სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23783 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჭეიშვილი, გ.ლოლაძე, ე. ნიკოლაიშვილი. გამარჯვების ადგილმდებარეობსი ქვიშა-ხრეშის შესწავლის და ზოგადი შეფასების საკითხისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. №15(1), გვ.137-139.

გ. ბერუაშვილი, მ.სვანაძე. გამაცივებელი ჰაერის პარამეტრების გავლენა ვაშლის ზოგიერთი ჯიშის შეშრობაზე. საქართველის მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. ''მეცნიერება''. 2006წ. № 16 244-248 გვ..

ბ. ბარკალაია. გამაჯანსაღებელი ტურიზმი, როგორც განვითარების პერსპექტიული ფორმა საქართველოში . რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 26წ. #1-2 2017, 0.45თ. .

ი. გოგუაძე. გამბჯენი საბურღი სისტემა ავტოტრეკ "G-3" როტორული ბურღვისათვის.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 104-108 გვ..

ზ. ზალიკაშვილი, თ. კაკუშაძე, ბ.ჩხენკელი. გამკამკამებლის მუშაობის ტექნოლოგიური სქემების ექსპერიმენტალური გამოკვლევა. . 2003წ. №3б 2003, გვ.159 -163.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, ხარხელი მანანა, ჯელია ირინა. გამოვიყენოთ კლასტერები საქართველოს დეპრესირე ბული რეგიონების ასაღორ ძინებლად. ”ახალი ეკონომისტი”. 2011წ. 2011, #4.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი, ი. ჯელია, მ. ხარხელი. გამოვიყენოთ კლასტერები საქართველოს დეპრესირებული რეგიონების ასაღორძინებლად. ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2011წ. #4.

მ. ხარხელი. გამოვიყენოთ კლასტერები საქართველოს დეპრესირებული რეგიონების ასაღორძინებლად. ახალი ეკონომისტი. 2012წ. 43-47.

პ. ლემონჯავა. გამოკვლევა საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის შესახებ. ეკონომიკა. 2003წ. .

მ. ყიფშიძე, ფ.შალაშვილი. გამოკვლევების როლი რეკლამაში. გამომცემლობა. 2007წ. 1 გვ.36-44.

გ. ღვინეფაძე. გამოკითხვა-შეფასების კომპიუტერული სისტემა "უნივერსიტეტის" აგების კონცეფცია. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. N 1 (2), გვ. 109-110.

მ. მამნიაშვილი. გამომძიებელი სისხლის სამართლის პროცესში. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N4, გვ. 149-155.

მ. მამნიაშვილი. გამომძიებელი უფლებამოსილების ზოგიერთი კონცეპტუალური საკითხი. სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. N1 გვ. 355-358.

გ. აბაშიძე. გამომძიებლის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში.. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2012წ. ტომი IV.

გ. აბაშიძე, ირაკლი აბაშიძე. გამომძიებლის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები. . ჟურნალი `თემიდა,~ . 2012წ. #7(9), .

ლ. გაჩეჩილაძე. გამონაკლისების საკუთარი კლასების შემუშავება Java ენაში.. Georgian Engineering News (GEN) LTD. 2016წ. No.3 (vol. 79), 2016. – გვ. 40-42..

ი. კუტუბიძე. გამორჩეული გამოკვლევა (აკად. არჩილ ფრანგიშვილისა და პროფ. ოლეგ ნამიჩეიშვილის წიგნიდან - '''საუბრები მრცნიერების ფილოსოფიის შესახებ'' - გამოსვლის თაობაზე. საისტორიო ვერტიკალები. 0წ. №84.

მ. მოისწრაფიშვილი, არჩვაძე თეა. გამოსაშვები პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის შეფასების პროგრამის დამუშავება. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #2(36),271-276გვ..

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. გამოსახულებათა ამოცნობა გადასვლების მატრიცის მეთოდით. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2002წ. #10–12, გვ.20–23.

თ. თოდუა, მ. მაძაღუა. გამოსახულებათა ანალიზი ფონური სტრუქტურებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2001წ. #4 (437). გვ. 156–159.