სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაცია. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აჭარა. 2003წ. ტომი 110, გვ.26-30.

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. გურია. 2011წ. ტომი 118, გვ 23-27.

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აფხაზეთი. 2006წ. ტომი 112, გვ 20-24.

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაციური ფაქტორები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 12-15.

ზ. ხვედელიძე, ი, ალადაშვილი. ატმოსფეროს ჰაერის დაჭუჭყიანებაში მინიმალური ტემპერატურის როლის დადგენა მიწისპირა ფენის თავისაბურებების გათვალისწინებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომედი. 2002წ. ტომ.108, გვ.180-188.

ზ. ხვედელიძე, რ. დანელია, ქ. მირიანაშვილი, ნ. რამიშვილი. ატმოსფეროში შინაგანი ტალღების შესწავლა ნაკადში მინარევებისა და რეგიონის მიკროკლიმატური თვისებების გათვალისწინწბით.. ივ. ჯავახიშვიკის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტი შრომები მიძღვნილი აკადემიკოს ფ. დავითაიას 100 წლისთავს.ი. 0წ. ტ. N 3(82) გვ. 90-94. 2011წ..

ნ. კეჟერაძე, ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე, მჭედლიძე ქეთევანი, ფანცხავა ელენე. ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშავები ნორმები. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2007წ. #1 (41) გვ.44–49.

შ. მესტვირიშვილი, ი. სიმონიშვილი, კ. ქოქიაური. ატმოსფეროში მოხვედრილი ბუნებრივი გაზის გავლენა გლობალური დათბობის პროცესებზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), გვ. 84-87.

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, თ. დავითაშვილი. ატმოსფეროში მძლავრი შაშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადმია,სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი შრომები. 2011წ. ტომN117,გვ.145-148.

ი. სამხარაძე, ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი. ატმოსფეროში მძლავრი შეშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები,. 2011წ. ტ.117. თბილისი. გვ. 145-148.ISSN1512-0902.

გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი, ნ.დვალიშვილი. ატმოსფეროში რადიონუკლიდების ცვლილების დინამიკა საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2006წ. 174, N1, გვ.163-165, თბილისი.

ნ. ბეგალიშვილი, ვ.მალბახოვი/V.Malbakhov, გ.რობიტაშვილი/G.Robitashvili, თ.რობიტაშვილი/T.Robitashvili. ატმოსფეროში ფართომასშტაბიანი კონვერგენციის გავლენა კონვექციურ ღრუბელთა გაერთიანებაზე/The Influence of Large Scaled Convergence on the Aggregation of Convective Clouds in the Atmosphere. იდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები"მეტეოროლოგიის პრობლემები"/ Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology"Problems of Meteorology". 2010წ. ტ.114,გვ.11-18,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114,p.11-18,publ.of IHM,Tbilisi,2010,(in Georgian).

ლ. ტაბატაძე. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ქიმიური ნივთიერებები და ზემოქმედების ძირითადი ობიექტები. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია. 2012წ. ІV, , 320-335.

ე. ელიზბარაშვილი, ელიზბარაშვილი შ. . ატმოსფერული ნალექების ველების აღწერა არაწრფივი რეგრესიული მოდელების გამოყენებით.. ჰმი-ს შრომები, . 2001წ. ტ102, გვ.23-32..

. ატმოსფერული ნალექების მინერალიზაციის დინამიკა XX საუკუნის მეორე ნახევარში. ფონდი Caucasus Environment, კავკასიის ეკოლოგია და გარემოს მართვა, I საერთაშორისო კონფერენციიის კრებული. 2001წ. გვ. 175-178.

ლ. ინწკირველი. ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობა სხვადასხვა ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ..

ზ. ხვედელიძე. ატმოსფერული პროცესების არამდგრადობის ენერგიის განსაზღვრა ლოკალური რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით.. ქესჟ"ფიზიკა". 0წ. N 1 (11).გვ.30-38. 2014 წ..

დ.კერესელიდზე, ნ.კოჭლამაზაშვილი. ატმოსფერული ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენება ჩამონადენის გაანგარიშებასადა პროგნოზებში. საქარტველოს გეოგრაფია. 2006წ. ტ. 5.თბილისი, გვ.70-75..

ნ. ბეგალიშვილი. ატმოსფერული ტენის კონდენსაციის ჰიდრომეტეოროლოგიური საწყისები თოვლის საფარში /Гидрометеорологические основы конденсации атмосферной влаги в толще снежного покрова./Hydrolometeorological basis of condensation of atmospheric moisture in a snow cover.. Труды Инст. гидрометеорологии АН Грузии «Проблемы гидрометеорологии и экологии» / Transactions of the Institute of Hydrometeorology of Georgian Academy of Sciences “Problems of Hydrometeorology and Ecology”. 1998წ. т. 101, 1998, с. 69-92./vol. 101, 1998, p. 160-164 (in Russian).