სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კვესელავა. აფხაზეთის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში, წერილი მეორე. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #7. 2005წ. .

ი. კვესელავა. აფხაზეთის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში, წერილი მესამე. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #8. 2005წ. .

ა. სონღულაშვილი. აფხაზეთის სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2014წ. #2.

ი. გელენავა. აფხაზეთში რუსიფიკატორული საგანმანათლებლო პოლიტიკის ისტორიისათვის. კრებული: რუსიფიკატორული პოლიტიკა და ეთნოლინგვისტური ვითარება აფხაზეთში XIX ს.ს. (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო) გამომცემლობა: ,,უნივერსალი”. 2011წ. .

ი. გელენავა. აფხაზეთში საბიბლიოთეკო საქმის განვითარების ისტორიისათვის XIX ს. დასასრულსა და XX საუკუნის დამდეგს. (ქართული პერიოდული პრესის მასალების მიხედვით). სამეცნიერო კრებული: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: ,,საისტორიო ძიებანი“ გამომცემლობა: ,,მერიდიანი”. 2006წ. VIII-IX..

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია. აფხაზური ენის კორპუსი - პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII, 154-155.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანი ბრაუზერისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანმართვიანი მკითხველი სისტემის საკომპიუტერო და საინტერნეტო ვერსიებისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

ი. მარგალიტაძე. აქართველოში მცირე ბიზნესის უზრუნველყოფის საკითხები . თბილისის დამოუკ. უნივერსიტეტი ”გორგასალი” სამეც. შრომების კრებული,. 2012წ. .

ქ. გიორგობიანი. აქსელ შპრინგერი და მისი საგაზეთო იმპერია. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2011წ. 13. გვ. 10-17.

ა. ბურჯალიანი. აქსიოლოგიური და განცდისეულ-სიმბოლური აზროვნების ურთიერთმიმართების პრობლემა ფ.ნიცშესა და მ.შელერის ნააზრევში. ''მაცნე'',ფილოსოფია 1.თბ.2008წ.. . 0წ. .

ა. ბურჯალიანი. აქსიოლოგიური და განცდისეულ-სიმბოლური აზროვნების ურთიერთმიმართების პრობლემა ფ.ნიცშესა და მ.შელერის ნააზრევში. ''მაცნე'',ფილოსოფია 1.თბ.2008წ.. მაცნე. 0წ. .

ნ. ნოზაძე. აქსონომეტრია და მისი ძირითადი პრობლემები . International scientific journal “AIR TRANSPORT” . 2009წ. N1(3) ISSN 1512-4916.

ა. ქუთათელაძე. აქტივების ფინანსური ანალიზი კომერციულ ბანკებში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. № 5, გვ. 84-88.

ა. ქუთათელაძე, ზ. ჩხაიძე. აქტივების ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორების ანალიზი კომერციულ ბანკებში. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. №1-2, გვ. 164-169.

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. აქტივების ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორების ანალიზი კომერციულ ბანკებში. . ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“... 2016წ. №1–2, 2016 წ. გვ. 169–174.

რ. ქაცარავა. აქტივირებული და სილილური პოლიკონდენსაციები – ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების სინთეზის ახალი მეთოდები. თსუ-ს შრომების საიუბილეო გამოცემა (გ.არეშიძის რედ.). 1998წ. .

ტ. გავრილენკო. აქტივირებული კრისტალებისა და მინების კათოდოლუმინესცენციის შედარებითი სიკაშკაშე მაჩქარებელ ძაბვაზე დამოკიდებულებით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. .

ნ. გუნია. აქტივობის ფორმები, მათი როლი და მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №34 გვ.151-156.

გ. მელაძე, გუდავაძე ნ., სანიკიძე ი.. აქტინიდიის ზრდა-განვითარების ძირითადი შედეგები საქართველოს სხვადასხვა აგროეკოლოგიურ რეგიონებში . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ. 105, გვ. 49-56 .