სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯოხაძე, ნ. ოჩხიკიძე, გ. ოთინაშვილი, ლ. ყირმელაშვილი, რ. ქაცარავა. ახალი ფუნქციური პოლიესტერამიდების სინთეზი O,O’-დიაცილ-ბის-გლიკოლის მჟავების აქტივირებული დიესტერების საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. 36, № 4 , გვ. 448-455.

რ. ქაცარავა, გ.ჯოხაძე, გ.ოთინაშვილი, ლ.ყირმელაშვილი. ახალი ფუნქციური პოლიესტერამიდების სინთეზი O,O’-დიაცილ-ბის-გლიკოლის მჟავების აქტივირებული დიესტერების საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 36(4), 448-455 . 2010წ. .

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. ახალი ქსელური არქიტექტურის SDN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და განვითარების ეტაპები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2016წ. გვ. 145-147.

С. Чупринина. ახალი ხერხების ძიება რუსულის, როგორც უცხო ენის სწავლებისას .. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. სტუ. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2008წ. შრომები, 11 (103 – 105)..

ი. ლაგვილავა, ე. ელიზბარაშვილი*, კ. მდივანი, ჟ. ურჩუხიშვილი, ი. იარდალაშვილი.. ახალი ჰეტეროციკლური პოლიფუნქციური საღებრები სინთეზური და ბუნებრივი ბოჭკოებისათვის. . სტუ–ს შრომები. 2008წ. 3(469), 26–32.

ქ. ბაციკაძე, თ.ხოშტარია, ნ.მირზაშვილი, ვ.ანანიაშვილი. ახალი ჰეტეროციკლური სისტემის -1,2 დიოქსო-1,2 დიჰიდრო a- თიოპირონი [4,5-e]-ინდოლის სინთეზი. საქართველოს ტქენიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. . №3 (449), .

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი, შ. ჩიხრაძე, ს. სტამბოლიშვილი. ახალი ჰიდროგეოლოგიური მონაცემები მანავის ანტიკლინის ნავთობგაზიანობასთან დაკავშირებით. სსიპ ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გვ. 85-92. 2007წ. ISBN 978-9941-405-01-3.

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი, გ.ოთინაშვილი, პ.თოიძე . ახალი ჰიდროფობური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები N,N’-პ-ფენილენ-ბის-4-ბენზილოქსაზოლინ-5ონი)-ს საფუძველზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2011, 11(1), 23-35.. 2011წ. .

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი, თ.ქვირია, მ.მაჩაიძე. ახალი, ბიოდეგრადირებადი, ჰიდროფობური პოლიმერები ბის-აზლაქტონების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 10, #3, 295-305. 2010წ. .

რ. მიშველაძე. ახალი... ნამდვილი... . ,,მწერლის გაზეთი’’, №2, თბილისი,. 2016წ. .

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე. ახალიმონაცემები მდ. ფსოუს აუზის (დასავლეთ აფხაზეთი) ქვედაცარცული ნალექების სტრატიგრაფიის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1991წ. № 4 (377), გვ. 39 - 42.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ახალციხის საბადოს ქალცედონ-აქატების მინერალოგიური თავისებურებანი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შრომათა კრებული. 2015წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ახალციხის საბადოს ქალცედონ-აქატის ჟეოდების არშიების მინერალური ფაზები. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. #1.

ჯ. მაჭავარიანი, ნ.არჩვაძე . ახალციხის ქვაბულის კომპლექსური ფიზიკურ-გეოგრაფიული კვლევის შედეგები. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრ. კრებული, ახალი სერია #1 (80), . 2006წ. 294-302.

მ. რუხვაძე, არზიანი ა, შოვნაძე გ. ახალციხის ქვესადგურში სტატიკური კომპენსატორის გამოყენების შესახებ. "ენერგია". 2016წ. N4(80),70-74.

ი. გოგუაძე. ახლო და საიმედო პერსპექტივები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #6, 56-57.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე. ახლო და საიმედო პერსპექტივები, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’,. 2002წ. #2(6), 2002, გვ. 56–58;.

გ. მალასიძე, ფაჩულია ვ.. ახლო კოსმოსური სივრცის ნარჩენებისგან გაწმენდის ერთი მოდელის შესახებ. სამაცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #4(11), გვ 68–72.

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ახოსპირელისა და გომის ქუჩების მონაკვეთების ისტორიულ–კულტურული კვლევა (თბილისის ისტორიულ ნაწილში ახალი მშენებლობის რეგულირების საკითხისათვის). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კამარა. 2005წ. № 1(4), 45–51.

ლ. ებანოიძე, ნ. ბოკუჩავა. ახტალისა და ფხოველის ფსევდოვულკანური ”მშრალი” სამკურნალო ტალახების პოლიციკლური ნახშირწყალბადების კომპონენტური შედგენილობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. ტ.12, №1, თბილისი გვ. 84-87.