სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი, ო.ქარჩავა, ტ. გოგიშვილი, ა.ქარჩავა, რ. მახარობლიძე. აქტინიდიის წარმოების რთულიტექნოლოგიური ციკლის ეკონომიკური შეფასება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული, გვ. 106-111.

გ. კაიშაური. აქტინიდიის ჯიშის "მონტი"ტექნო-ქიმიური მაჩვენებლების შესწავლის შედეგები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2012წ. ტ.31, გვ.227-228.

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი, ნ. შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობა რეზონანსულ სიხშირეზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2013წ. №17, გვერდი 98.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობა რეზონანსულ სიხშირეზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2013წ. №17, გვერდი 98.

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი, ნ. შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობისა და გამოყენების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2015წ. №19, გვერდი 55.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.შენგელია. აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობისა და გამოყენების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2015წ. №19, გვერდი 55.

ო. თავდიშვილი, არჩვაძე ნ., ცაგარელი ს.. აქტიური თავდაცვითი ქცევის ფორმირების შეფასება კლასტერ–ანალიზის გამოყენებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2009წ. #1-3, გვ.40–49.

ა. ბენაშვილი. აქტიური თბოამრინებლების შერჩევა თანამედროვე კომპიუტერებისთვის . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“ . 2017წ. #1(17), 217-223.

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი,ბ.ჩხენკელი, მ.ჩაჩანიძე. აქტიური ლამის კონცენტრაციისა და ჩამდინარე წყლების ოქსიგენაციის ხარისხის ზემოქმედება გამკამკამებლის მუშაობაზე. სტუ, "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. №1(1),2007 წ. გვ.120-125.

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი,ბ.ჩხენკელი, მ.ჩაჩანიძე. აქტიური ლამის კონცენტრაციისა და ჩამდინარე წყლების ოქსიგენაციის ხარისხის ზემოქმედება გამკამკამებლის მუშაობაზე. სტუ, "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. №1(1),2007 წ. გვ.120-125.

ზ. ზალიკაშვილი, თ.კაკუშაძე, ბ.ჩხენკელი. აქტიური ლამის ტენიანობის და დალექვის სიჩქარის ზეგავლენა ლამის დალექვის კინეტიკაზე. Georgian enjineering news. 2003წ. №3,2003, გვ.153-159.

ზ. ზალიკაშვილი, მ.ჩაჩანიძე. აქტიური ლამის შეწონილი ნაწილაკების ნიტრიფიკაციის პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2006წ. №2(460) 2006 წ, გვ 72-77.

ი. ცომაია. აქტიური ნივთიერებები და მკურნალობის ახალი მეთოდები ნანოტექნოლოგიებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "International Scientific Journal" სტატია, 3(38), 194-197 . 2010წ. .

ლ. მეტრეველი, ნ. ფირცხალავა. აქტიური სკოლა ინტელექტუალური მეთოდების გამოყენებით. „ინტელექტი“. 2005წ. N2(22).

ზ. ცოტნიაშვილი. აქტუალური კრიტიკა. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2007წ. 3.

ჰ. კუპრაშვილი. აქცენტები ეკონომიკაზე უნდა გადავიდეს!. გაზ. "დილის გაზეთი". 1998წ. # 117.

. აღდგეს მეცნიერებათა აკადემისს წევრ-კორესპოდენტის სტატუსი. გაზეთი "რეზონანსი". 2014წ. N252(7893), გვ. 6.

მ. შონია, ეთერ ღვინერია. აღზრდისა და განვითარების თეორიების ახლეური გააზრება და განსხვავებული მიდგომები სასწავლო პროცესის წარმართვისას . "საზრისი,"ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. 2008წ. # 24, გვ.19-23.

ნ. გუნია. აღზრდისა და თვითაღზრდის როლის შესახებ პიროვნების განვითარებაში.. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი". 2017წ. გვ.185-189.

გ. აბაშიძე. აღკვეთის ღონისძიება სისხლის სამართლის პროცესში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები,. 2011წ. ტომი III .