სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ოხანაშვილი, ელგენდარაშვილი ცირა, ელგენდარაშვილი ნატო, დარჩაშვილი მიხეილი. განათლებაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნები და ამოცანები. სტუ, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები, მოხსენებათა კრებული. 2017წ. .

მ. ბალიაშვილი. განათლების დარგში ექსპერტთა თვითშეფასებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიღება Z-Score-ს სახით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2011წ. №3 (41).

ლ. ხვედელიძე. განათლების დარგში სახელმწიფო დაკვეთის სრულყოფა . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2003წ. თბ., ტ. VI .

მ. შონია, ეთერ ღვინერია. განათლების თეორიები და სასწავლო პროცესის სპეციფიკა. "საზრისი", ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. 2011წ. 27, გვ.14-17.

ნ. ჭანტურია, თამარ შინჯიაშვილი. განათლების იდეები და კონცეფციები კარლ მეინჰემის სოციოლოგიურ შრომებში. საერთაშორისო პერიოდული გამოცემა "განათლება“,სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტ. 2012წ. #4, 2012.

მ. ფირანაშვილი, თამარ ქობლიანიძე. განათლების მენეჯმენტის როლი ტურიზმის ინდუსტრიაში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია"თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, კონფერენციის მასალები, გორი. 2013წ. ISBN 978-994-17-863-4; გვ.53-58.

თ. ქობლიანიძე, მაკა ფირანაშვილი. განათლების მენეჯმენტის როლი ტურიზმის ინდუსტრიში . სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“ მასალები. გორი, . 2013წ. .

მაკა ფირანაშვილი. განათლების მენეჯმენტის როლი ტურიზმის ინდუსტრიში . სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“ მასალები. გორი. 2013წ. .

მ. ბაძაღუა. განათლების რეფორმა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მანდატურის სამსახურის პერსპექტივები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“. 2014წ. #13 გვერდი 3, თბილისი.

რ. გოგიბერიძე. განათლების სისტემა XIX საუკუნის დასასრულისა და XX საუკუნის დასაწყისის საქართველოში.. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ . 2009წ. N 3(35), გვ. 72-74 .

გ. ჩაჩანიძე. განათლების სისტემის ინფორმატიზა-ციის პოლიტიკა და მისი პრობლემები - ინფორმაციული პედაგოგიკა. საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 1998წ. #2,.

დ. ფურცხვანიძე. განაღმვითი ოპერაციებისათვის საჭირო რობოტის დაგეგმარება. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2011წ. # 15 გვ. 160-162.

მ. მილაშვილი. განაშენიანების არქიტექტურულ-გეგმარებითი რეგულირება საქართველოს საკურორტო რაიონებში. . თბილისი. კამარა.სტუ.. 2005წ. 1(4) .

ე. კავთიძე. განაწილება მეწარმეობრივი საქმიანობის სტიმულირების მექანიზმია. სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. #3, 2010.

ე. კავთიძე. განაწილებითი სისტემები და მათი შედარებითი დახასიათება. ახალი ეკონომისტი. 2013წ. #1, 2013.

ე. კავთიძე. განაწილებითი სისტემის ობიექტურობისა და სამართლიანობის ზოგიერთი საკითხი. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. #3, 2012.

თ. ლაგვილავა. განაწილებითი ურთიერთობები და კონიუნქტურები თანამედროვე პირობებში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’, . 2014წ. №4 (34), გვ. 46-49.

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობები და კონიუნქტურები თანამედროვე პირობებში. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. #4, 2014.

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობების გააზრების საკითხები სხვადასხვა საზოგადოებრივი წყობის პირობებში. სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. #1, 2016.

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობების შინაარსი, ფაქტორები და სტიმულირების მექანიზმები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. #6, 2011.