სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კალანდაძე. ,,ეროვნული უშიშროების სისტემა და ინფორმაციული საზოგადოება“ . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია , თეორია, პრაქტიკა) . 2013წ. #2, (26)- 98-გვ. ტომი - 2. UDC378(479.22)(051.2.

მ. ხარატიშვილი. ,,ვლ.მაიაკოვსკის ,,მისტერია-ბუფი” რევოლუციის სახელობის სახელმწიფო თეატრში”. ,,თეატრმცოდნეობითი ძიებანი” სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი 1978-1979წ.წ. წ. ტომი VIII-IX, 432 გვ..

ნ. ლომიძე. ,,ზოგიერთი მოსაზრება აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით". საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,ინტელექტუალი". 2008წ. N7, გვ.45–50 ISSN 1512-2530.

გ. იაშვილი. ,,თანამედროვე სტრატეგიული მენეჯერი და მისი როლი წარმოებაში". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2007წ. № 4, გვ. 69-77 .

ს. გრიგალაშვილი. ,,იმპერიის იდეოლოგია(ა. დუგინის მსოფლმხედველობა)''. ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება''. 0წ. 2009 წ. 2(10).

კ. აბულაძე, ს. ცირამუა. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის მენეჯერთა მომზადების პროცესში". საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული. 2017წ. გვ. 121-124.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციის საკუთრების პრობლემა". ჟურნალი ,,პარლამენტის უწყებები" თბილისი. 1998წ. #13-14, გვ. 18-26.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული საზოგადოების უზრუნველყოფის სამართლებრივი საკითხები". ჟურნალი ,,პარლამენტის უწყებები" თბილისი. 1998წ. #10 .

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული სამართლის ფორმირების ძირითადი პრობლემები". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1998წ. #3 გვ. 57-63.

გ. ზირაქაშვილი. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც სისტემაწარმომქმნელი კომპონენტი და მასთან დაკავშირებული რისკები". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი I 19-29.

გ. იაშვილი, ერმოლაევი ს.. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვის სტრატეგია საქართველოს საწარმოებში". სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №4(4), გვ. 139-142.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული ურთიერთობების სფეროში კანონმდებლობის სრულყოფისათვის". ჟურნალი ,,პარლამენტის უწყებები" თბილისი. 1998წ. #10, გვ. 19-27.

კ. აბულაძე. ,,ინფრასტრუქტურა, როგორც ტურიზმის განვითარების ფაქტორი". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2008წ. .

ნ. ლომიძე. ,,ირან- საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები". ,,თსუ,თბილისი" საერთაშორისო რეფერირებული და რეცენზირებული ჟურნალი ,, მეცნიერება". 2016წ. N8,გვ.48-51.

ჯ. ჯანაშია. ,,კავკასიაში რუსეთის ძალისმიერი ინტერვეციული პოლიტიკის ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი”. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალი”, . 2009წ. #18, 109-117 გვ.თბილისი.

კ. აბულაძე. ,,კაპიტალიზმი მოქმედებაში". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ. 66-69.

ვ. სესაძე, მარიამ კაპანაძე, დიანა ლაჭყებიანი. ,,კატასტროფების თეორია, როგორც სისტემების მდგრადობის კვლევის სინერგეტიკული ინსტრუმენტი". ჟურნალი ,,ეკონომისტი". 2012წ. #1.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,კატასტროფების თეორიის გამოყენება ეკონომიკური სისტემების მდგომარეობის ანალიზისათვის". სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი, შრომები. 2011წ. თბილისი, ¹1, გვ. 69-77.

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, რურუა ა.. ,,კატასტროფების თეორიის გამოყენება იდენტიფიკატორიან ადაპტური მართვის სისტემებში". წიგნში - გუგუშვილი ა., ხუროძე რ. მართვის თეორია, სინერგეტიკა. 2000წ. ნაწ. 3. . 742-755 გ..

ი. იაშვილი. ,,კიბერნეტიკული მეთოდოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობა საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისის პროგნოზირების მიზნით". სტუ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2015წ. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი # 4, გვ. 71-74.