სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. გიორგობიანი. აქსელ შპრინგერი და მისი საგაზეთო იმპერია. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2011წ. 13. გვ. 10-17.

ა. ბურჯალიანი. აქსიოლოგიური და განცდისეულ-სიმბოლური აზროვნების ურთიერთმიმართების პრობლემა ფ.ნიცშესა და მ.შელერის ნააზრევში. ''მაცნე'',ფილოსოფია 1.თბ.2008წ.. . 0წ. .

ა. ბურჯალიანი. აქსიოლოგიური და განცდისეულ-სიმბოლური აზროვნების ურთიერთმიმართების პრობლემა ფ.ნიცშესა და მ.შელერის ნააზრევში. ''მაცნე'',ფილოსოფია 1.თბ.2008წ.. მაცნე. 0წ. .

ნ. ნოზაძე. აქსონომეტრია და მისი ძირითადი პრობლემები . International scientific journal “AIR TRANSPORT” . 2009წ. N1(3) ISSN 1512-4916.

ა. ქუთათელაძე. აქტივების ფინანსური ანალიზი კომერციულ ბანკებში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. № 5, გვ. 84-88.

ა. ქუთათელაძე, ზ. ჩხაიძე. აქტივების ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორების ანალიზი კომერციულ ბანკებში. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. №1-2, გვ. 164-169.

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. აქტივების ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორების ანალიზი კომერციულ ბანკებში. . ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“... 2016წ. №1–2, 2016 წ. გვ. 169–174.

რ. ქაცარავა. აქტივირებული და სილილური პოლიკონდენსაციები – ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების სინთეზის ახალი მეთოდები. თსუ-ს შრომების საიუბილეო გამოცემა (გ.არეშიძის რედ.). 1998წ. .

ტ. გავრილენკო. აქტივირებული კრისტალებისა და მინების კათოდოლუმინესცენციის შედარებითი სიკაშკაშე მაჩქარებელ ძაბვაზე დამოკიდებულებით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. .

ნ. გუნია. აქტივობის ფორმები, მათი როლი და მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №34 გვ.151-156.

გ. მელაძე, გუდავაძე ნ., სანიკიძე ი.. აქტინიდიის ზრდა-განვითარების ძირითადი შედეგები საქართველოს სხვადასხვა აგროეკოლოგიურ რეგიონებში . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ. 105, გვ. 49-56 .

დ. ნატროშვილი, ო.ქარჩავა, ტ. გოგიშვილი, ა.ქარჩავა, რ. მახარობლიძე. აქტინიდიის წარმოების რთულიტექნოლოგიური ციკლის ეკონომიკური შეფასება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული, გვ. 106-111.

გ. კაიშაური. აქტინიდიის ჯიშის "მონტი"ტექნო-ქიმიური მაჩვენებლების შესწავლის შედეგები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2012წ. ტ.31, გვ.227-228.

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი, ნ. შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობა რეზონანსულ სიხშირეზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2013წ. №17, გვერდი 98.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობა რეზონანსულ სიხშირეზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2013წ. №17, გვერდი 98.

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი, ნ. შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობისა და გამოყენების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2015წ. №19, გვერდი 55.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობისა და გამოყენების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2015წ. №19, გვერდი 55.

ო. თავდიშვილი, არჩვაძე ნ., ცაგარელი ს.. აქტიური თავდაცვითი ქცევის ფორმირების შეფასება კლასტერ–ანალიზის გამოყენებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2009წ. #1-3, გვ.40–49.

ა. ბენაშვილი. აქტიური თბოამრინებლების შერჩევა თანამედროვე კომპიუტერებისთვის . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“ . 2017წ. #1(17), 217-223.

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი,ბ.ჩხენკელი, მ.ჩაჩანიძე. აქტიური ლამის კონცენტრაციისა და ჩამდინარე წყლების ოქსიგენაციის ხარისხის ზემოქმედება გამკამკამებლის მუშაობაზე. სტუ, "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. №1(1),2007 წ. გვ.120-125.