სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური ზრდის სინერგეტიკული მო¬დელირება". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #1(10) თბილისი, გვ. 405-408.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური ზრდის სინერგეტიკული მოდელირების საკითხები". სტუ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, შრომები. 2011წ. ¹#1(10). თბილისი გვ. 405-408.

ვ. სესაძე, ი. კუცია, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური პროცესების კვლევა სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. №4 გვ. 177-181 .

კ. აბულაძე. ,,ელასტიკურობა: რას გამოხატავს ტექნიკური ტერმინი ეკონომიკაში". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. .

დ. ლელაძე. ,,ელექტრონული მთავრობა, როგორც სახელმწიფოს ეფექტურად ფუნქციონირების გარანტი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" თბილისი. 2014წ. #4 (32) ტომი 2, გვ. 130-138.

ქ. მჭედლიძე, ო.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. ,,ენერგოეფექტიანობის გაზრდის სტრატეგია და მისი მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები". საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები",2007წ.. 0წ. 1-3,გვ.6..

გ. ჭიკაძე, გ. დალაქიშვილი, ვ. კეკენაძე, ვ. სესაძე. ,,ენერგოსისტემებში სინქრონიზებადი მართვა სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. # 2(15), გვ. 20-24.

გ. იაშვილი. ,,ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო კომპანიების მენეჯმენტზე". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 115-116.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი. ,,ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო მენეჯმენტის თეორიაში". საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 113-115.

გ. კალანდაძე. ,,ეროვნული უშიშროების სისტემა და ინფორმაციული საზოგადოება“ . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია , თეორია, პრაქტიკა) . 2013წ. #2, (26)- 98-გვ. ტომი - 2. UDC378(479.22)(051.2.

მ. ხარატიშვილი. ,,ვლ.მაიაკოვსკის ,,მისტერია-ბუფი” რევოლუციის სახელობის სახელმწიფო თეატრში”. ,,თეატრმცოდნეობითი ძიებანი” სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი 1978-1979წ.წ. წ. ტომი VIII-IX, 432 გვ..

ნ. ლომიძე. ,,ზოგიერთი მოსაზრება აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით". საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,ინტელექტუალი". 2008წ. N7, გვ.45–50 ISSN 1512-2530.

გ. იაშვილი. ,,თანამედროვე სტრატეგიული მენეჯერი და მისი როლი წარმოებაში". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2007წ. № 4, გვ. 69-77 .

ს. გრიგალაშვილი. ,,იმპერიის იდეოლოგია(ა. დუგინის მსოფლმხედველობა)''. ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება''. 0წ. 2009 წ. 2(10).

თ. ბაქანიძე. ,,ინვესტიციები და საინვესტიციო მიმზიდველობა.. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N 2, თბილისი.

კ. აბულაძე, ს. ცირამუა. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის მენეჯერთა მომზადების პროცესში". საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული. 2017წ. გვ. 121-124.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციის საკუთრების პრობლემა". ჟურნალი ,,პარლამენტის უწყებები" თბილისი. 1998წ. #13-14, გვ. 18-26.

გ. კალანდაძე. ,,ინფორმაციული ომი და მისი ორი შემადგენელი: საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომი, კიბერომი“. საისტორიო ვერტიკალები. 2019წ. გადაცემული დასაბეჭდად.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული საზოგადოების უზრუნველყოფის სამართლებრივი საკითხები". ჟურნალი ,,პარლამენტის უწყებები" თბილისი. 1998წ. #10 .