სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მსხილაძე, შ. ბაქანიძე. ახალი ტიპის საყალიბე ფარის აღწერა და საწყისი მონაცემები მისი კონსტრუქციული გაანგარისებისათვის.. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. ახალი ტიპის საყალიბე ფარის აღწერა და საწყისი მონაცემები მისი კონსტრუქციული გაანგარიშებისათვის.. სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69, გვ.6.

ნ. მსხილაძე, შ. ბაქანიძე. ახალი ტიპის საყალიბე ფარის ნატურული ექსპერიმენტის არწერა. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. ახალი ტიპის საყალიბე ფარის ნატურული ექსპერიმენტის აღწერა. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2014წ. #69, გვ.6.

გ.მაისურაძე. ახალი ტიპის ურთიერტგადამკვეთი თაღებით გადაწყვეტილი გარსების ექსპერიმენტული კვლევა. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77. 2004წ. 2(452), 137–140გვ.

გ. ფალავანდიშვილი, მ. მაისურაძე, ე. კალანდია, ნ. გახოკიძე, მ. მათნაძე. ახალი ტრი¬აზოლ- და დიბენზოთიოფენდიო-ქსიდ შემცველი ტეტრაციკლური კონდენსირებული სისტემები . საქართველოს კე-რამიკოსთა ასოცი-აციის ჟურნალი ,,კერანიკა“ , ტ. 18.2(36), გვ.40-47. 2016წ. .

მ. მაისურაძე, ე.კალანდია, ნ.გახოკიძე, მ.მათნაძე, გ.ფალავანდიშვილი. ახალი ტრიაზოლ- და დიბენზოთიოფენდიოქსიდშემცველი ტეტრაციკლური კონდენსირებული სისტემები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა” . 2016წ. vol.18.2(36), გვ.40-47.

მ. მათნაძე, მ. მაისურაძე, გ. ფალავანდიშვილი, ნ. გახოკიძე, ე. კალანდია. ახალი ტრიაზოლ– და დიბენზოთიოფენოქსიდშემცველი ტეტრაციკლური კონდენსირებული სისტემები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა". 2016წ. vol.18. 2(36). გვ. 40–47.

ლოთიკაშვილი ე.. ახალი უალკოჰოლოსასმელის "ხილიანის" ქიმიურ-ტექნოლოგიური პარამეტრები. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები. 2004წ. №1, 70-74.

გ. ჯოხაძე, ნ. ოჩხიკიძე, გ. ოთინაშვილი, ლ. ყირმელაშვილი, რ. ქაცარავა. ახალი ფუნქციური პოლიესტერამიდების სინთეზი O,O’-დიაცილ-ბის-გლიკოლის მჟავების აქტივირებული დიესტერების საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. 36, № 4 , გვ. 448-455.

რ. ქაცარავა, გ.ჯოხაძე, გ.ოთინაშვილი, ლ.ყირმელაშვილი. ახალი ფუნქციური პოლიესტერამიდების სინთეზი O,O’-დიაცილ-ბის-გლიკოლის მჟავების აქტივირებული დიესტერების საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 36(4), 448-455 . 2010წ. .

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. ახალი ქსელური არქიტექტურის SDN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და განვითარების ეტაპები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2016წ. გვ. 145-147.

С. Чупринина. ახალი ხერხების ძიება რუსულის, როგორც უცხო ენის სწავლებისას .. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. სტუ. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2008წ. შრომები, 11 (103 – 105)..

ი. ლაგვილავა, ე. ელიზბარაშვილი*, კ. მდივანი, ჟ. ურჩუხიშვილი, ი. იარდალაშვილი.. ახალი ჰეტეროციკლური პოლიფუნქციური საღებრები სინთეზური და ბუნებრივი ბოჭკოებისათვის. . სტუ–ს შრომები. 2008წ. 3(469), 26–32.

ქ. ბაციკაძე, თ.ხოშტარია, ნ.მირზაშვილი, ვ.ანანიაშვილი. ახალი ჰეტეროციკლური სისტემის -1,2 დიოქსო-1,2 დიჰიდრო a- თიოპირონი [4,5-e]-ინდოლის სინთეზი. საქართველოს ტქენიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. . №3 (449), .

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი, შ. ჩიხრაძე, ს. სტამბოლიშვილი. ახალი ჰიდროგეოლოგიური მონაცემები მანავის ანტიკლინის ნავთობგაზიანობასთან დაკავშირებით. სსიპ ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გვ. 85-92. 2007წ. ISBN 978-9941-405-01-3.

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი, გ.ოთინაშვილი, პ.თოიძე . ახალი ჰიდროფობური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები N,N’-პ-ფენილენ-ბის-4-ბენზილოქსაზოლინ-5ონი)-ს საფუძველზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2011, 11(1), 23-35.. 2011წ. .

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი, თ.ქვირია, მ.მაჩაიძე. ახალი, ბიოდეგრადირებადი, ჰიდროფობური პოლიმერები ბის-აზლაქტონების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 10, #3, 295-305. 2010წ. .

რ. მიშველაძე. ახალი... ნამდვილი... . ,,მწერლის გაზეთი’’, №2, თბილისი,. 2016წ. .

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე. ახალიმონაცემები მდ. ფსოუს აუზის (დასავლეთ აფხაზეთი) ქვედაცარცული ნალექების სტრატიგრაფიის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1991წ. № 4 (377), გვ. 39 - 42.