სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბაქანიძე. ,,გლობალიზაცია და ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში.”. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N 1, თბილისი.

ს. გრიგალაშვილი. ,,გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ავტოკრატიის მომავალი''. ჟ, ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ.2(6).

ნ. ლომიძე. ,,გლობალური უსაფრთხოების პრობლემები ეროვნული ინტერესების ჭრილში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N15, გვ.91–95, ISSN 1512 4959.

თ. თევზაძე, გ. ნაცვლიშვილი, გ. ტლაშაძე, ს. ღაღანიძე. ,,გრუნტის კონსოლიდაციის პროგნოზირების პრობლემები მიწის ნაგებობები წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიებით მშენებლობისა.’. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2003წ. შრომათა კრებული XIV თბილისი, .გვ. 177-184.

ვ. კვირიკაშვილი. ,,დამნაშავის პიროვნების კრიმინოლოგიური შესწავლის მეთოდოლოგიური საკითხები". ,,იურისტი". 2017წ. N3.

ვ. კვირიკაშვილი. ,,დანაშაულობა საგანგებო სიტუაციებში". ,,ინტელექტუალი". 2014წ. .

ვ. კვირიკაშვილი. ,,დანაშაულობის სოციალური დახასიათების შესწავლა". ,,ინტელექტუალი". 2017წ. N33.

მ. ყიფიანი, ე. გვენეტაძე. ,,დაშნაკტუციუნი\" და ისტორიის საკითხები (რუსულად). მსოფლიო და კავკასია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010წ. # 9, 103-111 გვ..

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,დინამიკური პროცესების ატლასი". წიგნში- გუგუშვილი ა., ხუროძე რ. მართვის თეორია, სინერგეტიკა.. 2000წ. ნაწ.3. 735-741 გ..

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. ,,დროის აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემა, როგორც ამოცანების ეფექტური გადაწყვეტის საშუალება". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. #4(44) ტომი I, გვ. 66-74.

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. ,,ევროპული ადმინისტრაციულ-სახელმეიფოებრივი რეფორმების თავისებურებების შედარებითი ანალიზი". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #2(34); 75-82.

ს. დოღონაძე. ,,ეთნოკონფლიქტები თუ სეპარატიზმი: საქართველოს დანაწევრიანების მცდელობა. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 19 გვ. 61-73.

კ. აბულაძე. ,,ეკვილიბრიუმის წერტილი: ეკონომიკური იდილია, თუ დინამიკური წონასწორობა". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. გვ. 74-76.

ა. გვარუციძე, პ.ლემონჯავა.. ,,ეკოლოგიის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები''. ჟურნალი ,,მოამბე''. 0წ. # 12, 15 გვერდი, 2010 წელი..

კ. აბულაძე. ,,ეკონომიკის უახლოესი გამოწვევები და ეკონომიკური განათლების პრობლემა". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ. 31-34.

კ. აბულაძე. ,,ეკონომიკური არასტაბილურობა და ციკლურობა". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2008წ. .

კ. აბულაძე. ,,ეკონომიკური განვითარების ციკლურობა და სახელმწიფოს ანტიციკლური პოლიტიკა". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2009წ. გვ. 31-34.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, თ. ბაზუაშვილი, ვ. გემაზაშვილი, ე. აბრამიძე. ,,ეკონომიკური დინამიკის ანალიზი ქსელური მოდელის გამოყენებით". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. თბილისი #2(3), გვ. 125-130.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური ზრდის პროცესების მოდელირება სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2015წ. 1-4 ნოემბერი .