სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მიდელაშვილი. აფხაზეთი − საქართველო ძიებანი შერიგებისათვის. თბილისი, 2016 წელი.. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“,. 2016წ. .

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ადპტაცია ახალ სოციუმში. ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა\", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2006წ. სპეც. გამოცემა 67-70 გვ..

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ინტეგრაცია თანამედროვე საქართველოში. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #13, 67-69.

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილი ქალები ომისა და მშვიდობის შესახებ. საერთაშორისო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. #14,91-94.

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილი ქალების შეხედულებები ქალსა და ოჯახზე. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #13 ; 63-66 გვ..

ლ. ჭყონია. აფხაზეთიდან თბილისში დევნილი მოსახლეობის თვითშენახვითი ქცევის ზოგიერთი საკითხი. შრომების კრებული "დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები". 2004წ. #2 . გვ.327-335..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ი. ჟორდანია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება. თბილისი, . 2006წ. უაკ15.2.1. ბ 284 გვ.

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ფასეულობები - საფრთხეები და გამოწვევები აფხაზეთის განათლებისა და კუტურის სამინისტროს, კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის მიერ წარმოებული საქმიანობის ანგარიშის მასალების გამოყენებით). სამეცნიერო კონფერენციის:- ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ მასალების კრებული. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. გამოცემი რედაქტორი.

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ცხოვრების ზოგიერთი თავისებურება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული ალმანახი ,,კლიო“გამომცემლობა: ,,მემატიანე“. . 2004წ. #22.

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ცხოვრების ზოგიერთი თავისებურება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული ალმანახი ,,კლიო“გამომცემლობა: ,,მემატიანე“. . 2004წ. #22.

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულუტურული ცხოვრების ერთი ასპექტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული ალმანახი: `კლიო~~მემატიანე` . 2004წ. #21 .

ი. კვესელავა. აფხაზეთის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში, წერილი მეორე. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #7. 2005წ. .

ი. კვესელავა. აფხაზეთის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში, წერილი მესამე. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #8. 2005წ. .

ა. სონღულაშვილი. აფხაზეთის სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2014წ. #2.

ი. გელენავა. აფხაზეთში რუსიფიკატორული საგანმანათლებლო პოლიტიკის ისტორიისათვის. კრებული: რუსიფიკატორული პოლიტიკა და ეთნოლინგვისტური ვითარება აფხაზეთში XIX ს.ს. (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო) გამომცემლობა: ,,უნივერსალი”. 2011წ. .

ი. გელენავა. აფხაზეთში საბიბლიოთეკო საქმის განვითარების ისტორიისათვის XIX ს. დასასრულსა და XX საუკუნის დამდეგს. (ქართული პერიოდული პრესის მასალების მიხედვით). სამეცნიერო კრებული: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: ,,საისტორიო ძიებანი“ გამომცემლობა: ,,მერიდიანი”. 2006წ. VIII-IX..

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია. აფხაზური ენის კორპუსი - პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII, 154-155.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანი ბრაუზერისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. აფხაზური ხმოვანმართვიანი მკითხველი სისტემის საკომპიუტერო და საინტერნეტო ვერსიებისათვის - შედეგები და პერსპექტივები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

ი. მარგალიტაძე. აქართველოში მცირე ბიზნესის უზრუნველყოფის საკითხები . თბილისის დამოუკ. უნივერსიტეტი ”გორგასალი” სამეც. შრომების კრებული,. 2012წ. .