სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. ახალი ეკონომიკა: არსი და ძირითადი მახასიათებლები.. ჟურნალი ”ახალი ეკონომისტი”, № 1. 2007წ. 10 გვ..

ა. აბრალავა, ქ. ქუთათელაძე. ახალი ეკონომიკური თეორია - ახალი ეკონომიკური რეალობის მოთხოვნა . თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი . 2014წ. .

გ. ამყოლაძე, დ.ბაქანიძე. ახალი ენერგოსიმძლავრეების ეფექტიანობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეში. ბიზნესინჟინერინგი. 2016წ. N4, 7 გვ..

ტ. კოტრიკაძე, ბ. დიდებაშვილი , ა. კაკაბაძე. ახალი თანამედროვე სატვირთო სადგურის სალიანდაგო განვითარების გაანგარიშება.. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. 2011წ. #7-9/2011. გვ.86–90. .

ბ. დიდებაშვილი, ა. კაკაბაძე, ტ. კოტრიკაძე. ახალი თანამედროვე სატვირთო სადგურის სალიანდაგო განვითარების გაანგარიშება.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061.. 2011წ. №7-9/ 2011. გვ. 86-90..

ნ. გელაძე. ახალი თაობის ალუმოსილიკატური ადსორბენტის გამოყენება სასმელ წყალში ფერიანობის შემცირების მიზნით . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ N 1(1) . 2007წ. .

ა. ნადირაძე, ა. კანკავა. ახალი თაობის ბეტონები მშრალ წვრილმარცვლოვან-ფხვნილოვან შემვსებებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა,“ N3(42), თბილისი, 2016. 2016წ. .

მ. ბრელიძე. ახალი თაობის დოკუმენტაციის ფორმირების პრინციპები . მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. № 1(12), გვ. 210–214.

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., თათარაშვილი მ.. ახალი თაობის მზის სითბური კოლექტორი. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2011წ. 11-2, ტ37, 198-199.

ფ. პაატაშვილი. ახალი თაობის მიკროპროცესორული დეტექტორები და მიკროკომპიუტერული მართვის პულტები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2010წ. #10-12, გვ.3-4.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიზე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიზე. ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. „მაცნე“. 2014წ. ქიმიის სერია, ტ.40, N2-3, გვ.238-241.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, ჟ.გაბრიჭიძე. ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტების დანამატები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. N14(1), გვ. 141-144.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიზე. ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტების დანამატები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.14, N1, გვ.141-144.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, ნ. მემანიშვილი. ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური პრეპარატები და სამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2010წ. №3, ტ.10, 361-364 გვ..

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. ახალი თაობის სამკურნალო-პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40, N2-3, გვ. 238-241.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, ნ.მემარნიშვილი, ნ.შავლიაშვილი, თ.ივანიშვილი. ახალი თაობის სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატები და სამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(3)გვ. 361-364.

კ. ხოშტარია, ნ.ბურდული, დ.სამუშია. ახალი თაობის ქსელების (NGN) სატრანსპორტო პლატფორმის განვითარების ტენდენციები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. №7-9, ( 681,682,683) 55-58გვ..