სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კობახიძე. ახალი სასტარტო საკვების "მხნეობა" ქიმიური შემადგენლობა და ყუათიანობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. №19 გვ. 246-248.

კ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია, თ.ღურწკაია. ახალი საქონლის შემუშავება და მისი მარკეტინგისთვის სასიცოცხლო ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე სტრატეგიის შერჩევა- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, გვ.187-194.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ახალი სახელმძღვანელო პოლიტიკურ მეცნიერებებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ახალი სახეობის პექტინშემცველი პურის ნაწარმი . ჟ. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", თბილისი.. 2007წ. #38, გვ. 83-84.

ი. კუპატაძე, უთურაშვილი ეთერი. ახალი სახის პექტინშემცველი სამკურნალო დანიშნულების ხილის კონსერვები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 13.

ი. კუპატაძე, მოისწრაფიშვილი ლალი. ახალი სახის საწებლები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12.

მ. მაღრაძე, ქ.ქუთათელაძე. ახალი საჯარო მენეჯმენტი-ადმინისტრაციული მეცნიერების შემადგენელი ნაწილი. სტუ.შრომები ) "ტექნიკური უნივერსიტეტი", . 2009წ. #2(476),.

გ. ამყოლაძე, დ,ბაქანიძე. ახალი სიმძლავრეების ეფექტიანობა საქართველოს ენერგეტიკაში. ბიზნესინჟინერინგი. 2016წ. N2 6 გვ..

მ. მამნიაშვილი. ახალი სისხლის სამართლისა და საპროცესო კოდექსის ცალკეული ასპექტები. სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. გვ. 18-30.

ა. აბრალავა. ახალი ტექნოლოგიები, როგორც წარმატებული ბიზნესის ფაქტორი . ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #4, გვ. 92-96.

პ. ნარიმანიშვილი. ახალი ტექნოლოგიების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში.. თბილისის დამოიკიდებელი უნივერსიტეტის კრებული, . 0წ. ტომი 7,2011წელი.

ვ. სამხარაძე. ახალი ტექნოლოგიითა და ახალი კონსტრუქციის კვალსაჭრელით კვლების დაჭრა. ჟურნალი ”ენერგია’. 2007წ. #!1(41).

დ. ბიბილეიშვილი, ი. ლაგვილავა, კ. დათუკიშვილი. ე. ელიზბარაშვილი. ახალი ტიპის ანთრაპირიდონული და პოლიამიდური ბოჭკოებისათვის. სტუ-ს შრომები. 2008წ. №4, (470), თბილისი, გვ.51-57.

ი. ლაგვილავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. დათუკიშვილი, ე. ელიზბარაშვილი. ახალი ტიპის ანთრაპიროდონული საღებრები პოლიეთერული და პოლიამიდური ბოჭკოებისათვის. სტუ–ს შრომები. 2008წ. 2008, 4(470), 51–57.

თ. აბუაშვილი. ახალი ტიპის დგუშის რგოლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2001წ. # 3-4.

ლ. ქრისტესიაშვილი, შ. ბაქანიძე, დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი. ახალი ტიპის ორ და სამ სამაგრიანი საყალიბე ფარის კონსტრუქციული გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. N3(38), 2015 გვ.143-152.

შ. ბაქანიძე, დ. ტაბატაძე. ახალი ტიპის ორ და სამსამაგრიანი საყალიბე ფარის კონსტრუქციული გაანგარიშება. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(38), გვ15.

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი, ა. გოჩოლეიშვილი. ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 99-101 გვ..

ა. გოჩოლეიშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი. ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26), 99-101 გვ..

უ. კავთიაშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე, ა. გოჩოლეიშვილი. ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26), 99-100 გვ..