სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. გრიგალაშვილი. ,,იმპერიის იდეოლოგია(ა. დუგინის მსოფლმხედველობა)''. ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება''. 0წ. 2009 წ. 2(10).

კ. აბულაძე, ს. ცირამუა. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის მენეჯერთა მომზადების პროცესში". საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული. 2017წ. გვ. 121-124.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციის საკუთრების პრობლემა". ჟურნალი ,,პარლამენტის უწყებები" თბილისი. 1998წ. #13-14, გვ. 18-26.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული საზოგადოების უზრუნველყოფის სამართლებრივი საკითხები". ჟურნალი ,,პარლამენტის უწყებები" თბილისი. 1998წ. #10 .

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული სამართლის ფორმირების ძირითადი პრობლემები". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1998წ. #3 გვ. 57-63.

გ. ზირაქაშვილი. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც სისტემაწარმომქმნელი კომპონენტი და მასთან დაკავშირებული რისკები". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი I 19-29.

გ. იაშვილი, ერმოლაევი ს.. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვის სტრატეგია საქართველოს საწარმოებში". სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №4(4), გვ. 139-142.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული ურთიერთობების სფეროში კანონმდებლობის სრულყოფისათვის". ჟურნალი ,,პარლამენტის უწყებები" თბილისი. 1998წ. #10, გვ. 19-27.

კ. აბულაძე. ,,ინფრასტრუქტურა, როგორც ტურიზმის განვითარების ფაქტორი". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2008წ. .

ნ. ლომიძე. ,,ირან- საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები". ,,თსუ,თბილისი" საერთაშორისო რეფერირებული და რეცენზირებული ჟურნალი ,, მეცნიერება". 2016წ. N8,გვ.48-51.

ჯ. ჯანაშია. ,,კავკასიაში რუსეთის ძალისმიერი ინტერვეციული პოლიტიკის ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი”. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალი”, . 2009წ. #18, 109-117 გვ.თბილისი.

კ. აბულაძე. ,,კაპიტალიზმი მოქმედებაში". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ. 66-69.

ვ. სესაძე, მარიამ კაპანაძე, დიანა ლაჭყებიანი. ,,კატასტროფების თეორია, როგორც სისტემების მდგრადობის კვლევის სინერგეტიკული ინსტრუმენტი". ჟურნალი ,,ეკონომისტი". 2012წ. #1.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,კატასტროფების თეორიის გამოყენება ეკონომიკური სისტემების მდგომარეობის ანალიზისათვის". სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი, შრომები. 2011წ. თბილისი, ¹1, გვ. 69-77.

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, რურუა ა.. ,,კატასტროფების თეორიის გამოყენება იდენტიფიკატორიან ადაპტური მართვის სისტემებში". წიგნში - გუგუშვილი ა., ხუროძე რ. მართვის თეორია, სინერგეტიკა. 2000წ. ნაწ. 3. . 742-755 გ..

ი. იაშვილი. ,,კიბერნეტიკული მეთოდოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობა საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისის პროგნოზირების მიზნით". სტუ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2015წ. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი # 4, გვ. 71-74.

მ. ცაცანაშვილი. ,,კიბერპოლიტიკა და კიბერსაფრთხეები" (საქართველო-რეალობა და პერსპექტივები). ჟურნალი: ახალი ათასწლეული, თბილისი. 2009წ. #1 გვ. 45-62.

ქ. მჭედლიძე, გ.ჩიტაშვილი. ,,კოგენერაციულ სისტემებში რთული სქემების აირტურბინული დანადგარების შესახებ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2011წ.1(57). 0წ. გვ.-5.

მ. ცაცანაშვილი. ,,კომპიუტერული დანაშაულები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1999წ. #3-6 გვ. 57-64.

მ. ცაცანაშვილი. ,,კომპიუტერული ინფორმაციის სამართლებრივი რეგულირება" . ჟურნალი ,,ადამიანი და კონსტიტუცია". 1998წ. #4 გვ. 24-30.