სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები სალუზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(1) გვ. 17-22.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულიოზური ბიოკომპლექსები ფთივაზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(1) გვ.10-17.

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულოზური ბიოკომპლექსები ლარუსანთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(4), 331-338 გვ.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. ახალი ანტიტუბერკულოზური ბიოკომპლექსები სალუზიდთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2010წ. №31, ტ.10, 17-22 გვ.

გ. თელია, ბ. დიდებაშვილი ა. კაკაბაძე ტ. კოტრიკაძე გ. ჩუბინიძე. ახალი არასპეციალიზებუ-ლი სატვირთო სადგურები-სათვის სალიანდაგო განვი-თარების სქემების მათემა-ტიკური გაანგარიშება. სამეცნიერო რეფერირება-დი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2015წ. № 2 (719), თბილისი, 2015, გვ. 76-80..

ბ. დიდებაშვილი, გ. თელია, ა. კაკაბაძე, ტ. კოტრიკაძე, გ. ჩუბინიძე. ახალი არასპეციალიზებული სატვირთო სადგურებისათვის სალიანდაგო განვითარების სქემების მათემატიკური გაანგარიშება. ”მეციენერება და ტექნოლოგიები” , საქართველო მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. 2015წ. №2(719)/2015. გვ. 76-81..

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. ახალი არომატიზირებული კომპოზიციები უალკოჰოლო სასმელების წარმოებისათვის ტრადიციული და არატრადიციული მცენარეების გამოყენება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №13.

თ. ხოხობაშვილი, ძნელაძე მერაბი. ახალი აღმოჩენა თბილისის დედაციხიდან ”მკურნალის სახლი”. აკად. ს. ჯიქიასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2009წ. გვ. 233-239.

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები საქართველოს აგრარულ სექტორში. მეცნიერება და ტექნიკა. 1998წ. №10-12, გვ.112-113.

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები საქართველოს მანქანათმშენებლობის კომპლექსში. მეცნიერება და ტექნიკა. 1999წ. №1-3, გვ.35-39.

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები ხელსაწყოთმშენებლობაში. მეცნიერება და ტექნიკა. 1999წ. №4-6, გვ.3-8, .

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები. . მეცნიერება და ტექნიკა. 1998წ. 7-9, გვ.11-14, .

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი, მ.დგებუაძე, დ.ტუღუში. ახალი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლი(ამიდ/ესტერამიდები) - პერსპექტული მასალები წამლის გადამტანი მიკრო- და ნანო-კონტეინეინერების კონსტრუირებისათვის . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 36 (3), 336-344. 2010წ. .

რ. ქაცარავა, მ.გვერდწითელი, დ.ტუღუში, დ.ხარაძე. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერურეთანები L-არგინინის საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 36(4), 456-465 . 2010წ. .

რ. ქაცარავა, თ.ხუციშვილი, ნ.ნადირაშვილი, ბ.ვასაძე, გ.წითლანაძე. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული მასალები ამინომჟავების საფუძველზე და მათი გამოყენების პერსპექტივები მედიცინაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 32, 394. 1996წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. ახალი გეომეტრიის ბურღებზე ცვალებადი დახრის კუთხის საბურბუშელე ღარების ფორმირებისათვის განკუთვნილ სამარჯვზე მობრუნების მექანიზმის დანიშნულება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. . 2012წ. ჟურნალი. #1(23) .

ლ. თედიაშვილი. ახალი გეომეტრიის ბურღებზე ცვლადი დახრის კუთხის საბურბუშელე ღარების ფორმირებისათვის განკუთვნის სამარჯვზე მობრუნების მექანიზმის დანიშნულება.. . 2012წ. .

ი. კუტუბიძე. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები,, . გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი. 2015წ. .

მ. მათნაძე, მ. მაისურაძე, გ. ფალავანდიშვილი, ნ. გახოკიძე, ე. კალანდია, გ. უგულავა, ს. ცქვიტაია. ახალი დიაზოლ/ტრიაზოლშემცველი ტეტრაციკლური კონდენსირებული სისტემები დიბენზოთიოფენისა და დიბენზოფურანის ბაზაზე. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. 2013წ. #12 (03). გვ. 71–73.

ლ. იტრიაშვილი. ახალი ეკოლოგიურად სუფთა ნიადაგგამაუმჯობესებელი კომპოზიტი ”საქარა”.. საქწყალეკოლოგიის სამეცნიერო შრ.კრებული ”საიმედოობა და ეკოლოგია”. 2003წ. გვ.66-70.