სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გოგიჩაშვილი, ბ. გოგიჩაშვილი, ო.მიქაძე, გ.წნორიაშვილი. ბარიუმის შემცვეკი შენადნობების მიღებისას გამოყოფილი აირრების გოგირდის ნაერთებისაგან გაწმენდა ნამუშევარი საფლოტაციო ხსნარით. სტუ, შრომები #2. 2003წ. 15–17 გვ..

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი, გ. წნორიაშვილი. ბარიუმის შემცველი კომპლექსური შენადნობების მიღებისას გამოეფილი აირების გოგირდის ნაერთებისაგან გაწმენდა ნამუშევარი საფლოტაციო ზსნარით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, გამომცემლობა: "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. სტუ-ს შრომები, № 2 (448), 2003 გვ. 15-16 .

თ. სუპატაშვილი. ბარიუმის შემცველობის განსაზღვრა ბარიტულ მადნებში და საწარმოო ნარჩენებში. გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები. 2009წ. გვ. 28-29.

ა. კვალიაშვილი. ბარიცენტრული მეთოდის სწავლების შესახებ. ჟურნალი „ინტელექტი“, N 1(45), 5 გვ. 2013წ. .

თ. ბაქანიძე. ბაქანიძე, „ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის პრობლემატიკა საერთაშორისო ბაზარზე“. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N 3, თბილისი.

ლ. მახარაძე. ბაქო-ბილისი-ერზუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები . ”სამთო ჟურნალი”, N2(29), თბილისი, . 2012წ. , N2(29), თბილისი,გვ.39-45.

ნ. ხუნდაძე, ლ.მახარაძე. ბაქო-თბილისი-ერზერუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის სიმტკიცეზე გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 60-63.

თ. თევზაძე, ზ.ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე გეოლოგიური პროცესების დინამიკის შესწავლის მიძნით.. საერთაშორისო ტექნიკური კომფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. გვ 270-273.

მ. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის საიმედოების უზრუნველყოფის საკითხები პროექტირების და მშენებლობის სტადიაზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), გვ. 52-60.

უ. ზვიადაძე, ჯ.გაბეჩავა, ი. ლომინაძე, მ. მარდაშოვა. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (ბთჯ) ნავთობსადენთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 134-138. 2002წ. ISSN 0130-7061.

ლ. მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავთობსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები . ”სამთო ჟურნალი”, #1(28), თბილისი, . 2012წ. .

ნ. ხუნდაძე, ლ. მახარაძე, ლ. გელაშვილი. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავთობსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგევი. . 2012წ. 1(28), გვ.55-62.

გ. ყირმელაშვილი, null. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის ავარიულ შემთხვევებში მდინარეებზე ცხრაწყაროსა და კუმისკაზე დამცავი საგუბრების მუშაობის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები (საქართველო) . საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომების კრებული N 67 მიძღვნილი სტუ-ს 90 წლის იუბილესადმი, თბილისი. 2012წ. გვ. 213-220.

ბ. გითოლენდია. ბაქო-თბილისის რკინიგზის მაგისტრალი და მისი ზოგადი მნიშვნელობა. სტუ-ს შრომების კრებული . 2008წ. #3(469) გვ . 77-80.

ა.მესხია. ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის KP 66+500 უბანზე არსებული მეწყერის გეოფიზიკური კვლევის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო-გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. #XV, გვ.199.

ზ. ვარაზაშვილი, ა.მესხია. ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის KP 66+500 უბანზე არსებული მეწყრული სხეულის გეოფიზიკური კვლევის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო-გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. #XV, გვ.199.

გ. ვარშალომიძე, დ. გაჯიევი-შენგელია. ბაქოდან შავი ზღვის საქართველოს სექტორის ნაპირებამდე ნახშირწყალბადის ნედლეულის ტრანზიტის წარსულისა და აწყმოს შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, 30-33 გვ..

მ. მარდაშოვა, ი. ლომინაძე, ჯ. გაბეჩავა. ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის (ბთჯ) ნავთობსადენთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები. ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. N 10-12, გვ. 134-138.

ი.ლომინაძე, დ.მირველაშვილი. ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის მაგისტრალურ მილსადენში პარაფინის დალექვის გამომწვევი ფაქტორების შესწავლა და მილსადენის კოროზიის პროგნოზი. "მეცნიერება", ნავთობისა და გაზის გეოლოგია. 2004წ. №10.

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ვ.თოთიბაძე, ნ.ლომიძე. ბაქრიტშემცხველი შლამების წინასწარი ბიოგადამუშავება ბარიტის ფლოტაციის ინტენსიფიკაციის მიზნით . სამთო საქმე . 2009წ. #2 .