სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 4). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(1) გვ. 123-129.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 5). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(3) გვ.382-388.

ზ. კვინიკაძე, ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. აფინური გარდაქმნები და მათი გამოყენება აქსონომეტრიაში . “საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. N17 ISSN 1512-0457.

ნ. მუმლაძე. აფინური თვალსაჩინო გამოსახულების გამოყენება სამთო სამარქშეიდერო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში.. ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2009წ. N1 (13) 16 გვ..

ნ. მუმლაძე, ა. შავგულიძე, ზ. კვინიკაძე.. აფინური თვალსაჩინო გამოსახულების გეომეტრიული საფუძვლები.. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი.. 2008წ. N 3 6 გვ.

ნ. ხაბეიშვილი. აფრიკული საფარის ატმოსფერო.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N7. გვ.40–46. ISSN 1512-3316.

ნ. გამსახურდია. აფრო-ამერიკული მოძრაობების განვითარების დინამიკა 1681 წლიდან 1990-იან წლებამდე. . . 0წ. 3-4, 2010წ. გვ. 37-50.

ი. გელენავა. აფხაზეთი 1880 წლიდან 1917 წლამდე.საქართველოს ისტორიის საკითხები. (აფხაზეთი უძველესი დროიდან დღემდე). აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო გამომცემლობა: `ინტელექტი . 2007წ. .

ა. სონღულაშვილი. აფხაზეთი პირველი რესპუბლიკის შმადგენლობაში. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2014წ. #16.

ს. მიდელაშვილი. აფხაზეთი − საქართველო ძიებანი შერიგებისათვის. თბილისი, 2016 წელი.. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“,. 2016წ. .

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ადპტაცია ახალ სოციუმში. ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა\", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2006წ. სპეც. გამოცემა 67-70 გვ..

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ინტეგრაცია თანამედროვე საქართველოში. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #13, 67-69.

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილი ქალები ომისა და მშვიდობის შესახებ. საერთაშორისო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. #14,91-94.

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილი ქალების შეხედულებები ქალსა და ოჯახზე. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #13 ; 63-66 გვ..

ლ. ჭყონია. აფხაზეთიდან თბილისში დევნილი მოსახლეობის თვითშენახვითი ქცევის ზოგიერთი საკითხი. შრომების კრებული "დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები". 2004წ. #2 . გვ.327-335..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ი. ჟორდანია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება. თბილისი, . 2006წ. უაკ15.2.1. ბ 284 გვ.

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ფასეულობები - საფრთხეები და გამოწვევები აფხაზეთის განათლებისა და კუტურის სამინისტროს, კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის მიერ წარმოებული საქმიანობის ანგარიშის მასალების გამოყენებით). სამეცნიერო კონფერენციის:- ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ მასალების კრებული. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. გამოცემი რედაქტორი.

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ცხოვრების ზოგიერთი თავისებურება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული ალმანახი ,,კლიო“გამომცემლობა: ,,მემატიანე“. . 2004წ. #22.

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ცხოვრების ზოგიერთი თავისებურება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული ალმანახი ,,კლიო“გამომცემლობა: ,,მემატიანე“. . 2004წ. #22.