სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბეგალიშვილი. ატმოსფერული ტენის კონდენსაციის ჰიდრომეტეოროლოგიური საწყისები თოვლის საფარში /Гидрометеорологические основы конденсации атмосферной влаги в толще снежного покрова./Hydrolometeorological basis of condensation of atmospheric moisture in a snow cover.. Труды Инст. гидрометеорологии АН Грузии «Проблемы гидрометеорологии и экологии» / Transactions of the Institute of Hydrometeorology of Georgian Academy of Sciences “Problems of Hydrometeorology and Ecology”. 1998წ. т. 101, 1998, с. 69-92./vol. 101, 1998, p. 160-164 (in Russian).

გ. ჩიხლაძე, თ. ქოქრაშვილი. ატმოსფერული წნევის ცნების შესახებ. საქართველოს გან. მა-ს ჟურნალ "მოამბეს" დამატება "შრომები", სტუ . 2009წ. № 1 (13),.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, თოდუა ლ., ქარჩავა თ., ქარჩავა ჯ.. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეგულირება და ძირითადი დამაბინძურებელი სექტორები საქართველოში. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2007წ. # 106, გვ. 3-37.

გ.რობიტაშვილი, გ.კუჭავა. ატმოსფერული ჰაერის სანიტარული მდგომარეობა საქართველოში. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შრომათა კრებული. 2001წ. თბილისი, გვ.107-129.

ზ. სვანიძე. ატომიზატორ ”კაფსულა ალის” გამოყენება ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის ატომურ-აბსორბციული განსაზღვრისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. ტომი 111 თბილისი 2007 . 2007წ. 5.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. ატომის ბირთვული კლასტერული აგებულება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. №1(715).

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ატომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2004წ. შრომები #2(452) 54-56 თბილისი .

ვ.ლეკიაშვილი. ატომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა . ISSN 1512-0996 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2004წ. შ #2(452) თბილისი 54-56 .

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური და თბოელექტროსადგურების საინფორმაციო-საზომი კომპლექსის არქიტექტურის დამუშავება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი / შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2011წ. ISSN 1512-3979, // №1(10) 2011წ. გვ. 384-387.

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური ენერგობლოკის ორთქლის გენერატორის მართვის სისტემის აგება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. სტუ. 2011წ. 2011, მე-3 ტომი, გვ. 43-48.

ნ. მჭედლიშვილი. აუაუაუაუაუაუა. სტუ. 2018წ. 34-78.

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. ვაწაძე; ლ. ჭოჭუა. აუდიტი-კონტროლის დემოკრატიული ფორმა. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2006წ. #4; გვ.18-19.

ლ. ბერიძე, ნ. მაქაცარია. აუდიტორული შემოწმების საერთო მეთოდები და ტექნოლოგიები. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, ISSN 1987-6777. 2012წ. #5, გვ. 109-115.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ.გუგეშაშვილი ლ. ბერულავა ნ. ჩიხორია ც. სოხაძე გ.გიგილაშვილი. აუსკულტაციის და ფონოკარდიოგრაიფიის მეთოდების შედარებითი შეფასება. . გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ. გუგეშაშვილი ლ. ინასარიძე. 2006წ. 42-46.

ლ. ბერიძე. აუცილებელი და ეფექტური რეკლამა . შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, ISSN 1987-6777. 2012წ. #5, გვ. 133-139.

თ. ბერიძე, ლ. ბერიძე. აუცილებელი და ეფექტური რეკლამა . შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2012წ. #5, გვ. 133-139.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 1). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(3) გვ. 274-280.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 2). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(4), გვ.396-398.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 3). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(6), გვ. 871-877.