სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე. ახალიმონაცემები მდ. ფსოუს აუზის (დასავლეთ აფხაზეთი) ქვედაცარცული ნალექების სტრატიგრაფიის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1991წ. № 4 (377), გვ. 39 - 42.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ახალციხის საბადოს ქალცედონ-აქატების მინერალოგიური თავისებურებანი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შრომათა კრებული. 2015წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ახალციხის საბადოს ქალცედონ-აქატის ჟეოდების არშიების მინერალური ფაზები. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. #1.

ჯ. მაჭავარიანი, ნ.არჩვაძე . ახალციხის ქვაბულის კომპლექსური ფიზიკურ-გეოგრაფიული კვლევის შედეგები. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრ. კრებული, ახალი სერია #1 (80), . 2006წ. 294-302.

მ. რუხვაძე, არზიანი ა, შოვნაძე გ. ახალციხის ქვესადგურში სტატიკური კომპენსატორის გამოყენების შესახებ. "ენერგია". 2016წ. N4(80),70-74.

ი. გოგუაძე. ახლო და საიმედო პერსპექტივები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #6, 56-57.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე. ახლო და საიმედო პერსპექტივები, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’,. 2002წ. #2(6), 2002, გვ. 56–58;.

გ. მალასიძე, ფაჩულია ვ.. ახლო კოსმოსური სივრცის ნარჩენებისგან გაწმენდის ერთი მოდელის შესახებ. სამაცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #4(11), გვ 68–72.

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ახოსპირელისა და გომის ქუჩების მონაკვეთების ისტორიულ–კულტურული კვლევა (თბილისის ისტორიულ ნაწილში ახალი მშენებლობის რეგულირების საკითხისათვის). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კამარა. 2005წ. № 1(4), 45–51.

ლ. ებანოიძე, ნ. ბოკუჩავა. ახტალისა და ფხოველის ფსევდოვულკანური ”მშრალი” სამკურნალო ტალახების პოლიციკლური ნახშირწყალბადების კომპონენტური შედგენილობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. ტ.12, №1, თბილისი გვ. 84-87.

ნ. ბოკუჩავა. ახტალისა და ფხოველის ფსევდოვულკანური ”მშრალი” სამკურნალო ტალახების პოლიციკლური ნახშირწყალბადების კომპონენტური შედგენილობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. ტ.12, №1, თბილისი. გვ. 84-87.

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე.. ახტალისა და ფხოველის ფსევდოვულკანური ”მშრალი” სამკურნალო ტალახების პოლიციკლური ნახშირწყალბადების კომპონენტური შედგენილობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12, №1, თბილისი, გვ.84-87.

ა. სიჭინავა. ბ ასაია სიჭინავა პირველი ევროპული ორიენტაციის ქართველი კაპიტალისტი. სტუ, საერთაშორისო კონფერენცია-მსოფლიო და კავკასია. თბილისი.30-31 მაისი 2011წ.. 2011წ. გამომცემლობა "გეოიდი", გვ.142-146..

ბ. ცხადაძე. ბ. სვანიძის ,,თურქული დღიური’’ და მისი სამეცნიერო მნიშვნელობა. : თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2004წ. #2, გვ. 222-224..

ნ. გოგნიაშვილი. ბ.ხარაზიშვილის ,,სიცრუის ფსიქოლოგია’’ 30 წლის შემდეგ ( პრობლემები და პერსპექტოვები). ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი''. 2006წ. #3.

შ. ბოსტანაშვილი. ბ/ატრისტული წარმოდგენა. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2010წ. 8, ISSN 1512-2409.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, მ. გოგოტიშვილი. ბაბანაურის ნაკრძალის ძელქვის კორომის ქვეშ გაადგილებული ყომრალი ნიადაგების ძირითადი ქიმიური მაჩვენებლების დადგენა მისი ნაყოფიერების თვალსაზრისით . თბილისი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2016წ. N1, გვ.49-51.

თ. ფალავანდიშვილი, გოგოტიშვილი მაია, ზაურ ჩანქსელიანი. ბაბანეურის ნაკრძალის ძელქვის კორომის ქვეშ გაადგილებული ყომრალი ნიადაგების ძირითადი ქიმიური მაჩვენებლების დადგენა, მისი ნაყოფიერების თვალსაზრისით. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2016წ. №1(35), გვ. 49-51.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. ბაგირგზის საწევი ბაგირის გავლენა მზიდ ბაგირზე მოქმედ ჩაწერტებულ დატვირთვაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. №2(452), 80-83 გვ..

ა. წაქაძე. ბაგირის ტესტირება და მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2009წ. №3(14), გვ. 16-20.