სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მამფორია. ,,ბრენდინგი"- ქვეყნების გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში პოზიციონირების საშუალება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №3 გვ. 59-61.

ს. დოღონაძე, შ. დოღონაძე. ,,გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მოდელების გამოყენების თავისებურებები სახელმწიფო მართვაში". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #8 გვ. 28-54.

გ. იაშვილი, ზ. წვერავა. ,,გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობა". ,სოციალური ეკონომიკა XXI–საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2018წ. #1.

ი. კეცხოველი. ,,გენდერული თანაფარდობა და კოლექტივისტური კულტურა ქართულ თანამედროვე კულტურაში” . ,,საისტორიო ვერტიკალები”. 2011წ. .

ნ. ლომიძე. ,,გენდერული მიდგომა, როგორც პოლიტიკური კულტირის აუცილებელი ფაქტორი''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუ–ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. . კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და გენდერი''. 2012წ. N1,გვ.46–48.

თ. ბაქანიძე. ,,გლობალიზაცია და ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში.”. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N 1, თბილისი.

ს. გრიგალაშვილი. ,,გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ავტოკრატიის მომავალი''. ჟ, ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ.2(6).

ნ. ლომიძე. ,,გლობალური უსაფრთხოების პრობლემები ეროვნული ინტერესების ჭრილში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N15, გვ.91–95, ISSN 1512 4959.

თ. თევზაძე, გ. ნაცვლიშვილი, გ. ტლაშაძე, ს. ღაღანიძე. ,,გრუნტის კონსოლიდაციის პროგნოზირების პრობლემები მიწის ნაგებობები წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიებით მშენებლობისა.’. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2003წ. შრომათა კრებული XIV თბილისი, .გვ. 177-184.

ვ. კვირიკაშვილი. ,,დამნაშავის პიროვნების კრიმინოლოგიური შესწავლის მეთოდოლოგიური საკითხები". ,,იურისტი". 2017წ. N3.

ვ. კვირიკაშვილი. ,,დანაშაულობა საგანგებო სიტუაციებში". ,,ინტელექტუალი". 2014წ. .

ვ. კვირიკაშვილი. ,,დანაშაულობის სოციალური დახასიათების შესწავლა". ,,ინტელექტუალი". 2017წ. N33.

მ. ყიფიანი, ე. გვენეტაძე. ,,დაშნაკტუციუნი\" და ისტორიის საკითხები (რუსულად). მსოფლიო და კავკასია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010წ. # 9, 103-111 გვ..

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,დინამიკური პროცესების ატლასი". წიგნში- გუგუშვილი ა., ხუროძე რ. მართვის თეორია, სინერგეტიკა.. 2000წ. ნაწ.3. 735-741 გ..

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. ,,დროის აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემა, როგორც ამოცანების ეფექტური გადაწყვეტის საშუალება". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. #4(44) ტომი I, გვ. 66-74.

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. ,,ევროპული ადმინისტრაციულ-სახელმეიფოებრივი რეფორმების თავისებურებების შედარებითი ანალიზი". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #2(34); 75-82.

ს. დოღონაძე. ,,ეთნოკონფლიქტები თუ სეპარატიზმი: საქართველოს დანაწევრიანების მცდელობა. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 19 გვ. 61-73.

კ. აბულაძე. ,,ეკვილიბრიუმის წერტილი: ეკონომიკური იდილია, თუ დინამიკური წონასწორობა". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. გვ. 74-76.

ა. გვარუციძე, პ.ლემონჯავა.. ,,ეკოლოგიის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები''. ჟურნალი ,,მოამბე''. 0წ. # 12, 15 გვერდი, 2010 წელი..