სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ამირგულაშვილი, თ.გრიგოლია. აღმოსავლეთ ბლოკის დეზინტეგრაცია და "ხავერდოვანი რევოლუცია" ევროპაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #4 (8), გვ. 104.

თ. გრიგოლია, თ. გრიგოლია. აღმოსავლეთ ბლოკის დეზინტეგრაცია და 'ხავერდოვანი რევოლუცია~. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #4(8).

გ. ომსარაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს არიდული ზონის მთიანი რეგიონების ბუნებრივი კომპლექსების შესწავლა ურბანული ტერიტორიების წყლით მომარაგების მიზნით. ჟურნ. `სამთო გეოლოგიის სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2014წ. 2(33) გვ. 75-78.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, ს. ბობოხიძე. აღმოსავლეთ საქართველოს დასახლებული პუნქტების სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #1-3, გვ. 77-79. 2000წ. ISSN 0130-7061.

М. , ა. ნანაძე, ზ. მგელაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს მაიკოპის წყების ნალექების ნავთობწარმოშობის პოტენციალის შეფასება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1997წ. №5(416), გვ.115-119.

М. , ა.ნანაძე, ზ. მგელაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს მთათაშუა ღრმულის მაიკოპის ნალექების კატაგენეზის ისტორიულ-გეოლოგიური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1997წ. №2(13), გვ.130-135.

ა. ნანაძე, ზ.მგელაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს მთათაშუა ღრმულის მაიკოპის ნალექების კატაგენეზის ისტორიულ-გეოლოგიური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1997წ. №2(13), გვ.130-135.

ო. შველიძე, ნ.დევდარიანი, ი.გელაძე, ს. კოპაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს მიწებზე ნიადაგის ოპტიმალური ტენიანობის დადგენა ძირითადი სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა ზრდა–განვითარების სხვადასხვა პერიოდისთვის.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.106, გვ.130-139.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს მოლასური როფის ზეწრული ტექტონიკური სტრუქტურების გეომეტრია და გენეზისი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. №14, გვ39-46.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევა თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების და GIS ტექნოლოგიების გამოყენებით . „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, #2 (719), გვ. 9-18, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი . 2015წ. #2 (719), გვ. 9-18, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. რობიტაშვილი, ნ. რობიტაშვილი , ი.რუხაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ღრუბელთა რესურსების სტატისტიკური ანალიზი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. ტ.107, გვ.241-253.

ვ. სონღულაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანიზაცია XVIII საუკუნეში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2010წ. #2.

ნ. კაპანაძე, ე.ხელაია, მ. სალუქვაძე, თ. სალუქვაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს წლის თბილი პერიოდის სხვადასხვა ინტენსივობის ატმოსფერული ნალექებისათვის Z-I დამოკიდებულების გამოკვლევა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ.119, გვ.142-144, ISSN 1512-0902.

თ. ცინცაძე, ლაშაური კონსტანტინე. აღმოსავლეთ საქართველოში გვალვიან პირობებში მდინარეთა ჩამონადენის ფორმირება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2014წ. 3(717).

ი. მკურნალიძე. აღმოსავლეთ საქართველოში ელჭექიან დღეთა რიცხვის მრავალწლიური ვარიაციები.. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი . 2003წ. ტომი 21, გვ. 134-149.

მ. ტაბატაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ლ.შავლიაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე. აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ნავთობის ჭაბურღილებით ნიადაგების დაჭუჭყიანების ეკოლოგიური პრობლემები. აგრალური რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. ტომი 6.

ნ.ვაშაყმაძე, მ.ტაბატაძე. აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ნავთობის ჭაბურღილებით ნიადაგების დაჭუჭყიანების ეკოლოგიური პრობლემები. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2009წ. ტ.VI, გვ.219-223, ქ.თბილისი.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ლ. შავლიაშვილი, ნ. ტაბატაძე. აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ნავთობის ჭაბურღილებით ნიადაგების დაჭუჭყიანების ეკოლოგიური პრობლემები. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. ტ. 6, გვ. 219-223.

ნ. ნასყიდაშვილი, ლ. შავლიაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ტაბატაძე. აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ნავთობის ჭაბურღილებით ნიადაგების დაჭუჭყიანების ეკოლოგიური პრობლემები. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, რადიოლოგია და აგრარული ეკოლოგიის პრობლემები. 2009წ. ტ. 6, გვ. 221-223.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექთა ხელოვნური გაზრდის სამუშაოთა აღდგენის საკითხისათვის. თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2014წ. .