სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

undefined, ქარჩავა ჯ., გიორგანაშვილი მ., აბდუშელიშვილი კ.. ატმოსფეროს დაბინძურება ტრანსპორტის და მრეწველობის გავლენით . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,თბილისი" . 2007წ. # 3 (27).

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი საქმიანობის პრაქტიკული ასპექტები. ჟურნალი "ინტელექტი". 2007წ. #3 (29) თბილისი .

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტიანობის შეფასების მეთოდიკა. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“; . 2007წ. #7-9 თბილისი.

ნ. ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტიანობის შეფასების მეთოდიკა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2007წ. #7-9, გვ.3.

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასების მეთოდიკა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" #7-9 თბილისი . 2007წ. 6 გვერდი.

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასების მეთოდიკა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" #7-9 თბილისი . 2007წ. 6 გვერდი.

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასების მეთოდიკა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" #7-9 თბილისი . 2007წ. 6 გვერდი.

მ. ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვის პრაქტიკული საქმიანობაში მონიტორინგის მიხედვით ჩატარებული ანალიზის თავისებურებები. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“; . 2007წ. #7-9 თბილისი.

სვანიძე ზ.. ატმოსფეროს მიკრომინარევების კონცენტრაციების დროითი განაწილებისა და მათი ემისიის წყაროების კვლევის ზოგიერთი მეთოდური საკითხი. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, სტუ, (10-12 ოქტომბერი, 2010). - თბ., სტუ, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ.,429-432.. 2010წ. გვ.,429-432..

ზ. ხვედელიძე, ა. ჩიტალაძე, თ. დავითაშვილი, დ.ჩიტალაძე. ატმოსფეროს მიწისპირა ფენის სითბური რეჟიმის მათემატიკური მოდელირება საქართველოს რეგიონის თავისებურებების გათვალისწინებით.. ქესჟ " ფიზიკა". 0წ. N 1.გვ. 67-73. 2012 წ..

კუპრაძე ს., კაპანაძე მ., სოხაძე ც. . ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის აღდგენა თბილისში, ბათუმსა და სოხუმში ახლომდებარე აეროლოგიურ სადგურებზე ჩატარებული დაკვირვებების საფუძველზე. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2002წ. 2002, ტ. 105, გვ. 138-145. .

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაცია. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აჭარა. 2003წ. ტომი 110, გვ.26-30.

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. გურია. 2011წ. ტომი 118, გვ 23-27.

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აფხაზეთი. 2006წ. ტომი 112, გვ 20-24.

ჯ. ვაჩნაძე, ი.ვაჩნაძე. ატმოსფეროს ცირკულაციური ფაქტორები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 12-15.

ზ. ხვედელიძე, ი, ალადაშვილი. ატმოსფეროს ჰაერის დაჭუჭყიანებაში მინიმალური ტემპერატურის როლის დადგენა მიწისპირა ფენის თავისაბურებების გათვალისწინებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომედი. 2002წ. ტომ.108, გვ.180-188.

ზ. ხვედელიძე, რ. დანელია, ქ. მირიანაშვილი, ნ. რამიშვილი. ატმოსფეროში შინაგანი ტალღების შესწავლა ნაკადში მინარევებისა და რეგიონის მიკროკლიმატური თვისებების გათვალისწინწბით.. ივ. ჯავახიშვიკის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტი შრომები მიძღვნილი აკადემიკოს ფ. დავითაიას 100 წლისთავს.ი. 0წ. ტ. N 3(82) გვ. 90-94. 2011წ..

ნ. კეჟერაძე, ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე, მჭედლიძე ქეთევანი, ფანცხავა ელენე. ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშავები ნორმები. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2007წ. #1 (41) გვ.44–49.

შ. მესტვირიშვილი, ი. სიმონიშვილი, კ. ქოქიაური. ატმოსფეროში მოხვედრილი ბუნებრივი გაზის გავლენა გლობალური დათბობის პროცესებზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), გვ. 84-87.