სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ.ზაუტაშვილი, ი.ნანაძე. აჭარა–თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების კლასიფიკაცია.. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული,"მეცნიერება" . 2003წ. №XIV, 59-66 გვ.

გ. გაბაიძე, ე. ფუტკარაძე. აჭარის აგროსამრეწველო კომპლექსის მდგომარეობა გარდამავალ პერიოდში და მისი განვითარების აუცილებლობა. ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 2000წ. N9-12. თბ. 2000 წ. გვ. 27.

ლ. ოსიძე, ცეცხლაძე კახა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა თანამედროვე საქართველოს ეროვნულ-ტერიტორიული მოწყობის სისტემაში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2013წ. N26., 2013.

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ც. გვარიშვილი, ლ. გვასალია. აჭარის ზოგიერთი მდინარეში ფიტოპლანქტონის განვითრება და ლიმიტირებადი ფაქტორების შესახებ. . სტუ, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. გვ,166-169.

ლ. გვასალია, ი.ბარამიძე, ე.გვარიშვილი, ე.შენგელია. აჭარის ზოგიერთი მდინარის ტროფულობის შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,თბილისი. 2010წ. 10(4) ISSN 512-0686 გვ.31-35.

ლ. გვასალია, ი. ბარამიძე. აჭარის ზოგიერთი მდინარის წყლის ხარისხის შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.8, №1, 3 გვ.

ნ. ქაჯაია. აჭარის მადნიანი რაიონის სპილენძ–პოლიმეტალური მინერალისაციის გეოლოგიური პოზიცია (რუს. ენაზე), თბილისი. აკად. გ. ძოწენიძის საიუბ. სამეცნ. სესიის პროგრამა/საქ. მეცნ. აკადემია/ ალ.ჯანელიძის სახ გეოლ. ინსტიტუტი. 2001წ. .

ნ. ქაჯაია. აჭარის მადნიანი რაიონის სპილენძ–პოლიმეტალური მინერალისაციის გეოლოგიური პოზიცია (რუს. ენაზე). აკად. გ. ძოწენიძის საიუბ. სამეცნ. სესიის მასალები . 2002წ. .

ტ.გივიშვილი, ლ.სანებლიძე. აჭარის მდინარეების კატასტროფული წყალმოვარდნები და მატი პროგნოზი. ს.ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტის პერიოდულუი სამეცნიერო ჟურნალი . 2005წ. ტ. 172. თბილისი გვ.220-293..

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, ს.გორგიჯანიძე. აჭარის მთიანი რაიონების ზვავსაშიშროება. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. ტ.123, თბილისი, გვ.64-68.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, ს.გორგიჯანიძე. აჭარის მთიანი რაიონების ზვავსაშიშროება. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. ტ.123, თბილისი, გვ.64-68.

მ. მელქაძე, მ.ღომიძე. აჭარის რეგიონის კურორტების პოტენციალი და განსაკუთრებულობა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #3(16); 172-178.

მ. ქავთარაძე. აჭარის რეგიონში ჩაქვისა და ჩაისუბნის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პესტიციდებით შესაძლო დაბინძურების შესახებ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2014წ. # 1, გვ.119-126..

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე. აჭარის სანაპირო ზოლის შავი ზღვის წყლების ნავთობპროდუქტებით დაბინძურების მონიტორინგი. სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2003წ. #1(15), გვ. 19-21.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. აჭარის სანაპირო ზოლის შავი ზღვის წყლების ნავთობპროდუქტებით დაბინძურების მონიტორინგი. სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2003წ. #1(15), გვ. 19-21.

რ. მესხია, ნასყიდაშვილი ა., ჭაჭია ა. . აჭარის ტერიტორიაზე წყლის ბალანსის ლანდშაპტური სტრუქტურა. სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები. . საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2006წ. ქუთაისი , გვ.284-286..

გ. იაშვილი, იაშვილი თ.. აჭარისა და სამხრეთ კოლხეთის შელფური ზონის საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების პრინციპები(რუსულ ენაზე). ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, "მეცნიერება", თბილისი. 2001წ. #12, .

ლ. ღლონტი, ბ.მხეიძე, ა. სონღულაშვილი, ზ. კაკულია, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე,. აჭარისწყლის ხეობის მინერალური და თერმული წყლების რესურსების გაზრდისა და ათვისების პერსპექტივები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი. 2016წ. 1(721), გვ. 54-61.

ა. სონღულაშვილი, ბ.მხეიძე, ზ. კაკულია, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი. აჭარისწყლის ხეობის მინერალური და თერმული წყლების რესურსების გაზრდისა და ათვისების პერსპექტივები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი. 2016წ. 1(721), გვ. 54-61.