სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ.გივიშვილი, ლ.სანებლიძე. აჭარის მდინარეების კატასტროფული წყალმოვარდნები და მატი პროგნოზი. ს.ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტის პერიოდულუი სამეცნიერო ჟურნალი . 2005წ. ტ. 172. თბილისი გვ.220-293..

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, ს.გორგიჯანიძე. აჭარის მთიანი რაიონების ზვავსაშიშროება. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. ტ.123, თბილისი, გვ.64-68.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, ს.გორგიჯანიძე. აჭარის მთიანი რაიონების ზვავსაშიშროება. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. ტ.123, თბილისი, გვ.64-68.

მ. მელქაძე, მ.ღომიძე. აჭარის რეგიონის კურორტების პოტენციალი და განსაკუთრებულობა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #3(16); 172-178.

მ. ქავთარაძე. აჭარის რეგიონში ჩაქვისა და ჩაისუბნის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პესტიციდებით შესაძლო დაბინძურების შესახებ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2014წ. # 1, გვ.119-126..

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე. აჭარის სანაპირო ზოლის შავი ზღვის წყლების ნავთობპროდუქტებით დაბინძურების მონიტორინგი. სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2003წ. #1(15), გვ. 19-21.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. აჭარის სანაპირო ზოლის შავი ზღვის წყლების ნავთობპროდუქტებით დაბინძურების მონიტორინგი. სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2003წ. #1(15), გვ. 19-21.

რ. მესხია, ნასყიდაშვილი ა., ჭაჭია ა. . აჭარის ტერიტორიაზე წყლის ბალანსის ლანდშაპტური სტრუქტურა. სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები. . საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2006წ. ქუთაისი , გვ.284-286..

გ. იაშვილი, იაშვილი თ.. აჭარისა და სამხრეთ კოლხეთის შელფური ზონის საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების პრინციპები(რუსულ ენაზე). ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, "მეცნიერება", თბილისი. 2001წ. #12, .

ლ. ღლონტი, ბ.მხეიძე, ა. სონღულაშვილი, ზ. კაკულია, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე,. აჭარისწყლის ხეობის მინერალური და თერმული წყლების რესურსების გაზრდისა და ათვისების პერსპექტივები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი. 2016წ. 1(721), გვ. 54-61.

ა. სონღულაშვილი, ბ.მხეიძე, ზ. კაკულია, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი. აჭარისწყლის ხეობის მინერალური და თერმული წყლების რესურსების გაზრდისა და ათვისების პერსპექტივები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი. 2016წ. 1(721), გვ. 54-61.

ზ. კაკულია, ა. სონღულაშვილი, ზ. კაკულია, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი. აჭარისწყლის ხეობის მინერალური და თერმული წყლების რესურსების გაზრდისა და ათვისების პერსპექტივები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი. 2016წ. 1(721), გვ. 54-61.

მ. წიქარიშვილი, გ. დანელია, ი. აბესაძე,ა. ტაბატაძე, . ახალ მშენებლობასთნ ან რეკონსტრუქციასთან ახლოს განთავსებული შენობა-ნაგებობი-ების ფუძე-საძირკვლებზე მიმდინარე პროცესების გავლენის პროგნოზირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. N3(30) 30-35 გვ..

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ი.შარია ე.თოფურია. ახალ ჰიდრაზონებთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ქლო-რიდების კოორდინა-ციული ნაერთების სინ-თეზი და თვისებები. საქ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეც. შრომები, თბილისი . 2001წ. III თბილისის უნივერსიტეტის გამომც, გვ. 90-91.

ლ. ჭყონია. ახალგაზრდების დამოკიდებულება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის საკითხებისადმი. სამეცნიერო შრომების კრებული დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები". 2006წ. #3.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე;. ახალგაზრდობის დასაქმების პრობლემები და პერსპექტივები ტურიზმის ინდუსტრია. . ჟურნალი მაცნე . 2013წ. # 6.

თ. ქობლიანიძე, ელისაბედ მალანია, მაია მელაძე. ახალგაზრდობის დასაქმების პრობლემები და პერსპექტივები ტურიზმის ინდუსტრიაში. . სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „კავკასიის სერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“ . 2013წ. .

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. ახალგაზრდული ტურიზმის , როგორც ბაზრის განსაკუთრებული სეგმენტის მარკეტინგული კვლევა . V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ მასალები.ბათუმი. 2014წ. .

ქ. ქუთათელაძე, მ. მაღრაძე. ახალი საჯარო მენეჯმენტი (NPM) –ადმინისტრაციული მეცნიერების შემადგენელი ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". შრომები. 2010წ. №3 (477), გვ.21-23.