სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წიქარიშვილი, გ. დანელია, ი. აბესაძე,ა. ტაბატაძე, . ახალ მშენებლობასთნ ან რეკონსტრუქციასთან ახლოს განთავსებული შენობა-ნაგებობი-ების ფუძე-საძირკვლებზე მიმდინარე პროცესების გავლენის პროგნოზირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. N3(30) 30-35 გვ..

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ი.შარია ე.თოფურია. ახალ ჰიდრაზონებთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ქლო-რიდების კოორდინა-ციული ნაერთების სინ-თეზი და თვისებები. საქ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეც. შრომები, თბილისი . 2001წ. III თბილისის უნივერსიტეტის გამომც, გვ. 90-91.

ლ. ჭყონია. ახალგაზრდების დამოკიდებულება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის საკითხებისადმი. სამეცნიერო შრომების კრებული დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები". 2006წ. #3.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე;. ახალგაზრდობის დასაქმების პრობლემები და პერსპექტივები ტურიზმის ინდუსტრია. . ჟურნალი მაცნე . 2013წ. # 6.

თ. ქობლიანიძე, ელისაბედ მალანია, მაია მელაძე. ახალგაზრდობის დასაქმების პრობლემები და პერსპექტივები ტურიზმის ინდუსტრიაში. . სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „კავკასიის სერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“ . 2013წ. .

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. ახალგაზრდული ტურიზმის , როგორც ბაზრის განსაკუთრებული სეგმენტის მარკეტინგული კვლევა . V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ მასალები.ბათუმი. 2014წ. .

ქ. ქუთათელაძე, მ. მაღრაძე. ახალი საჯარო მენეჯმენტი (NPM) –ადმინისტრაციული მეცნიერების შემადგენელი ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". შრომები. 2010წ. №3 (477), გვ.21-23.

ს. გრიგალაშვილი. ახალი ,,,ცივი ომიდან'' ,,გადატვირთვის'' სტრატეგიამდე. ჟ. ,,საისტორიო ვერტიკალები''. 0წ. 2009 წ..

ზ. გელიაშვილი, ხ.თოფურია, ნ.ღონღაძე. ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური აზომეთინური კომპლექსნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. №1, Vol.12 გვ.13-15 .

რ. ქაცარავა, გ.ჯოხაძე, ც.გოგუაძე, თ.ომიაძე. ახალი AA-BB ტიპის პოლიდეფსიპეპტიდების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 36(3), 345-349 . 2010წ. .

გ. ჯოხაძე, ნ. ოჩხიკიძე, ც. გოგუაძე, თ. ომიაძე, რ. ქაცარავა. ახალი AABB-ტიპის პოლიდეფსიპეპტიდების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. 36, № 3, გვ. 345-351.

თ. რევაზიშვილი. ახალი აბრეშუმის გზა - საქართველოს განვითარების ახალი შანსი და პერსპექტივა . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #4 (36) ტომი II გვ. 179-185.

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე. ახალი ალგორითმი პროფილის სტაციონარული გარსდენის ამოცანების ამოსახსნელად . ტექნ. უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2007წ. #1(2).

თ. მალაღურაძე. ახალი ამბების შესწავლის ისტორიიდან, . ჟურნალი " ჟურნალისტური ძიებანი", გამომცემლობა "უნივერსალი". 2015წ. XV-XVI,გვ. 128139.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები ლარუსანთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N8(4) გვ.331-338.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ სხილაძე, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები სალოზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N31, გვ.17-22 .

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები სალუზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(1) გვ. 17-22.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები ფთივაზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(1) გვ.10-17.