სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. თალაკვაძე, თ.რევაზიშვილი, ჯ.ლაღიძე. ახალი პოტენციური კიბოს საწინააღმდეგო ნაერთების სინთეზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2010წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.10,2, 2010..

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ახალი პოტენციური კიბოს-საწინნაღმდეგო ნაერთების სინთეზი . რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ,, ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები" . 2010წ. გვ. 141-142.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ახალი რეალობა და ბიზნეს ინჟინერინგი. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. # 6; გვ. 17-22.

დ. სეხნიაშვილი. ახალი რეალობა და ბიზნეს ინჟინირინგი. ჟურნ. ”სოციალური ეკონომიკა”. 0წ. 2010, №6 .

მ. ხარხელი. ახალი საგადასახადო კოდექსი მეწარმეებს და ფინანსურ მენეჯერებს პრობლემებს უქმნის . საქართველოს ეკონომიკა. 2011წ. N5, 84-86.

გ. ღვინეფაძე. ახალი საერთაშორისო ენის შექმნა დროის მოთხოვნაა. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. N 1 (4), გვ. 177-184.

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" გავლენა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოზარდის ზოგიერთ ჰემატოლოგიურ მაჩვენებლებზე. სსსსუ სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. ტომი 1, №2, გვ. 108-109.

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" გავლენა ძუძუთა გოჭების ზრდა-განვითარებაზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. №19 გვ. 249-250.

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ცხოველის და ფრინველის მოზარდის კუჭ-ნაწლივის პათოლოგიების პროფილაქტიკური და სამკურნალო მიზნებისათვის. სსსსუ სამეცნიერო შრომების კრებული. 2010წ. .

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" გამოყენების ეკონომიკური ეფექტურობა მაწოვარა გოჭების კვებისას. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტომი 39, გვ 159-160.

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" ეფექტურობა ძუძუთა გოჭების კვებაში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტომი 39, გვ 157-159.

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" ქიმიური შემადგენლობა და ყუათიანობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. №19 გვ. 246-248.

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. ახალი საქონლის შემუშავება და მისი მარკეტინგისთვის სასიცოცხლო ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე სტრატეგიის შერჩევა- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, გვ.187-194.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ახალი სახელმძღვანელო პოლიტიკურ მეცნიერებებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ახალი სახეობის პექტინშემცველი პურის ნაწარმი . ჟ. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", თბილისი.. 2007წ. #38, გვ. 83-84.

ი. კუპატაძე, უთურაშვილი ეთერი. ახალი სახის პექტინშემცველი სამკურნალო დანიშნულების ხილის კონსერვები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 13.

ი. კუპატაძე, მოისწრაფიშვილი ლალი. ახალი სახის საწებლები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12.

მ. მაღრაძე, ქ.ქუთათელაძე. ახალი საჯარო მენეჯმენტი-ადმინისტრაციული მეცნიერების შემადგენელი ნაწილი. სტუ.შრომები ) "ტექნიკური უნივერსიტეტი", . 2009წ. #2(476),.

გ. ამყოლაძე, დ,ბაქანიძე. ახალი სიმძლავრეების ეფექტიანობა საქართველოს ენერგეტიკაში. ბიზნესინჟინერინგი. 2016წ. N2 6 გვ..

მ. მამნიაშვილი. ახალი სისხლის სამართლისა და საპროცესო კოდექსის ცალკეული ასპექტები. სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. გვ. 18-30.