სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე. გ. ტლაშაძე. ახალი მონაცემები სოფ. აჩმარდასა და ბაღნარჰესის (დასავლეთ აფხაზეთი) მიდამოების ქვედა ცარცული ნალექების სტრატიგრაფიის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1997წ. № 2 (413), გვ. 136 - 138.

დ. ბლუაშვილი, null, შ. ჯანაშვილი, ქ. ბენაშვილი,. ახალი მონაცემები უთვირის ოქროს მადანგამოვლინების შესახებ (ზემო სვანეთი). სამთო ჟურანალი. 2016წ. № 2/(37).

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი. ახალი მონაცემები შროშანისებრთა (Liliaceae) ოჯახის წარმომადგენლებზე გამოვლინებული სოკოების შესახებ. საქაეღველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე". 2006წ. N16 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ-82-85.

ლ. იტრიაშვილი. ახალი მრავალმიზნობრივი კომპოზიტი კაველასტი და მისი გამოყენების ტექნოლოგიები. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2004წ. 1-3, გვ.126-130.

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე. ახალი მრავალმიზნობრივი პოლიმინერალური კომპოზიტი . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომატა კრებული. 2005წ. თბილისი, გვ.93-95.

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. ახალი მრავალმიზნობრივი პოლიმინერალური კომპოზიტი და მისი გამოყენების მიმართულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული ”წყალსამეურნეო ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება”. . 2005წ. გვ.93-96.

ნ. თევზაძე. ახალი მშენებლობა არსებულ გარემოში. სტუ-ის შრომები. 2001წ. #5(438), .

რ. ქუთათელაძე, ბუაძე ლევან. ახალი პარადიგმა საქართველოში ბიზნეს ლიდერების თვისებათა სისტემის ჩამოყალიბებაზე . ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. 2018წ. #1,გვ.20-26.

მ. მაისურაძე, ხოშტარია თ. გახოკიძე ნ. ახალი პოტენციურად ბიოაქტიური წარმოებულების მიღება 1Hბენზო[b]თიოფენ[3,2-e]ბენზიმიდაზოლის ბაზაზე . Georgia Chemical journal. 2008წ. 8(4).

ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე. ახალი პოტენციურად ბიოაქტიური წარმოებულების მიღება 1H–ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]ბენზიმიდაზოლის ბაზაზე. Georgia Chemical journal.. 2008წ. 8(4).

ლ. თალაკვაძე, თ.რევაზიშვილი, ჯ.ლაღიძე. ახალი პოტენციური კიბოს საწინააღმდეგო ნაერთების სინთეზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2010წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.10,2, 2010..

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ახალი პოტენციური კიბოს-საწინნაღმდეგო ნაერთების სინთეზი . რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ,, ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები" . 2010წ. გვ. 141-142.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ახალი რეალობა და ბიზნეს ინჟინერინგი. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. # 6; გვ. 17-22.

დ. სეხნიაშვილი. ახალი რეალობა და ბიზნეს ინჟინირინგი. ჟურნ. ”სოციალური ეკონომიკა”. 0წ. 2010, №6 .

მ. ხარხელი. ახალი საგადასახადო კოდექსი მეწარმეებს და ფინანსურ მენეჯერებს პრობლემებს უქმნის . საქართველოს ეკონომიკა. 2011წ. N5, 84-86.

გ. ღვინეფაძე. ახალი საერთაშორისო ენის შექმნა დროის მოთხოვნაა. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. N 1 (4), გვ. 177-184.

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" გავლენა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოზარდის ზოგიერთ ჰემატოლოგიურ მაჩვენებლებზე. სსსსუ სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. ტომი 1, №2, გვ. 108-109.

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" გავლენა ძუძუთა გოჭების ზრდა-განვითარებაზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. №19 გვ. 249-250.

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ცხოველის და ფრინველის მოზარდის კუჭ-ნაწლივის პათოლოგიების პროფილაქტიკური და სამკურნალო მიზნებისათვის. სსსსუ სამეცნიერო შრომების კრებული. 2010წ. .

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" გამოყენების ეკონომიკური ეფექტურობა მაწოვარა გოჭების კვებისას. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტომი 39, გვ 159-160.