სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე. აჭარა-თრიალეთის ზონის (ათზ) ფთორიანი თერმული წყლების განაწილების და ფორმირების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2003წ. XIV, გვ. 67 - 72 .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის აზოტიანი თერმების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2001წ. XII, გვ. 43 - 56 .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის აზოტიანი თერმების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2001წ. XII, გვ.43-56.

ნ. ზაუტაშვილი, მ. შაორშაძე. აჭარა-თრიალეთის ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ძირითადი ფაქტორები და პროცესები. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2001წ. XII, გვ. 37 - 43 .

ნ. ზაუტაშვილი, ჯ. კაკულია, ი. ნანაძე, ო. მარდალეიშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის ფთორიანი თერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები კბილის პასტის წარმოებაში. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2005წ. XV, გვ. 141 - 149 .

ნ. ზაუტაშვილი, ჯ.კაკულია, ი.ნანაძე, ო.მარდალეიშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის ფთორიანი თერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები კბილის პასტის წარმოებაში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, "მეცნიერება".. 2005წ. XV, 141-148 გვ..

ი. ნანაძე, ბ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ზონის ფტორიანი თერმული წყლების გამოყენება კბილის პასტის წარმოებაში. საქ. ჰიდროგეოლოგ. და საინჟინრო გეოლოგიის პრობლემები, შრომათა კრებული,"მეცნიერება", თბილისი. 2005წ. ტ.XV.

М. , ლ. ბაშელეშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის და საქართველოს ბელტის შეხების ზოლის ნავთობგაზიანობის პერსპექტიულობის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. №16 , გვ49-51.

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების კლასიფიკაცია. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2003წ. XIV, გვ. 59 - 66 .

ი. ნანაძე, ბ.ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების კლასიფიკაცია. საქ.ჰიდროგ.და საინჟინრო გეოლოგიის პრომლემები, შრომათა კრებული ."მეცნიერება", თბილისი . 2003წ. ტ.XIV.

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი ტიპები, მათი ფორმირებისა და განაწილების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2005წ. XV, გვ. 38 - 46 .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი ტიპები, მათი ფორმირებისა და განაწილების გეოქიმიური თავისებურებანი. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები. 2004წ. .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი ტიპები, მათი ფორმირებისა და განაწილების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2005წ. XV, გვ.38-46.

ნ. ჩახნაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ ნაწილისა და ართვინ-ბოლნისის ბელტის ფარგლებში ნავთობგაზსაძიებო სამუშაოების რეკომენდაციები. ენერგია. 2008წ. 3(47) (გვ.60-65).

ნ. ჩახნაშვილი, ზ. მგელაძე, დ. ვახანია. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი ნაწილისა და სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობაირშემცველობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. 7-9 (გვ.73-76).

ზ. მგელაძე; დ.ვახანია. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი ნაწილისა და სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობაირშემცველობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. 7-9 (გვ.73-76).

ნ. ჩახნაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი ნაწილისა და სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიის გეოფიზიკური შესწავლა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. 7-9 (გვ.77-80).

ი. ნანაძე, ბ.ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის ფტორიანი თერმული წყლების განაწილების და ფორმირების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქ.ჰიდროგ.და საინჟინრო გეოლოგიის პრომლემები, შრომათა კრებული,"მეცნიერება" .თბილისი . 2003წ. ტ.XIV.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშსვილი, ნ. კაციტაძე, ი. კულიანი, მ. ჩუბინიძე. აჭარაში ბიზნეს-იკუბატორების ქსელის განვითარების კონცეფცია. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. .

მ.შაორშაძე, ნ.ზაუტაშვილი. აჭარა–თრიალეთის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ძირითადი ფაქტორები და პროცესები.. ჰიდროგეოლოგიისა და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2001წ. №12; 54-68გვ..