სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შელეგია. აწმყო წარსულისათვის. გ. ლიტერატურული საქართველო. 1997წ. N47, გვ.12.

ნ. ხუნდაძე, დ. ვახანია, ვ. ლოსაბერიძე. აჭარა თრიალეთის ნაოჭა ზონის დასავლეთი ნაწილისა და მიმდებარე შავი ზღვის აკვარიუმის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. 7-8 გვ. 66-71.

თ. ურუშაძე, კვაჭანტირაძე, ბოკუჩავა. აჭარა-თრიალეთის აჭარა-თრიალეთის ახალგაზრდა ვულკანიზმის ნიადაგური ასპექტები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2007წ. #39, გვ.87-88.

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის (ათზ) აზოტიანი თერმების ფორმირების და განაწილების კანონზომიერებანი. "კერამიკა" . 2000წ. 2 (4), გვ. 21 - 23 .

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე. აჭარა-თრიალეთის ზონის (ათზ) ფთორიანი თერმული წყლების განაწილების და ფორმირების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2003წ. XIV, გვ. 67 - 72 .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის აზოტიანი თერმების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2001წ. XII, გვ. 43 - 56 .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის აზოტიანი თერმების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2001წ. XII, გვ.43-56.

ნ. ზაუტაშვილი, მ. შაორშაძე. აჭარა-თრიალეთის ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ძირითადი ფაქტორები და პროცესები. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2001წ. XII, გვ. 37 - 43 .

ნ. ზაუტაშვილი, ჯ. კაკულია, ი. ნანაძე, ო. მარდალეიშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის ფთორიანი თერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები კბილის პასტის წარმოებაში. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2005წ. XV, გვ. 141 - 149 .

ნ. ზაუტაშვილი, ჯ.კაკულია, ი.ნანაძე, ო.მარდალეიშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის ფთორიანი თერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები კბილის პასტის წარმოებაში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, "მეცნიერება".. 2005წ. XV, 141-148 გვ..

ი. ნანაძე, ბ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის ფტორიანი თერმული წყლების გამოყენება კბილის პასტის წარმოებაში. საქ. ჰიდროგეოლოგ. და საინჟინრო გეოლოგიის პრობლემები, შრომათა კრებული,"მეცნიერება", თბილისი. 2005წ. ტ.XV.

М. , ლ. ბაშელეშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის და საქართველოს ბელტის შეხების ზოლის ნავთობგაზიანობის პერსპექტიულობის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. №16 , გვ49-51.

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების კლასიფიკაცია. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2003წ. XIV, გვ. 59 - 66 .

ი. ნანაძე, ბ.ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების კლასიფიკაცია. საქ.ჰიდროგ.და საინჟინრო გეოლოგიის პრომლემები, შრომათა კრებული ."მეცნიერება", თბილისი . 2003წ. ტ.XIV.

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი ტიპები, მათი ფორმირებისა და განაწილების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2005წ. XV, გვ. 38 - 46 .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი ტიპები, მათი ფორმირებისა და განაწილების გეოქიმიური თავისებურებანი. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები. 2004წ. .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი ტიპები, მათი ფორმირებისა და განაწილების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2005წ. XV, გვ.38-46.

ნ. ჩახნაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ ნაწილისა და ართვინ-ბოლნისის ბელტის ფარგლებში ნავთობგაზსაძიებო სამუშაოების რეკომენდაციები. ენერგია. 2008წ. 3(47) (გვ.60-65).

ნ. ჩახნაშვილი, ზ. მგელაძე, დ. ვახანია. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი ნაწილისა და სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობაირშემცველობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. 7-9 (გვ.73-76).

ზ. მგელაძე; დ.ვახანია. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი ნაწილისა და სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობაირშემცველობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. 7-9 (გვ.73-76).