სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი ტიპები, მათი ფორმირებისა და განაწილების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2005წ. XV, გვ. 38 - 46 .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი ტიპები, მათი ფორმირებისა და განაწილების გეოქიმიური თავისებურებანი. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები. 2004წ. .

ნ. ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი ტიპები, მათი ფორმირებისა და განაწილების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2005წ. XV, გვ.38-46.

ნ. ჩახნაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ ნაწილისა და ართვინ-ბოლნისის ბელტის ფარგლებში ნავთობგაზსაძიებო სამუშაოების რეკომენდაციები. ენერგია. 2008წ. 3(47) (გვ.60-65).

ნ. ჩახნაშვილი, ზ. მგელაძე, დ. ვახანია. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი ნაწილისა და სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობაირშემცველობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. 7-9 (გვ.73-76).

ზ. მგელაძე; დ.ვახანია. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი ნაწილისა და სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობაირშემცველობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. 7-9 (გვ.73-76).

ნ. ჩახნაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი ნაწილისა და სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიის გეოფიზიკური შესწავლა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. 7-9 (გვ.77-80).

ი. ნანაძე, ბ.ზაუტაშვილი. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის ფტორიანი თერმული წყლების განაწილების და ფორმირების გეოქიმიური თავისებურებანი. საქ.ჰიდროგ.და საინჟინრო გეოლოგიის პრომლემები, შრომათა კრებული,"მეცნიერება" .თბილისი . 2003წ. ტ.XIV.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშსვილი, ნ. კაციტაძე, ი. კულიანი, მ. ჩუბინიძე. აჭარაში ბიზნეს-იკუბატორების ქსელის განვითარების კონცეფცია. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. .

მ.შაორშაძე, ნ.ზაუტაშვილი. აჭარა–თრიალეთის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ძირითადი ფაქტორები და პროცესები.. ჰიდროგეოლოგიისა და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2001წ. №12; 54-68გვ..

ნ.ზაუტაშვილი, ი.ნანაძე. აჭარა–თრიალეთის ზონის (ათზ) ფორიანი თერმული წყლების გეოქიმიური თავისებურებანი.. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული,"მეცნიერება". 2003წ. №XIV,67-73 გვ..

ნ.ზაუტაშვილი, ი.ნანაძე. აჭარა–თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების კლასიფიკაცია.. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული,"მეცნიერება" . 2003წ. №XIV, 59-66 გვ.

გ. გაბაიძე, ე. ფუტკარაძე. აჭარის აგროსამრეწველო კომპლექსის მდგომარეობა გარდამავალ პერიოდში და მისი განვითარების აუცილებლობა. ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 2000წ. N9-12. თბ. 2000 წ. გვ. 27.

ლ. ოსიძე, ცეცხლაძე კახა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა თანამედროვე საქართველოს ეროვნულ-ტერიტორიული მოწყობის სისტემაში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2013წ. N26., 2013.

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ც. გვარიშვილი, ლ. გვასალია. აჭარის ზოგიერთი მდინარეში ფიტოპლანქტონის განვითრება და ლიმიტირებადი ფაქტორების შესახებ. . სტუ, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. გვ,166-169.

ლ. გვასალია, ი.ბარამიძე, ე.გვარიშვილი, ე.შენგელია. აჭარის ზოგიერთი მდინარის ტროფულობის შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,თბილისი. 2010წ. 10(4) ISSN 512-0686 გვ.31-35.

ლ. გვასალია, ი. ბარამიძე. აჭარის ზოგიერთი მდინარის წყლის ხარისხის შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.8, №1, 3 გვ.

ნ. ქაჯაია. აჭარის მადნიანი რაიონის სპილენძ–პოლიმეტალური მინერალისაციის გეოლოგიური პოზიცია (რუს. ენაზე), თბილისი. აკად. გ. ძოწენიძის საიუბ. სამეცნ. სესიის პროგრამა/საქ. მეცნ. აკადემია/ ალ.ჯანელიძის სახ გეოლ. ინსტიტუტი. 2001წ. .

ნ. ქაჯაია. აჭარის მადნიანი რაიონის სპილენძ–პოლიმეტალური მინერალისაციის გეოლოგიური პოზიცია (რუს. ენაზე). აკად. გ. ძოწენიძის საიუბ. სამეცნ. სესიის მასალები . 2002წ. .