სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. დიდებაშვილი. ,,ადამიანი და თავისუფლება”. თავისუფლება”, საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია, კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“. 2019წ. .

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი, თ. ბაჩილავა. ,,ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი საკითხი საერთაშორისო ბიზნესში". ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2012წ. #4, .

ო. ხინიკაძე. ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - არასრულწლოვანთა შორის გავრცელებული დანაშაულთა გამომწვევი ფაქტორები’’ . ,,წელიწდეული’’. 2014წ. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ჟურნალი.

ო. ხინიკაძე. ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - საერთაშორისო სტანდარტები“ - . ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 2014წ. №30, თბ., გვ, 299-310.

ვ. სესაძე, ნ. მაღლაკელიძე. ,,არაწრფივი აგრეგირებული პროპორციულ – დიფერერენციალური რეგულატორების სტრუქტურული კონსტრუირება და სიმეტრია". სტუ-ს შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. თბილისი, #1(6) გვ. 44-47.

გ. ჭიკაძე, ვ. კეკენაძე, ნ. მაღლაკელიძე. ,,არაწრფივი აგრეგირებული რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების განზოგადებული მეთოდი". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. # 2(15), გვ.24-29.

ს. გრიგალაშვილი. ,,არქტიკა-ახალი გეოპოლიტიკური არენა''. ჟურნალი -,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ. 1(5) გვ. 273-280.

კ. აბულაძე. ,,არცერთი სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს ბაზარზე ბრძენი". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ.69-72.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე, ნ.კეჟერაძე. ,,ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშვები ნორმები" . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2007წ.1(41).. 0წ. გვ.-4..

თ. რევაზიშვილი. ,,ახალი მიზნები მდგრადი განვითარების სფეროში" . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. #4 (40) ტომი I გვ. 24-30.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,ბიზნეს–დაგეგმვის თავისებურებები მართვის რეგიონული ორგანოების მოღვაწეობაში". ქუთაისი გამომცემლობა ,,ინოვაცია". 2010წ. გვ. 265–270.

დ. ლელაძე. ,,ბიუროკრატიისა და ელექტრონული მთავრობის შედარებითი ანალიზი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" თბილისი. 2014წ. #4 (32) ტომი 1, გვ. 87-98.

მ. კაპანაძე. ,,ბიუჯეტის პროფიციტი და საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის განთვითარების". ჟურნ. "სოცოალ ეკონომიკა’’, . 2004წ. N 6 2004 გვ139-143.

ნ. მამფორია. ,,ბრენდინგი"- ქვეყნების გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში პოზიციონირების საშუალება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №3 გვ. 59-61.

ს. დოღონაძე, შ. დოღონაძე. ,,გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მოდელების გამოყენების თავისებურებები სახელმწიფო მართვაში". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #8 გვ. 28-54.

გ. იაშვილი, ზ. წვერავა. ,,გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობა". ,სოციალური ეკონომიკა XXI–საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2018წ. #1.

ი. კეცხოველი. ,,გენდერული თანაფარდობა და კოლექტივისტური კულტურა ქართულ თანამედროვე კულტურაში” . ,,საისტორიო ვერტიკალები”. 2011წ. .

ნ. ლომიძე. ,,გენდერული მიდგომა, როგორც პოლიტიკური კულტირის აუცილებელი ფაქტორი''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუ–ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. . კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და გენდერი''. 2012წ. N1,გვ.46–48.