სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23784 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლოლაძე, თ.ჭეიშვილი. გარდაბნის რაიონის სოფელ გამარჯვების ადგილმდებარეობის თიხების შესწავლა და შეფასება. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2015წ. #2(34), გვ.26029.

ა. აბრალავა. გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების სტრატეგია. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. #9-10, გვ. 180-187.

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, ლ.ტყავაძე, ი.ბენიძე, გ.ალფაიძე, ნ.მოსეშვილი. გარდამავალი მეტალების კომლექსური ნაერთების ციანურატების თერმული დაშლის პროცესების შესწავლა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.28, N3-4. . წ. ტ.28, N3-4. .

ი. კუტუბიძე. გარდამავალი პერიოდის სოციალური პოლიტიკა. სოციალური ეკონიმიკა. 2003წ. №6, 5-14გვ.

გ. მახარაძე, მ. რუხვაძე. გარდამავალი პროცესების ანალიზი საქართველოს ენერგოსისტემის აღმოსავლეთ ნაწილში. სტუს შრომები. 2006წ. 4(462), გვ.35-38.

ი. კუტუბიძე. გარდამავალი საზოგადოების პრობლემები და გლობალური ინტერესები. საქართველოს რესპუბლიკა. 2002წ. 8 ოქტომბერი, 3გვ.

ჰ. კუპრაშვილი. გარდამაცვალი პერიოდის კორუფციის სოციალური და პოლიტიკური ანატომია. ჟურნ. ”პოლიტიკა”. 2000წ. # 2 გვ. 18-24.

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობა–დროებითი მოვლენა თუ საზოგადოების განვითარების ლოგიკური შედეგი. კავკასიის მაცნე. 2002წ. სპეციალური გამოშვება.

ნ. ქოჩლაძე, თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკითხი ქალაქის ტერიტორიაზე. კამარა. 2005წ. 1(4).

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი, თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. კავკასიის მაცნე. 2003წ. სპეციალური გამოცემა 2.

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. . კავკასიის მაცნე. 2003წ. #2.

ჯ. გრიგალაშვილი, თ. ოთარაშვილი.. გარე ზემოქმედებაზე ადამიანის რეაქციის შეფასების ალგორითმი და ინტელექტუალური მოდელი. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2006წ. 2006, №1 (24) .

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. გარე კახეთის მოლასური როფის სამხრეთ სეგმენტის სტრუქტურული გეგმების ასიმეტრია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. №25, გვ.36-42.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. გარე რელსის გვერდითი ცვეთის ინტენსივობის შემცირების ღონისძიებები მცირერადიუსიან მრუდებში. “ტრანსპორტი”. 2003წ. ISSN 1512-0910 #1-4 .გვ.28-30.

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენის მეთოდიკა შედგენილ მრუდებში. სტუ შრომები”, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2002წ. ISSN 1512-0996 #4(443) -გვ. 102-106.

ნ. რურუა, შველიძე მალხაზ. გარე რელსის ჭარბი შემაღლების გავლენა მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოებაზე. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” . 2007წ. ISSN 1512-3537 #3.–გვ.83-88.

ნ. რურუა, თოდუა იპოლიტე. გარე რელსის ჭარბი შემაღლების წარმოშობის მიზეზები. “ინტელექტი”, . 2008წ. ISSN 1512-0333 #1(30), – გვ.55 – 57..

М. . გარეკახეთის სარმატულ და ქვედა პლიოცენურ ნალექებში ნახშირწყალბადების გეოქიმიური გამოკვლევები ნავთობგაზიანობის თვალსაზრისით.. სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1(26), გვ.13-15.

თ. რევაზიშვილი. გარემო და ჯანმრთელობა. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. #3 (19) გვ. 97-103.

ნ. მაჭავარიანი. გარემო ფაქტორების მოქმედება აბრეშუმის პარკის ახვევის პროცესზე. პერიოდული სამეცნიერო-ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. №2(25).