სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ხვედელიძე, რ. დანელია, ქ. მირიანაშვილი, ნ. რამიშვილი. ატმოსფეროში შინაგანი ტალღების შესწავლა ნაკადში მინარევებისა და რეგიონის მიკროკლიმატური თვისებების გათვალისწინწბით.. ივ. ჯავახიშვიკის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტი შრომები მიძღვნილი აკადემიკოს ფ. დავითაიას 100 წლისთავს.ი. 0წ. ტ. N 3(82) გვ. 90-94. 2011წ..

ნ. კეჟერაძე, ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე, მჭედლიძე ქეთევანი, ფანცხავა ელენე. ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშავები ნორმები. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2007წ. #1 (41) გვ.44–49.

შ. მესტვირიშვილი, ი. სიმონიშვილი, კ. ქოქიაური. ატმოსფეროში მოხვედრილი ბუნებრივი გაზის გავლენა გლობალური დათბობის პროცესებზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), გვ. 84-87.

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, თ. დავითაშვილი. ატმოსფეროში მძლავრი შაშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადმია,სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი შრომები. 2011წ. ტომN117,გვ.145-148.

ი. სამხარაძე, ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი. ატმოსფეროში მძლავრი შეშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები,. 2011წ. ტ.117. თბილისი. გვ. 145-148.ISSN1512-0902.

გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი, ნ.დვალიშვილი. ატმოსფეროში რადიონუკლიდების ცვლილების დინამიკა საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2006წ. 174, N1, გვ.163-165, თბილისი.

ნ. ბეგალიშვილი, ვ.მალბახოვი/V.Malbakhov, გ.რობიტაშვილი/G.Robitashvili, თ.რობიტაშვილი/T.Robitashvili. ატმოსფეროში ფართომასშტაბიანი კონვერგენციის გავლენა კონვექციურ ღრუბელთა გაერთიანებაზე/The Influence of Large Scaled Convergence on the Aggregation of Convective Clouds in the Atmosphere. იდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები"მეტეოროლოგიის პრობლემები"/ Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology"Problems of Meteorology". 2010წ. ტ.114,გვ.11-18,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114,p.11-18,publ.of IHM,Tbilisi,2010,(in Georgian).

ლ. ტაბატაძე. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ქიმიური ნივთიერებები და ზემოქმედების ძირითადი ობიექტები. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია. 2012წ. ІV, , 320-335.

ე. ელიზბარაშვილი, ელიზბარაშვილი შ. . ატმოსფერული ნალექების ველების აღწერა არაწრფივი რეგრესიული მოდელების გამოყენებით.. ჰმი-ს შრომები, . 2001წ. ტ102, გვ.23-32..

. ატმოსფერული ნალექების მინერალიზაციის დინამიკა XX საუკუნის მეორე ნახევარში. ფონდი Caucasus Environment, კავკასიის ეკოლოგია და გარემოს მართვა, I საერთაშორისო კონფერენციიის კრებული. 2001წ. გვ. 175-178.

ლ. ინწკირველი. ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობა სხვადასხვა ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ..

ზ. ხვედელიძე. ატმოსფერული პროცესების არამდგრადობის ენერგიის განსაზღვრა ლოკალური რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით.. ქესჟ"ფიზიკა". 0წ. N 1 (11).გვ.30-38. 2014 წ..

დ.კერესელიდზე, ნ.კოჭლამაზაშვილი. ატმოსფერული ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენება ჩამონადენის გაანგარიშებასადა პროგნოზებში. საქარტველოს გეოგრაფია. 2006წ. ტ. 5.თბილისი, გვ.70-75..

ნ. ბეგალიშვილი. ატმოსფერული ტენის კონდენსაციის ჰიდრომეტეოროლოგიური საწყისები თოვლის საფარში /Гидрометеорологические основы конденсации атмосферной влаги в толще снежного покрова./Hydrolometeorological basis of condensation of atmospheric moisture in a snow cover.. Труды Инст. гидрометеорологии АН Грузии «Проблемы гидрометеорологии и экологии» / Transactions of the Institute of Hydrometeorology of Georgian Academy of Sciences “Problems of Hydrometeorology and Ecology”. 1998წ. т. 101, 1998, с. 69-92./vol. 101, 1998, p. 160-164 (in Russian).

გ. ჩიხლაძე, თ. ქოქრაშვილი. ატმოსფერული წნევის ცნების შესახებ. საქართველოს გან. მა-ს ჟურნალ "მოამბეს" დამატება "შრომები", სტუ . 2009წ. № 1 (13),.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, თოდუა ლ., ქარჩავა თ., ქარჩავა ჯ.. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეგულირება და ძირითადი დამაბინძურებელი სექტორები საქართველოში. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2007წ. # 106, გვ. 3-37.

გ.რობიტაშვილი, გ.კუჭავა. ატმოსფერული ჰაერის სანიტარული მდგომარეობა საქართველოში. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შრომათა კრებული. 2001წ. თბილისი, გვ.107-129.

ზ. სვანიძე. ატომიზატორ ”კაფსულა ალის” გამოყენება ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის ატომურ-აბსორბციული განსაზღვრისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. ტომი 111 თბილისი 2007 . 2007წ. 5.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. ატომის ბირთვული კლასტერული აგებულება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. №1(715).