სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. მაგრაქველიძე. ბაზრის მოთხოვნის პრობლემა და მისი გადაწყვეტის მათემატიკური მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. #3(41).

მ. ზუბიაშვილი. ბაზრობაზე აღრიცხვის სრულყოფისა და სახელმწიფო ბიუჯეტთან ურთიერთობის მოწესრიგების ზოგიერთი საკითხები. ვ.მელქაძის სახელობის სოც.ეკონომიკური და რეგიონალური პრობლემების სამეც. კვლევითი ინსტ. შრომების კრებული. 2002წ. VI ტომი.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე. ბათუმის საზღვაო პორტში ლოგისტიკური ცენტრების შექმნის პერსპექტივა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2014წ. N3(31) .

ე. შენგელია, ლ. გვასალია, მ. გვიანიძე. ბათუმის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის გავლენა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მუშაობის ეფექტურობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2017წ. თბილისი. ტ. 42 №6.

ნ. სონღულაშვილი. ბათუმის საკითხი 1919-1921 წლებში გაზეთ „სამუსლიმანო საქართველოს“ მიხედვით (იდენტობრივი ანალიზი). 2010 წლის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა“ მასალები. 2012წ. .

ლ. გვასალია, ე. შენგელია, მ. გვიანიძე, ა. მიქელაძე, მ. მგელაძე. ბათუმის წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე მიღებული შლამის ორგანომინერალურ სასუქად გამოყენების შესაძლებლობა.. ა. წერეთელის სახლმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“.. 2016წ. შრომათა კრებული. .

ნ. გომართელი. ბაირონის ცხოვრების თანამგზავრი ქალბატონები. „პარალელი“. 2014წ. N6, გვ. 183-193..

ნ. ხომერიკი, ნ. რურუა, ო. მოისწრაფიშვილი, კ. ნოზაძე. ბალასტის პრიზმის გაჭუჭყიანების ალბათობითი ფაქტორების კომპლექსური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1997წ. #4 (415), 9-11..

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. # 14, გვერდი 148.

. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. # 14, გვერდი 148.

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 148.

. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 148.

ი. სარჯველაძე. ბალახნარის გაძოვების ჯერადობა და მასზე მოქმედი ფაქტორები. საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკად. `მოამბე". 2015წ. # 34. გვ.230-233. 2015წ.

ი. სარჯველაძე. ბალახნარის საძოვრად გამოყენების თავისებურებები. საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკად. `მოამბე". 2015წ. #34. გვ.234-237. 2015წ.

თ. გრიგოლია. ბალკანეთის გეოპოლიტიკური სივრცის ტრანსფორმაცია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #3(7).

ე. გვენეტაძე. ბალკანეთის კრიზისიდან კოსოვოს დამოუკიდებლობამდე. ახალი და უახლესი ისტროიის საკითხები #1(5). 2009წ. .

მ. ფირანაშვილი, ნატალია ჭანტურია, ანა არჩვაძე. ბალნეოლოგიური კურორტების განვითარება მსოფლიოში და მისი პერსპექტივები საქართველოში. ბათუმი, V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ''ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". შრომების კრებული. 2014წ. ISBN 978-9941-22-316-7; გვ.416-422.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. ბალონური კორონარო¬ანგიო-პლასტიკის და აორტოკორო-ნარული შუნტირების გამო-ყენების პერსპექტივები გუ-ლის იშემიური დაავადების სხვა-დასხვა გამოვლინებების დროს. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 85-90.

ა. დიდიძე, მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, მ. ბექაური, ი. ბერძენიშვილი. ბამბის ბირთვში შემავალი ჩენჩოების ზეგავლენა ზეთის მიღების ეფექტურობაზე. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2009წ. №1, 118 გვ..

მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, ი.ბერძენიშვილი. ბამბის ბირთვში შემავალი ჩენჩოების ზეგავლენა ზეთის მიღების ეფექტურობაზე.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2009წ. თბილისი. N1.