სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, თ. დავითაშვილი. ატმოსფეროში მძლავრი შაშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადმია,სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი შრომები. 2011წ. ტომN117,გვ.145-148.

ი. სამხარაძე, ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი. ატმოსფეროში მძლავრი შეშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები,. 2011წ. ტ.117. თბილისი. გვ. 145-148.ISSN1512-0902.

გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი, ნ.დვალიშვილი. ატმოსფეროში რადიონუკლიდების ცვლილების დინამიკა საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2006წ. 174, N1, გვ.163-165, თბილისი.

ნ. ბეგალიშვილი, ვ.მალბახოვი/V.Malbakhov, გ.რობიტაშვილი/G.Robitashvili, თ.რობიტაშვილი/T.Robitashvili. ატმოსფეროში ფართომასშტაბიანი კონვერგენციის გავლენა კონვექციურ ღრუბელთა გაერთიანებაზე/The Influence of Large Scaled Convergence on the Aggregation of Convective Clouds in the Atmosphere. იდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები"მეტეოროლოგიის პრობლემები"/ Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology"Problems of Meteorology". 2010წ. ტ.114,გვ.11-18,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114,p.11-18,publ.of IHM,Tbilisi,2010,(in Georgian).

ლ. ტაბატაძე. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ქიმიური ნივთიერებები და ზემოქმედების ძირითადი ობიექტები. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია. 2012წ. ІV, , 320-335.

ე. ელიზბარაშვილი, ელიზბარაშვილი შ. . ატმოსფერული ნალექების ველების აღწერა არაწრფივი რეგრესიული მოდელების გამოყენებით.. ჰმი-ს შრომები, . 2001წ. ტ102, გვ.23-32..

. ატმოსფერული ნალექების მინერალიზაციის დინამიკა XX საუკუნის მეორე ნახევარში. ფონდი Caucasus Environment, კავკასიის ეკოლოგია და გარემოს მართვა, I საერთაშორისო კონფერენციიის კრებული. 2001წ. გვ. 175-178.

ლ. ინწკირველი. ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობა სხვადასხვა ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ..

ზ. ხვედელიძე. ატმოსფერული პროცესების არამდგრადობის ენერგიის განსაზღვრა ლოკალური რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით.. ქესჟ"ფიზიკა". 0წ. N 1 (11).გვ.30-38. 2014 წ..

დ.კერესელიდზე, ნ.კოჭლამაზაშვილი. ატმოსფერული ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენება ჩამონადენის გაანგარიშებასადა პროგნოზებში. საქარტველოს გეოგრაფია. 2006წ. ტ. 5.თბილისი, გვ.70-75..

ნ. ბეგალიშვილი. ატმოსფერული ტენის კონდენსაციის ჰიდრომეტეოროლოგიური საწყისები თოვლის საფარში /Гидрометеорологические основы конденсации атмосферной влаги в толще снежного покрова./Hydrolometeorological basis of condensation of atmospheric moisture in a snow cover.. Труды Инст. гидрометеорологии АН Грузии «Проблемы гидрометеорологии и экологии» / Transactions of the Institute of Hydrometeorology of Georgian Academy of Sciences “Problems of Hydrometeorology and Ecology”. 1998წ. т. 101, 1998, с. 69-92./vol. 101, 1998, p. 160-164 (in Russian).

გ. ჩიხლაძე, თ. ქოქრაშვილი. ატმოსფერული წნევის ცნების შესახებ. საქართველოს გან. მა-ს ჟურნალ "მოამბეს" დამატება "შრომები", სტუ . 2009წ. № 1 (13),.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, თოდუა ლ., ქარჩავა თ., ქარჩავა ჯ.. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეგულირება და ძირითადი დამაბინძურებელი სექტორები საქართველოში. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2007წ. # 106, გვ. 3-37.

გ.რობიტაშვილი, გ.კუჭავა. ატმოსფერული ჰაერის სანიტარული მდგომარეობა საქართველოში. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შრომათა კრებული. 2001წ. თბილისი, გვ.107-129.

ზ. სვანიძე. ატომიზატორ ”კაფსულა ალის” გამოყენება ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის ატომურ-აბსორბციული განსაზღვრისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. ტომი 111 თბილისი 2007 . 2007წ. 5.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. ატომის ბირთვული კლასტერული აგებულება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. №1(715).

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ატომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2004წ. შრომები #2(452) 54-56 თბილისი .

ვ.ლეკიაშვილი. ატომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა . ISSN 1512-0996 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2004წ. შ #2(452) თბილისი 54-56 .

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური და თბოელექტროსადგურების საინფორმაციო-საზომი კომპლექსის არქიტექტურის დამუშავება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი / შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2011წ. ISSN 1512-3979, // №1(10) 2011წ. გვ. 384-387.