სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გომართელი. ბაირონის ცხოვრების თანამგზავრი ქალბატონები. „პარალელი“. 2014წ. N6, გვ. 183-193..

ნ. ხომერიკი, ნ. რურუა, ო. მოისწრაფიშვილი, კ. ნოზაძე. ბალასტის პრიზმის გაჭუჭყიანების ალბათობითი ფაქტორების კომპლექსური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1997წ. #4 (415), 9-11..

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. # 14, გვერდი 148.

. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. # 14, გვერდი 148.

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 148.

. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 148.

თ. გრიგოლია. ბალკანეთის გეოპოლიტიკური სივრცის ტრანსფორმაცია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #3(7).

ე. გვენეტაძე. ბალკანეთის კრიზისიდან კოსოვოს დამოუკიდებლობამდე. ახალი და უახლესი ისტროიის საკითხები #1(5). 2009წ. .

მ. ფირანაშვილი, ნატალია ჭანტურია, ანა არჩვაძე. ბალნეოლოგიური კურორტების განვითარება მსოფლიოში და მისი პერსპექტივები საქართველოში. ბათუმი, V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ''ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". შრომების კრებული. 2014წ. ISBN 978-9941-22-316-7; გვ.416-422.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. ბალონური კორონარო¬ანგიო-პლასტიკის და აორტოკორო-ნარული შუნტირების გამო-ყენების პერსპექტივები გუ-ლის იშემიური დაავადების სხვა-დასხვა გამოვლინებების დროს. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 85-90.

ა. დიდიძე, მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, მ. ბექაური, ი. ბერძენიშვილი. ბამბის ბირთვში შემავალი ჩენჩოების ზეგავლენა ზეთის მიღების ეფექტურობაზე. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2009წ. №1, 118 გვ..

მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, ი.ბერძენიშვილი. ბამბის ბირთვში შემავალი ჩენჩოების ზეგავლენა ზეთის მიღების ეფექტურობაზე.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2009წ. თბილისი. N1.

თ. ჩუბინიშვილი, ლ. შენგელია. ბამბის ნაზავის დიაგნოსტიკური კვლევა ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენებით. საფეიქრო მრეწველობის საქ. ს/კ ინსტიტუტის 30 წ. მიძღვნილი რესპ. ს/ტ კონფერ. მოხს. თეზისები. 1990წ. საფეიქრო მრეწველობის საქ. ს/კ ინსტიტუტი.თბილისი.1990..

შ. ნაცვლიშვილი. ბანკების კომპლექსური დაზღვევა. ეკონომიკის აქტუალური საკითხები(სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული), თსუ გამომცემლობა, 2001. 0წ. .

ი. მამალაძე. ბანკების საინვესტიციო რესურსების ფორმირების პრინციპები და თავისებურებები. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. №4; 135-140 გვ.

ვ. ზეიკიძე. ბანკების საკრედიტო პორფელის შეფასების კრიტერიუმები. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2015წ. #10-12, 2015 .

ჯ. კანკაძე, ლ.გარდაფხაძე, მ.სტეფნაძე. ბანკების ჩამოყალიბების და განვითარების ისტორია საქართველოში. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2008წ. # 7-9;გვ.6-9.

ჯ. კანკაძე, ლ.გარდაფხაძე,მ.სტეფნაძე. ბანკების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ისტორია საქართველოში. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. N 7–9 გვ.6–9.

კ. დიმიტრიშვილი. ბანკის მიერ იურიდიული პირების საანგარიშსწორებო–სალაროს მომსახურების განხორციელების შემოწმება.. შემოწმება.–ჟურნალი ,,ეკონომიკა“. 0წ. 2012წ N4.–გვ173–177..

გ. ცაავა. ბანკის პასიური და აქტიური ოპერაციები, კრედიტის განსაკუთრებული ფორმების: ფაქტორინგული, ფორფეიტინგული, ლიზინგური და სატრასტო ოპერაციების თავისებურებები. . „სეუ და მეცნიერება“,. 2015წ. N 2 (2), გვ. 156 – 167..