითადი ობიექტები. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია. 2012წ. ІV, , 320-335.

ე. ელიზბარაშვილი, ელიზბარაშვილი შ. . ატმოსფერული ნალექების ველების აღწერა არაწრფივი რეგრესიული მოდელების გამოყენებით.. ჰმი-ს შრომები, . 2001წ. ტ102, გვ.23-32..

. ატმოსფერული ნალექების მინერალიზაციის დინამიკა XX საუკუნის მეორე ნახევარში. ფონდი Caucasus Environment, კავკასიის ეკოლოგია და გარემოს მართვა, I საერთაშორისო კონფერენციიის კრებული. 2001წ. გვ. 175-178.

ლ. ინწკირველი. ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობა სხვადასხვა ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ..