სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. გრიგალაშვილი. ახალი ,,,ცივი ომიდან'' ,,გადატვირთვის'' სტრატეგიამდე. ჟ. ,,საისტორიო ვერტიკალები''. 0წ. 2009 წ..

ზ. გელიაშვილი, ხ.თოფურია, ნ.ღონღაძე. ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური აზომეთინური კომპლექსნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. №1, Vol.12 გვ.13-15 .

რ. ქაცარავა, გ.ჯოხაძე, ც.გოგუაძე, თ.ომიაძე. ახალი AA-BB ტიპის პოლიდეფსიპეპტიდების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 36(3), 345-349 . 2010წ. .

გ. ჯოხაძე, ნ. ოჩხიკიძე, ც. გოგუაძე, თ. ომიაძე, რ. ქაცარავა. ახალი AABB-ტიპის პოლიდეფსიპეპტიდების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. 36, № 3, გვ. 345-351.

თ. რევაზიშვილი. ახალი აბრეშუმის გზა - საქართველოს განვითარების ახალი შანსი და პერსპექტივა . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #4 (36) ტომი II გვ. 179-185.

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე. ახალი ალგორითმი პროფილის სტაციონარული გარსდენის ამოცანების ამოსახსნელად . ტექნ. უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2007წ. #1(2).

თ. მალაღურაძე. ახალი ამბების შესწავლის ისტორიიდან, . ჟურნალი " ჟურნალისტური ძიებანი", გამომცემლობა "უნივერსალი". 2015წ. XV-XVI,გვ. 128139.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები ლარუსანთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N8(4) გვ.331-338.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ სხილაძე, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები სალოზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N31, გვ.17-22 .

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები სალუზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(1) გვ. 17-22.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები ფთივაზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(1) გვ.10-17.

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულოზური ბიოკომპლექსები ლარუსანთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(4), 331-338 გვ.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულოზური ბიოკომპლექსები სალუზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2010წ. №31, ტ.10, 17-22 გვ.

გ. თელია, ბ. დიდებაშვილი ა. კაკაბაძე ტ. კოტრიკაძე გ. ჩუბინიძე. ახალი არასპეციალიზებუ-ლი სატვირთო სადგურები-სათვის სალიანდაგო განვი-თარების სქემების მათემა-ტიკური გაანგარიშება. სამეცნიერო რეფერირება-დი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2015წ. № 2 (719), თბილისი, 2015, გვ. 76-80..

ბ. დიდებაშვილი, გ. თელია, ა. კაკაბაძე, ტ. კოტრიკაძე, გ. ჩუბინიძე. ახალი არასპეციალიზებული სატვირთო სადგურებისათვის სალიანდაგო განვითარების სქემების მათემატიკური გაანგარიშება. ”მეციენერება და ტექნოლოგიები” , საქართველო მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. 2015წ. №2(719)/2015. გვ. 76-81..

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. ახალი არომატიზირებული კომპოზიციები უალკოჰოლო სასმელების წარმოებისათვის ტრადიციული და არატრადიციული მცენარეების გამოყენება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №13.

თ. ხოხობაშვილი, ძნელაძე მერაბი. ახალი აღმოჩენა თბილისის დედაციხიდან ”მკურნალის სახლი”. აკად. ს. ჯიქიასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2009წ. გვ. 233-239.

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები საქართველოს აგრარულ სექტორში. მეცნიერება და ტექნიკა. 1998წ. №10-12, გვ.112-113.

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები საქართველოს მანქანათმშენებლობის კომპლექსში. მეცნიერება და ტექნიკა. 1999წ. №1-3, გვ.35-39.