სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი,ბ.ჩხენკელი, მ.ჩაჩანიძე. აქტიური ლამის კონცენტრაციისა და ჩამდინარე წყლების ოქსიგენაციის ხარისხის ზემოქმედება გამკამკამებლის მუშაობაზე. სტუ, "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. №1(1),2007 წ. გვ.120-125.

ზ. ზალიკაშვილი, თ.კაკუშაძე, ბ.ჩხენკელი. აქტიური ლამის ტენიანობის და დალექვის სიჩქარის ზეგავლენა ლამის დალექვის კინეტიკაზე. Georgian enjineering news. 2003წ. №3,2003, გვ.153-159.

ზ. ზალიკაშვილი, მ.ჩაჩანიძე. აქტიური ლამის შეწონილი ნაწილაკების ნიტრიფიკაციის პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2006წ. №2(460) 2006 წ, გვ 72-77.

ი. ცომაია. აქტიური ნივთიერებები და მკურნალობის ახალი მეთოდები ნანოტექნოლოგიებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "International Scientific Journal" სტატია, 3(38), 194-197 . 2010წ. .

ლ. მეტრეველი, ნ. ფირცხალავა. აქტიური სკოლა ინტელექტუალური მეთოდების გამოყენებით. „ინტელექტი“. 2005წ. N2(22).

ზ. ცოტნიაშვილი. აქტუალური კრიტიკა. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2007წ. 3.

ჰ. კუპრაშვილი. აქცენტები ეკონომიკაზე უნდა გადავიდეს!. გაზ. "დილის გაზეთი". 1998წ. # 117.

. აღდგეს მეცნიერებათა აკადემისს წევრ-კორესპოდენტის სტატუსი. გაზეთი "რეზონანსი". 2014წ. N252(7893), გვ. 6.

მ. შონია, ეთერ ღვინერია. აღზრდისა და განვითარების თეორიების ახლეური გააზრება და განსხვავებული მიდგომები სასწავლო პროცესის წარმართვისას . "საზრისი,"ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. 2008წ. # 24, გვ.19-23.

ნ. გუნია. აღზრდისა და თვითაღზრდის როლის შესახებ პიროვნების განვითარებაში.. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი". 2017წ. გვ.185-189.

გ. აბაშიძე. აღკვეთის ღონისძიება სისხლის სამართლის პროცესში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები,. 2011წ. ტომი III .

მ. ამირგულაშვილი, თ.გრიგოლია. აღმოსავლეთ ბლოკის დეზინტეგრაცია და "ხავერდოვანი რევოლუცია" ევროპაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #4 (8), გვ. 104.

თ. გრიგოლია, თ. გრიგოლია. აღმოსავლეთ ბლოკის დეზინტეგრაცია და 'ხავერდოვანი რევოლუცია~. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #4(8).

გ. ომსარაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს არიდული ზონის მთიანი რეგიონების ბუნებრივი კომპლექსების შესწავლა ურბანული ტერიტორიების წყლით მომარაგების მიზნით. ჟურნ. `სამთო გეოლოგიის სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2014წ. 2(33) გვ. 75-78.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, ს. ბობოხიძე. აღმოსავლეთ საქართველოს დასახლებული პუნქტების სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #1-3, გვ. 77-79. 2000წ. ISSN 0130-7061.

М. , ა. ნანაძე, ზ. მგელაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს მაიკოპის წყების ნალექების ნავთობწარმოშობის პოტენციალის შეფასება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1997წ. №5(416), გვ.115-119.

М. , ა.ნანაძე, ზ. მგელაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს მთათაშუა ღრმულის მაიკოპის ნალექების კატაგენეზის ისტორიულ-გეოლოგიური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1997წ. №2(13), გვ.130-135.

ა. ნანაძე, ზ.მგელაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს მთათაშუა ღრმულის მაიკოპის ნალექების კატაგენეზის ისტორიულ-გეოლოგიური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1997წ. №2(13), გვ.130-135.

ო. შველიძე, ნ.დევდარიანი, ი.გელაძე, ს. კოპაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს მიწებზე ნიადაგის ოპტიმალური ტენიანობის დადგენა ძირითადი სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა ზრდა–განვითარების სხვადასხვა პერიოდისთვის.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.106, გვ.130-139.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს მოლასური როფის ზეწრული ტექტონიკური სტრუქტურების გეომეტრია და გენეზისი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. №14, გვ39-46.