სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები ხელსაწყოთმშენებლობაში. მეცნიერება და ტექნიკა. 1999წ. №4-6, გვ.3-8, .

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები. . მეცნიერება და ტექნიკა. 1998წ. 7-9, გვ.11-14, .

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი, მ.დგებუაძე, დ.ტუღუში. ახალი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლი(ამიდ/ესტერამიდები) - პერსპექტული მასალები წამლის გადამტანი მიკრო- და ნანო-კონტეინეინერების კონსტრუირებისათვის . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 36 (3), 336-344. 2010წ. .

რ. ქაცარავა, მ.გვერდწითელი, დ.ტუღუში, დ.ხარაძე. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერურეთანები L-არგინინის საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 36(4), 456-465 . 2010წ. .

რ. ქაცარავა, თ.ხუციშვილი, ნ.ნადირაშვილი, ბ.ვასაძე, გ.წითლანაძე. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული მასალები ამინომჟავების საფუძველზე და მათი გამოყენების პერსპექტივები მედიცინაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 32, 394. 1996წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. ახალი გეომეტრიის ბურღებზე ცვალებადი დახრის კუთხის საბურბუშელე ღარების ფორმირებისათვის განკუთვნილ სამარჯვზე მობრუნების მექანიზმის დანიშნულება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. . 2012წ. ჟურნალი. #1(23) .

ლ. თედიაშვილი. ახალი გეომეტრიის ბურღებზე ცვლადი დახრის კუთხის საბურბუშელე ღარების ფორმირებისათვის განკუთვნის სამარჯვზე მობრუნების მექანიზმის დანიშნულება.. . 2012წ. .

ი. კუტუბიძე. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები,, . გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი. 2015წ. .

მ. მათნაძე, მ. მაისურაძე, გ. ფალავანდიშვილი, ნ. გახოკიძე, ე. კალანდია, გ. უგულავა, ს. ცქვიტაია. ახალი დიაზოლ/ტრიაზოლშემცველი ტეტრაციკლური კონდენსირებული სისტემები დიბენზოთიოფენისა და დიბენზოფურანის ბაზაზე. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. 2013წ. #12 (03). გვ. 71–73.

ლ. იტრიაშვილი. ახალი ეკოლოგიურად სუფთა ნიადაგგამაუმჯობესებელი კომპოზიტი ”საქარა”.. საქწყალეკოლოგიის სამეცნიერო შრ.კრებული ”საიმედოობა და ეკოლოგია”. 2003წ. გვ.66-70.

ლ. ჩიქავა. ახალი ეკონომიკა: არსი და ძირითადი მახასიათებლები.. ჟურნალი ”ახალი ეკონომისტი”, № 1. 2007წ. 10 გვ..

ა. აბრალავა, ქ. ქუთათელაძე. ახალი ეკონომიკური თეორია - ახალი ეკონომიკური რეალობის მოთხოვნა . თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი . 2014წ. .

გ. ამყოლაძე, დ.ბაქანიძე. ახალი ენერგოსიმძლავრეების ეფექტიანობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეში. ბიზნესინჟინერინგი. 2016წ. N4, 7 გვ..

ტ. კოტრიკაძე, ბ. დიდებაშვილი , ა. კაკაბაძე. ახალი თანამედროვე სატვირთო სადგურის სალიანდაგო განვითარების გაანგარიშება.. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. 2011წ. #7-9/2011. გვ.86–90. .

ბ. დიდებაშვილი, ა. კაკაბაძე, ტ. კოტრიკაძე. ახალი თანამედროვე სატვირთო სადგურის სალიანდაგო განვითარების გაანგარიშება.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061.. 2011წ. №7-9/ 2011. გვ. 86-90..

ნ. გელაძე. ახალი თაობის ალუმოსილიკატური ადსორბენტის გამოყენება სასმელ წყალში ფერიანობის შემცირების მიზნით . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ N 1(1) . 2007წ. .

ა. ნადირაძე, ა. კანკავა. ახალი თაობის ბეტონები მშრალ წვრილმარცვლოვან-ფხვნილოვან შემვსებებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა,“ N3(42), თბილისი, 2016. 2016წ. .

მ. ბრელიძე. ახალი თაობის დოკუმენტაციის ფორმირების პრინციპები . მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. № 1(12), გვ. 210–214.