სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექთა ხელოვნური გაზრდის სამუშაოთა აღდგენის საკითხისათვის. თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2014წ. .

ა. სულაძე, მ.ჭიჭინაძე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრმად დაძირული ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შესახებ . ჟ.: თსუ "მეცნიერება". 2015წ. №7. გვ. 46-47.

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი / G. Robitashvili, ნ. რობიტაშვილი / N.Robitashvili, ნ.კაპანაძე/ N. Kapanadze, ი.რუხძე/I. Rukhadze. აღმოსავლეთ საქარტველოს ტერიტორიაზე ღრუბელთა რესურსების სტატისტიკური ანალიზი / Statistical Analysis of Cloud Resourses Over the Territory of Eastern Georgia. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰდირომეტეოროლოგიის ისნტიტუტის შრომათა კრებული "გვალვის და მასთან ბრძოლის პრობლემები" / Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of drought and its mitigation”. 2002წ. ტ./ v.107, თბილისი / Tbilisi, გვ./pp.241-253 .

ი. გოგუაძე. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ერთიანი ენერგეტიკული დერეფნის-ბაქო-თბილისი ერზრუმის ტრანსკავკასიური გაზდენის პროექტი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #5, 16-19 გვ.

ნ. ბახსოლიანი. აღმოსავლეთი კაპადოკია ძვ. წ. IX-VII სს–ის ასურული წერილობითი წყაროების მონაცემთა შუქზე. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები VII. 2003წ. გვ. 5–20.

ნ. ბახსოლიანი. აღმოსავლეთი კაპადოკია ძვ. წ. VIII-VII სს–ის ურარტული ლურსმული წარწერების მიხედვით. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები VIII. 2004წ. გვ.5–16.

ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე, ი. ჩოგოვაძე. აღმოსავლეთის ძლიერი ქარები კოლხეთის დაბლობზე, როგორც ციმბირის ანტიციკლონის ამიერკავკასიაზე ზემოქმედების ინდიკატორი. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ტ. 116, გვ. 9-12, ISSN 1512-0902.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ი. ჩოგოვაძე. აღმოსავლეთის ძლიერი ქარები კოლხეთის დაბლობზე, როგორც ციმბირის ანტიციკლონის ამიერკავკასიაზე ზემოქმედების ინდიკატორი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ. 116, გვ. 9-12, ISSN 1512-0902.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე. აღმოსავლეთ–დასავლეთის ერთიანი ენერგეტიკული დერეფნის ბაქო–თბილისი–ერზრუმის ტრანსკავკასიური გაზსადენის პროექტი. ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’,. 2002წ. #2(5), 2002, გვ. 16–19.

დ. ფოცხვერაშვილი. აღორძინების მხატვრული იდეალები . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება – შრომები , თბილისი, 2005.. წ. 5.

ზ. ვაშაკიძე, რამაზ შაყულაშვილი. აღრიცხვის ადგილი მართვის სისტემაში. ჟურნალი „სიციალური ეკონომიკა".. 2012წ. #6, 116-12გვ..

შ. დოღონაძე. აშშ - საქართველოს პარტნიორული ურთიერ-თობების მამოძრავებელი ძალა საერთო ღირებუ-ლებები და ინტერესებია. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2010წ. #4(16) გვ.4-18.

ქ. გიორგობიანი. აშშ ბეჭდვითი სიტყვა. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2009წ. 12. გვ.14-26.

მ. ამირგულაშვილი. აშშ-ის ფაქტორი სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. #26.

ქ. ჯიჯეიშვილი. აშშ-ს თანამედროვე სტრატეგია ”ჭკვიანი ძალა”. განათლება. 2015წ. №2 (13).

თ. ჩიგოგიძე. აშშ-ს ქალაქებისა და თბილისის საცხოვრისის შეფასების კრიტერიუმების თანაფარდობის საკითხები (საქართველოში უძრავი ქონების ბაზრის ჩამოყალიბების ეტაპზე). შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISSN 1512-0996. №2(468), 56-59 გვ.

მ. შელეგია. აწმყო წარსულისათვის. გ. ლიტერატურული საქართველო. 1997წ. N47, გვ.12.

ნ. ხუნდაძე, დ. ვახანია, ვ. ლოსაბერიძე. აჭარა თრიალეთის ნაოჭა ზონის დასავლეთი ნაწილისა და მიმდებარე შავი ზღვის აკვარიუმის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. 7-8 გვ. 66-71.

თ. ურუშაძე, კვაჭანტირაძე, ბოკუჩავა. აჭარა-თრიალეთის აჭარა-თრიალეთის ახალგაზრდა ვულკანიზმის ნიადაგური ასპექტები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2007წ. #39, გვ.87-88.

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის (ათზ) აზოტიანი თერმების ფორმირების და განაწილების კანონზომიერებანი. "კერამიკა" . 2000წ. 2 (4), გვ. 21 - 23 .