სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., თათარაშვილი მ.. ახალი თაობის მზის სითბური კოლექტორი. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2011წ. 11-2, ტ37, 198-199.

ფ. პაატაშვილი. ახალი თაობის მიკროპროცესორული დეტექტორები და მიკროკომპიუტერული მართვის პულტები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2010წ. #10-12, გვ.3-4.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიზე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიზე. ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. „მაცნე“. 2014წ. ქიმიის სერია, ტ.40, N2-3, გვ.238-241.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, ჟ.გაბრიჭიძე. ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტების დანამატები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. N14(1), გვ. 141-144.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიზე. ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტების დანამატები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.14, N1, გვ.141-144.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, ნ. მემანიშვილი. ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური პრეპარატები და სამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2010წ. №3, ტ.10, 361-364 გვ..

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. ახალი თაობის სამკურნალო-პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40, N2-3, გვ. 238-241.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, ნ.მემარნიშვილი, ნ.შავლიაშვილი, თ.ივანიშვილი. ახალი თაობის სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატები და სამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(3)გვ. 361-364.

კ. ხოშტარია, ნ.ბურდული, დ.სამუშია. ახალი თაობის ქსელების (NGN) სატრანსპორტო პლატფორმის განვითარების ტენდენციები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. №7-9, ( 681,682,683) 55-58გვ..

ა. აბრალავა. ახალი ინდუსტრიული ქვეყნების სტრატეგია. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. #6, გვ.139-151.

ქ. ქუთათელაძე. ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტიანობის შეფასება მომსახურების მენეჯმენტში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნ. მეზღვ.საერთ.დღისადმი მიძღვნ. სამეცნ.პრაქტ.კონფ.“თანამედროვე მენეჯმენტის: პრობლემები, ჰიპოტ. კვლევები“.ბათუმი, . 0წ. შრომების კრებული, .ბათუმი, 2015.

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე, ვიტალი ღვაჩლიანი, გივი გუგულაშვილი, გივი ბერუაშვილი. ახალი კონსტრუქცია კომპრესორის მუშაობის გაუმჯობესებისათვის. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N,3(493) გვ 49-53.

თ. მეგრელიძე,, ვ.ღვაჩლიანი, გ.გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი. ახალი კონსტრუქცია კომპრესორის მუშაობის გაუმჯობესებისათვის. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N,3(493) გვ 49-53.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე. ახალი კონსტრუქციის კომპრესორის მუშაობის გაუმჯობესებისთვის. სტუ-ს შრომები. 2014წ. №3(493) 49-52 გვ.

ი. გოგუაძე. ახალი კონსტრუქციის ჰიდრავლიკური სასანგრეო ძრავის ნიჩბიანი როტორის სვლის რთული გეომეტრია და მისი კონსტრუქციული პარამეტრები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(7), 112-113.

ი. ლაგვილავა, ე. ელიზბარაშვილი, ს. ხაზალია, ნ. ღონღაძე.. ახალი ლუმინოფორული საღებრები დეფექტოსკოპიური ანალიზისათვის. . საქართველოს მეცნიერებათა აკად. მაცნე, ქიმიის სერია. 2006წ. 32, 3-4, 307-311.

ნ. ღონღაძე, ი. ლაგვილავა, ს. ხაზალია. ახალი ლუმინოფორული საღებრები დეფექტოსკოპიური ანალიზისათვის.. საქართველოს მეცნიერებათა აკად. მაცნე, ქიმიის სერია. 2006წ. 2006, 32, 3-4, 307-311.

ე. გვენეტაძე. ახალი მასალა ვანის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭყვიშის ეკლესიებისა და გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების წინაპრების ისტორიიდან. . პარალელი”. 2012წ. #4.