სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ნადირაძე, ე.ნანიტაშვილი. ასაწყობი რკინაბეტონის კონსტრუქციების სახლის აგება საგანგებო სიტუაციებში დაჩქარებული მეთოდით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. # 1(8) ISSN 1512-3936.

დ. გოცაძე. ასაწყობი რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადება ქარხნული წესით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2016წ. N2 (41) 2016.

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი, ავალიანი ს.. ასაწყობი, დაბალწნევიანი კაშხლის სადაწნეო წახნაგის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. . სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ენერგია",. 2007წ. #2(42). გვ. 44-50..

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი, ავალიანი ს.. ასაწყობი, დაბალწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხლის კონსტრუქცია და ძირითადი პარამეტრების სტანდარტიზაცია.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. #1(1).გვ. 68-63..

ე. მეძმარიაშვილი, ნ.წიგნაძე, გ.ბედუკიძე. ასაწყობ–დასაშლელი ლითონის ხიდი ნამგლისებური მოდულით KM-02T. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია",. 2006წ. 1(37).

გ. კოტრიკაძე. ასიმეტრიული მატრიცული მეთოდის სინთეზი სიმეტრიულ მეთოდთან. სტუ, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. #1(33), გვ:110-113.

ე. შაკიაშვილი. ასიმილაცია-დისიმილაციის საკითხები ქართულ საენათმეცნიერო ლიტერატურაში და მისი სწავლების მნიშვნელობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2015წ. N1(12), გვ. 70-73.

ა. ბენაშვილი. ასინქრონიზმი თანამედროვე ციფრულ მოწყობილობებში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. შრომები.. 2009წ. #2(14), გვ. 155-160.

ა. ბენაშვილი, ნ. სვანიძე. ასინქრონული დამგროვებელი ციფრული მოწყობილობების სინთეზის მეთოდის დამუშავება წინასწარ არჩეული ტრიგერის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. შრომები. 2008წ. #1(4), გვ. 128-134.

ე. გერსამია. ასინქრონული ელექტროძრავების განვითარების ძირითადი მიმართულებები გამომცემლობა ენერგია #4 (36) ქ. თბილისი 2006 . გამომცემლობა ენერგია . 2006წ. #4 (36) ქ. თბილისი.

ე. გერსამია. ასინქრონული ელექტროძრავის როტორის ავტომატიზირებული პაკეტირების ტექნოლოგიური დანადგარის საამწყობო კვანძის გაანგარიშება. გამომცემლობა ენერგია . 2006წ. #4(40) ქ. თბილისი.

ე. გერსამია. ასინქრონული ელექტროძრავის როტორის პაკეტირების ოპტიმალური ვარიანტი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2007წ. #3 ქ. თბილისი.

ა. ფრანგიშვილი, ა. ბენაშვილი. ასინქრონული ორობითი მთვლელების სინთეზის მეთოდიკა. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. № 1(440).

დ. კოხრეიძე, ნ. კერესელიძე. ასინქრონული ტიპის ვენტი¬ლური ძრავის განტოლებები ცვლადთა მყისი მნიშვნელობებისათვის.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2014წ. 4(72), გვ. 59-62.

გ. ხარშილაძე, დ. კოხრეიძე, ნ. კერესელიძე. ასინქრონული ტიპის ვენტილური ძრავის განტოლებები ცვლადთა მყისი მნიშვნელობებისათვის.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2014წ. # 4(72), გვ 59-62.

ჯ. გრიგალაშვილი. ასინქრონული ძრავის სამფაზა ინვერტორი მექატრონულ სისტემებში მიკროკონტროლერული მართვით . “ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”, აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2011წ. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2011, გვ. 125-132.

რ. ჩიხლაძე, ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ასკანთიხის გრანულებით ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთების პერკოლაციური მეთოდით რეგენერაცია. ენერგია. 2011წ. N 2 (58) გვ.3. თბილისი.

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, ზ. ალანია. ასკილის ქიმია და მისი ტექნოლოგიური გადამუშავება. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №18.

ნ. ალხანაშვილი, ნანიტაშვილი თენგიზი. ასკილის გამშრალი ნაყოფების ჰიგროსკოპიული თვისებები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2011წ. ტომი 29.

ნ. ალხანაშვილი, კვარაცხელია ნ.. ასკილის ნაყოფების შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.