სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ.ცინცაძე, ნ.ბებია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ბრომიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, №2, გვ. 105-107.

თ. გიორგაძე, მ. ცინცაძე თ. წივწივაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II)კოორდინაციული ნაერთები. სტუ "შრომები", თბილისი. . 2002წ. №1(440), 9-11 გვ.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე გ.ცინცაძე ნ.ბებია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) ბრომიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N2 გვ.105-107.

მ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, გ.ცინცაძე, ნ.ბებია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) ბრომიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #2, გვ.105-107.

თ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, ი. გველესიანი. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან მანგანუმის (II), თუთიის და კადმიუმის ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, ფიზიკო-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9. №1. გვ 31-34.

თ. გიორგაძე, გ.ცინცაძე თ.ცინცაძე ი.გველესიანი. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან მანგანუმის(II), თუთიის და კადმიუმის ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, ფიზიკო-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N1 გვ.31-34.

გ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან მანგანუმის(II), თუთიისა და კადმიუმის ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.9, N1, გვ.31-34. 2009წ. ტ.9, N1, გვ.31-34.

null, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის (L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის (II), ნიკელის (II) და კადმიუმის თიოციანატების კომპლექსური ნაერთების სინთეზი და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ 8. №3, გვ.236-238.

ე. თოფურია, გ.ცინცაძე თ.გიორგაძე თ.ცინცაძე ი.გველესიანი ლ.სხირტლაძე . ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მის საფუძველზე მიღებული ლითონთა ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 N2 გვ 109–111.

თ. გიორგაძე, გ.ცინცაძე თ.ცინცაძე ი.გველესიანი ლ.სხირტლაძე ე.თოფურია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მის საფუძველზე მიღებული ლითონთა ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2, გვ.109-111.

გ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ლ.სხირტლაძე, ე.თოფურია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მის საფუძველზე მიღებული ლითონთა ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, №2, გვ.109-111. 2008წ. ტ.8, №2, გვ.109-111.

თ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, ი. გველესიანი, ლ. სხირტლაძე, ე. თოფურია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მის საფუძველზე მიღებული ლითონთა ქლორიდების კოორდინაციული ნაერტების შთანთქმის იწსპექტრები და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8. №2. გვ.109-111.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.გელოვანი გ.ცინცაძე ვ.ვარაზაშვილი ნ.ღონღაძე მ.ჭანტურია ც.დოლიძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქ. ქიმ. ჟურნალი, თბილისი. 2003წ. ტ.3. №4. გვ. 294-297.

ნ. გელოვანი, თ. გიორგაძე, , გ. ცინცაძე, , ვ.ვარაზაშვილი,. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქ. ქიმიური ჟურნალი, . 2003წ. ტ. 3, # 4, გვ. 294-297..

გ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.გელოვანი, ნ.ვარაზაშვილი, ნ.ღონღაძე, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. Georgian engineering news, N3(1). P. 294-297 . 2003წ. N3(1). P. 294-297 .

მ.ცინცაძე გ.ცინცაძე, null. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის(L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II), ნიკელის(II) და კადმიუმის(II) თიოციანატების კომპლე-ქსური ნაერთების სინ-თეზი და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #3, გვ.236-238.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის(L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II), ნიკელის(II) და კადმიუმის(II) თიოციანატების კომპლექსური ნაერთების სინთეზი და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, №3, გვ. 236-238. 2008წ. ტ.8, №3, გვ. 236-238.

მ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, გ.ცინცაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის(L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II), ნიკელის(II) და კადმიუმის(II) თიოციანატური კომპლექსები და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2, გვ.236-238.

ლ. გვერდწითელი, დ. ერისთავი, ნ. მდინარაძე. ბენზინგასამართი სადგურებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანალიზი . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, № 2, ტომი № 36, თბილისი . 2010წ. გვ. 221–224.

დ. ერისთავი, ლ. გვერდწითელი, ნ. მდინარაძე. ბენზინგასამართი სადგურებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. №2, ტ.№ 36, თბილისი, გვ. 221-224. .