სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე, თ.ჯშკარიანი, პ.გოგოლაძე, ვ.ჩაგელიშვილი. ბაზალტის ქეჩის თბოსაიზოლაციო მასალად გამოყენების პერსპექტივები სამშენებლო ინდუსტრიაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია, . 2010წ. #1(53),.

თ. ჯიშკარიანი, ო.კიღურაძე, პ.გოგოლაძე, ვ.ჩაგელიშვილი. ბაზალტის ქეჩის თბოსაიზოლაციო მასალად გამოყენების პერსპექტივები სამშენებლო ინდუსტრიაში. „ენერგია", სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი. 2010წ. #1(53), გვ.59-66.

ე. ბარათაშვილი, თ.ბაგრატიონი. ბაზარზე კონკურენციული პოლიტიკის ასპექტები. თბილისი, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. N 3.

რ. თაბუკაშვილი. ბაზილ ბერნშტაინის ჰიპოთეზა დეფიციტის შესახებ და მისი კრიტიკა.. სამეცნიერო მეცნიერული ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). თბილისი. . 2008წ. #3. [67-73].

რ. პატარაია, ვ. ჯამარაშვილი. ბაზისური ელექტროენერგიით საქართველოს ენერგოსისტემის უზრუნველყოფა უალტერნატივო ტექნოლოგიით. ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №2(70).

დ. მაგრაქველიძე. ბაზრის მოთხოვნის პრობლემა და მისი გადაწყვეტის მათემატიკური მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. #3(41).

მ. ზუბიაშვილი. ბაზრობაზე აღრიცხვის სრულყოფისა და სახელმწიფო ბიუჯეტთან ურთიერთობის მოწესრიგების ზოგიერთი საკითხები. ვ.მელქაძის სახელობის სოც.ეკონომიკური და რეგიონალური პრობლემების სამეც. კვლევითი ინსტ. შრომების კრებული. 2002წ. VI ტომი.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე. ბათუმის საზღვაო პორტში ლოგისტიკური ცენტრების შექმნის პერსპექტივა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2014წ. N3(31) .

ე. შენგელია, ლ. გვასალია, მ. გვიანიძე. ბათუმის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის გავლენა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მუშაობის ეფექტურობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2017წ. თბილისი. ტ. 42 №6.

ნ. სონღულაშვილი. ბათუმის საკითხი 1919-1921 წლებში გაზეთ „სამუსლიმანო საქართველოს“ მიხედვით (იდენტობრივი ანალიზი). 2010 წლის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა“ მასალები. 2012წ. .

ლ. გვასალია, ე. შენგელია, მ. გვიანიძე, ა. მიქელაძე, მ. მგელაძე. ბათუმის წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე მიღებული შლამის ორგანომინერალურ სასუქად გამოყენების შესაძლებლობა.. ა. წერეთელის სახლმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“.. 2016წ. შრომათა კრებული. .

ნ. გომართელი. ბაირონის ცხოვრების თანამგზავრი ქალბატონები. „პარალელი“. 2014წ. N6, გვ. 183-193..

ნ. ხომერიკი, ნ. რურუა, ო. მოისწრაფიშვილი, კ. ნოზაძე. ბალასტის პრიზმის გაჭუჭყიანების ალბათობითი ფაქტორების კომპლექსური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1997წ. #4 (415), 9-11..

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. # 14, გვერდი 148.

. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. # 14, გვერდი 148.

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 148.

. ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 148.

ი. სარჯველაძე. ბალახნარის გაძოვების ჯერადობა და მასზე მოქმედი ფაქტორები. საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკად. `მოამბე". 2015წ. # 34. გვ.230-233. 2015წ.

ი. სარჯველაძე. ბალახნარის საძოვრად გამოყენების თავისებურებები. საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკად. `მოამბე". 2015წ. #34. გვ.234-237. 2015წ.

თ. გრიგოლია. ბალკანეთის გეოპოლიტიკური სივრცის ტრანსფორმაცია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #3(7).