სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბარბაქაძე, გ. ნადირაშვილი. არხმწმენდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2007წ. #1.

ა. საყვარელიძე. ასაკის გავლენა ბეტონის გაჯირჯვებაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #2 (45) 86-89გვ.

ა. საყვარელიძე. ასაკის გავლენა ბეტონის შეკლებაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #3 (46) .

მ. მამნიაშვილი, თათია დოლიძე. ასაკის გამო შეურაცხადობის სამართლებრივი დახასიათება. ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემიის ჟურნ. „ინტელექტუალი“,. 2009წ. N8 გვ. 124-128.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. ფარცხალაია. ასაკობრივ კრიზისთან დაკავშირებული კონფლიქტები. „მერმისი“. 2011წ. N5, გვ. 123.

ლ. მეტრეველი. ასაკობრივი კრიზისი. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. N2(34).

ლ. მეტრეველი. ასაკობრივი კრიზისი - რთული ბავშვები. „ინტელექტი“. 2013წ. N1(46).

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, ს. ავალიანი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი კაშხლის კონსტრუქცია და ძირითადი პარამეტრების სტანდარტიზაცია. სტუ. ჰიდროინჟინერია. 2007წ. N1 (1); გვ.58-64.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, ა. ავალიანი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი კაშხლის სადაწნეო წახნაგის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2007წ. N2 (42), გვ.44-50 .

ე. ნანიტაშვილი. ასაწყობი კონსტრუქციის ხის სახლი. გამომც.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". წ. #7–9, 2005წ, გვ.108–110..

ა. ნადირაძე, ე.ნანიტაშვილი. ასაწყობი რკინაბეტონის კონსტრუქციების სახლის აგება საგანგებო სიტუაციებში დაჩქარებული მეთოდით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. # 1(8) ISSN 1512-3936.

დ. გოცაძე. ასაწყობი რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადება ქარხნული წესით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2016წ. N2 (41) 2016.

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი, ავალიანი ს.. ასაწყობი, დაბალწნევიანი კაშხლის სადაწნეო წახნაგის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. . სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ენერგია",. 2007წ. #2(42). გვ. 44-50..

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი, ავალიანი ს.. ასაწყობი, დაბალწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხლის კონსტრუქცია და ძირითადი პარამეტრების სტანდარტიზაცია.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. #1(1).გვ. 68-63..

ე. მეძმარიაშვილი, ნ.წიგნაძე, გ.ბედუკიძე. ასაწყობ–დასაშლელი ლითონის ხიდი ნამგლისებური მოდულით KM-02T. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია",. 2006წ. 1(37).

გ. კოტრიკაძე. ასიმეტრიული მატრიცული მეთოდის სინთეზი სიმეტრიულ მეთოდთან. სტუ, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. #1(33), გვ:110-113.

ე. შაკიაშვილი. ასიმილაცია-დისიმილაციის საკითხები ქართულ საენათმეცნიერო ლიტერატურაში და მისი სწავლების მნიშვნელობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2015წ. N1(12), გვ. 70-73.

ა. ბენაშვილი. ასინქრონიზმი თანამედროვე ციფრულ მოწყობილობებში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. შრომები.. 2009წ. #2(14), გვ. 155-160.

ა. ბენაშვილი, ნ. სვანიძე. ასინქრონული დამგროვებელი ციფრული მოწყობილობების სინთეზის მეთოდის დამუშავება წინასწარ არჩეული ტრიგერის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. შრომები. 2008წ. #1(4), გვ. 128-134.