სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანი ბრაუზერისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანმართვიანი მკითხველი სისტემის საკომპიუტერო და საინტერნეტო ვერსიებისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

ი. მარგალიტაძე. აქართველოში მცირე ბიზნესის უზრუნველყოფის საკითხები . თბილისის დამოუკ. უნივერსიტეტი ”გორგასალი” სამეც. შრომების კრებული,. 2012წ. .

ქ. გიორგობიანი. აქსელ შპრინგერი და მისი საგაზეთო იმპერია. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2011წ. 13. გვ. 10-17.

ა. ბურჯალიანი. აქსიოლოგიური და განცდისეულ-სიმბოლური აზროვნების ურთიერთმიმართების პრობლემა ფ.ნიცშესა და მ.შელერის ნააზრევში. ''მაცნე'',ფილოსოფია 1.თბ.2008წ.. . 0წ. .

ა. ბურჯალიანი. აქსიოლოგიური და განცდისეულ-სიმბოლური აზროვნების ურთიერთმიმართების პრობლემა ფ.ნიცშესა და მ.შელერის ნააზრევში. ''მაცნე'',ფილოსოფია 1.თბ.2008წ.. მაცნე. 0წ. .

ნ. ნოზაძე. აქსონომეტრია და მისი ძირითადი პრობლემები . International scientific journal “AIR TRANSPORT” . 2009წ. N1(3) ISSN 1512-4916.

ა. ქუთათელაძე. აქტივების ფინანსური ანალიზი კომერციულ ბანკებში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. № 5, გვ. 84-88.

ა. ქუთათელაძე, ზ. ჩხაიძე. აქტივების ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორების ანალიზი კომერციულ ბანკებში. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. №1-2, გვ. 164-169.

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. აქტივების ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორების ანალიზი კომერციულ ბანკებში. . ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“... 2016წ. №1–2, 2016 წ. გვ. 169–174.

რ. ქაცარავა. აქტივირებული და სილილური პოლიკონდენსაციები – ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების სინთეზის ახალი მეთოდები. თსუ-ს შრომების საიუბილეო გამოცემა (გ.არეშიძის რედ.). 1998წ. .

ტ. გავრილენკო. აქტივირებული კრისტალებისა და მინების კათოდოლუმინესცენციის შედარებითი სიკაშკაშე მაჩქარებელ ძაბვაზე დამოკიდებულებით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. .

ნ. გუნია. აქტივობის ფორმები, მათი როლი და მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №34 გვ.151-156.

გ. მელაძე, გუდავაძე ნ., სანიკიძე ი.. აქტინიდიის ზრდა-განვითარების ძირითადი შედეგები საქართველოს სხვადასხვა აგროეკოლოგიურ რეგიონებში . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ. 105, გვ. 49-56 .

დ. ნატროშვილი, ო.ქარჩავა, ტ. გოგიშვილი, ა.ქარჩავა, რ. მახარობლიძე. აქტინიდიის წარმოების რთულიტექნოლოგიური ციკლის ეკონომიკური შეფასება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული, გვ. 106-111.

გ. კაიშაური. აქტინიდიის ჯიშის "მონტი"ტექნო-ქიმიური მაჩვენებლების შესწავლის შედეგები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2012წ. ტ.31, გვ.227-228.

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი, ნ. შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობა რეზონანსულ სიხშირეზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2013წ. №17, გვერდი 98.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობა რეზონანსულ სიხშირეზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2013წ. №17, გვერდი 98.

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი, ნ. შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობისა და გამოყენების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2015წ. №19, გვერდი 55.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობისა და გამოყენების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2015წ. №19, გვერდი 55.