სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა. ახალი ტექნოლოგიები, როგორც წარმატებული ბიზნესის ფაქტორი . ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #4, გვ. 92-96.

პ. ნარიმანიშვილი. ახალი ტექნოლოგიების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში.. თბილისის დამოიკიდებელი უნივერსიტეტის კრებული, . 0წ. ტომი 7,2011წელი.

ვ. სამხარაძე. ახალი ტექნოლოგიითა და ახალი კონსტრუქციის კვალსაჭრელით კვლების დაჭრა. ჟურნალი ”ენერგია’. 2007წ. #!1(41).

დ. ბიბილეიშვილი, ი. ლაგვილავა, კ. დათუკიშვილი. ე. ელიზბარაშვილი. ახალი ტიპის ანთრაპირიდონული და პოლიამიდური ბოჭკოებისათვის. სტუ-ს შრომები. 2008წ. №4, (470), თბილისი, გვ.51-57.

ი. ლაგვილავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. დათუკიშვილი, ე. ელიზბარაშვილი. ახალი ტიპის ანთრაპიროდონული საღებრები პოლიეთერული და პოლიამიდური ბოჭკოებისათვის. სტუ–ს შრომები. 2008წ. 2008, 4(470), 51–57.

თ. აბუაშვილი. ახალი ტიპის დგუშის რგოლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2001წ. # 3-4.

ლ. ქრისტესიაშვილი, შ. ბაქანიძე, დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი. ახალი ტიპის ორ და სამ სამაგრიანი საყალიბე ფარის კონსტრუქციული გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. N3(38), 2015 გვ.143-152.

შ. ბაქანიძე, დ. ტაბატაძე. ახალი ტიპის ორ და სამსამაგრიანი საყალიბე ფარის კონსტრუქციული გაანგარიშება. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(38), გვ15.

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი, ა. გოჩოლეიშვილი. ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 99-101 გვ..

ა. გოჩოლეიშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი. ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26), 99-101 გვ..

უ. კავთიაშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე, ა. გოჩოლეიშვილი. ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26), 99-100 გვ..

ნ. მსხილაძე, შ. ბაქანიძე. ახალი ტიპის საყალიბე ფარის აღწერა და საწყისი მონაცემები მისი კონსტრუქციული გაანგარისებისათვის.. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. ახალი ტიპის საყალიბე ფარის აღწერა და საწყისი მონაცემები მისი კონსტრუქციული გაანგარიშებისათვის.. სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69, გვ.6.

ნ. მსხილაძე, შ. ბაქანიძე. ახალი ტიპის საყალიბე ფარის ნატურული ექსპერიმენტის არწერა. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. ახალი ტიპის საყალიბე ფარის ნატურული ექსპერიმენტის აღწერა. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2014წ. #69, გვ.6.

გ.მაისურაძე. ახალი ტიპის ურთიერტგადამკვეთი თაღებით გადაწყვეტილი გარსების ექსპერიმენტული კვლევა. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77. 2004წ. 2(452), 137–140გვ.

გ. ფალავანდიშვილი, მ. მაისურაძე, ე. კალანდია, ნ. გახოკიძე, მ. მათნაძე. ახალი ტრი¬აზოლ- და დიბენზოთიოფენდიო-ქსიდ შემცველი ტეტრაციკლური კონდენსირებული სისტემები . საქართველოს კე-რამიკოსთა ასოცი-აციის ჟურნალი ,,კერანიკა“ , ტ. 18.2(36), გვ.40-47. 2016წ. .

მ. მაისურაძე, ე.კალანდია, ნ.გახოკიძე, მ.მათნაძე, გ.ფალავანდიშვილი. ახალი ტრიაზოლ- და დიბენზოთიოფენდიოქსიდშემცველი ტეტრაციკლური კონდენსირებული სისტემები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა” . 2016წ. vol.18.2(36), გვ.40-47.

მ. მათნაძე, მ. მაისურაძე, გ. ფალავანდიშვილი, ნ. გახოკიძე, ე. კალანდია. ახალი ტრიაზოლ– და დიბენზოთიოფენოქსიდშემცველი ტეტრაციკლური კონდენსირებული სისტემები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა". 2016წ. vol.18. 2(36). გვ. 40–47.

ლოთიკაშვილი ე.. ახალი უალკოჰოლოსასმელის "ხილიანის" ქიმიურ-ტექნოლოგიური პარამეტრები. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები. 2004წ. №1, 70-74.