სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცაცანაშვილი. ,,კიბერპოლიტიკა და კიბერსაფრთხეები" (საქართველო-რეალობა და პერსპექტივები). ჟურნალი: ახალი ათასწლეული, თბილისი. 2009წ. #1 გვ. 45-62.

ქ. მჭედლიძე, გ.ჩიტაშვილი. ,,კოგენერაციულ სისტემებში რთული სქემების აირტურბინული დანადგარების შესახებ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2011წ.1(57). 0წ. გვ.-5.

მ. ცაცანაშვილი. ,,კომპიუტერული დანაშაულები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1999წ. #3-6 გვ. 57-64.

მ. ცაცანაშვილი. ,,კომპიუტერული ინფორმაციის სამართლებრივი რეგულირება" . ჟურნალი ,,ადამიანი და კონსტიტუცია". 1998წ. #4 გვ. 24-30.

გ. ზირაქაშვილი. ,,კონფლიქტი -საზოგადოების ფსიქოლოგიური ფენომენი". ,,ინტელექტუალი". 2009წ. #10 გვ.107-111.

ს. დოღონაძე. ,,კონფლიქტი აფხაზეთში, საქართველო - სამშვიდობო პროცესის დინამიკა". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 21, ტ.2 გვ. 39-51.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,კონფლიქტი ორგანიზაციებში და მისი მართვა". საერთაშორისო კონფერენცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2013წ. გვ.257–260.

ს. გრიგალაშვილი. ,,კოსოვოს პრეცედენტი და სამხრეთ კავკასია''. ჟ. ,,კავკასია და მსოფლიო წესრიგი''. 0წ. 2009 წ. .

ფ. დიდებაშვილი. ,,მ. ვებერი ადამიანის შესახებ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 2016წ. №4(40), ტომი II, თბილისი, გვ.5-17..

მ. მჭედლიშვილი, რ. კანაშვილი, რ. შეყლაშვილი, ბ. გოგიჩაიშვილი. ,,მადნეულის” კარიერული და ჩამდინარე წყლებიდან სპილენძის ცემენტაციის კინეტიკა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე; . 2010წ. ISSN-0132-6074; .

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,მათემატიკური განათლების შესახებ". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2004წ. 1(18), გვ. 129-132 .

მ. დემეტრაძე, ი. გელეიშვილი, მ.გუგეშიძე, ი. ბაზღაძე. ,,მანგანუმშემცველი ნედლეულისა და პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი ავტოკლავური მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის თერმოდინამიკური შეფასება.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2015წ. vol.15. N1, გვ. 54-56..

ვ. სესაძე. ,,მართვის ამოცანებში საბოლოო მდგომარეობის სიმეტრიის პრინციპი". სტუ.. 2001წ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები 4(437), გვ. 188-192 .

თ. რევაზიშვილი. ,,მდგრადი განვითარება და ,,მწვანე" ეკონომიკა". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. #4(44) ტომი II, გვ. 79-83.

ი. კეცხოველი. ,,მეორე მსოფლიო ომში საქართველოდან დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ მეომართა რაოდენობის დადგენის შესახებ” (კოლექტიური წერილი). გაზ. ,,საპოვნელა”, თბ. . 2002წ. N2.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,მეცნიერულ-ტექნიკური ინფორმაცია და ბაზარი". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. თბილისი #1(6). . გვ.187-192.

ნ. ოთხოზორია. ,,მიგრანტები ევროკავშირში: სოციალური პროფილის კვლევა". სტუ საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. N4(506) .

ვ. სესაძე. ,,მილსაგლინავ მოწყობილობებში სამართულისა და გლინის ურთიერთქმედების დარტყმითი ძალების შეფასება კატასტროფების თეორიის გა-მოყენებით". საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2000წ. შრომათა კრებული. თბილისი, გვ. 109-121.

ა. დემეტრაშვილი. ,,მმართველობის ახალი სისტემის თავისებურებანი საქართველოში“, . წიგნი ,,სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე.საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში". 2013წ. თბილისი.

ვ. სესაძე, მ. მეტრეველი. ,,მოდულარულ მესერებში სამ და ექვს წერტილებში გადაკვეთის თეორემების გეომეტრიული ინტერპრეტაცია". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2005წ. 3(23), გვ.17-22 .