სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ვ.თოთიბაძე, ნ.ლომიძე. ბაქრიტშემცხველი შლამების წინასწარი ბიოგადამუშავება ბარიტის ფლოტაციის ინტენსიფიკაციის მიზნით . სამთო საქმე . 2009წ. #2 .

თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, მაისურაძე არჩილი. ბაქტერიებით დაბინძურებული საბურღი ხსნარის ზემოქმედება კოროზიულ პროცესებზე ჭაბურღილების ბურღვისას. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N 2(37), გვ. 50-53.

თ. ძაძამია, პეტრიაშვილი შ.. ბაქტერიების თანასაზოგადოება, როგორც სპილენძშემცველი სუბსტრატიდან ლითონების ამოწვლილვის მიზნით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტ შრომათა კრებული . . 2003წ. N14 გვ.211-230 .

ლ. გვასალია, ვ. ტაბიძე, ა. გოგიბერიძე, რ. ქაცარავა. ბაქტერიოფაგების გაფრქვევით შრეების პროცესის ოპტიმიზაცია, მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. თბილისი, ტ. 11, №2.

რ. გაფრინდაშვილი, null, ვ. ა. ტაბიძე, ა.ო. ღოლიჯაშვილი, რ. დ. ქაცარავა. ბაქტერიოფაგების გაფრქვევით შრობა როტაციული ატომაიზერით აღჭურვილი აპარატის გამოყენებით. GEORGIAN ENJINIRING NEWS. 2012წ. № 4, (vol. 60), 2011.

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია, ვ. ტაბატაძე, ა. ღოლიჯაშვილი, რ. ქაცარავა. ბაქტერიოფაგების გაფრქვევით შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2011წ. ტ.11(2), 3. გვ.

დ. ჩუტკერაშვილი. ბაქტერიული მეთიდით იშვიათი მიწათა ლითონების მიღების საკითხისათვის (ჭიათურის რეგიონის მაგალითზე). "მეცნიერება და ტექნოლოგოები". 2000წ. N10,გვ. 45-48.

ნ. ცინცაძე. ბაღდათის რაიონის კატასტროფული ნაზღვლევი წყალმოვარდნები.. ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2004წ. თბილისი, ტ 111, გვ 37-41.

. ბაღდათის რაიონის ნაზღვლევი წყალმოვარდნები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები. . 2007წ. #111. გვ.43-49..

ე. შაკიაშვილი. ბგერა „ვ“ ქართულში. სტუ ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი შრომები, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია, . 2000წ. ტომი II (2), გვ. 250-253.

ნ. მჭედლიშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ობგაძე, ნ.ჯიბლაძე, ი.დავითაშვილი, ი.მოსაშვილი. ბგერამდელი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაცია. . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. თბილისი.

ი. დავითაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, თ. ობგაძე. ბგერამდელი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ქვედა საზღვრის ოპტიმიზაცია პარეტო-ანალიზის საფუძველზე. ტექნ. უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2009წ. № 1(7).

ბ. ცხადაძე. ბგერითი სიმბოლიკის გზით წარმოქნილი ზოგიერთი ქართული ეთნოქორეოგრაფიული ტერმინის ნაირსახეობისათვის (ფუნდრუკ, ხუნტრუც, ცუნდრუკ, ჯუნდრუკ და ბუნდრუკ სიტყვაფორმათა ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). ,,სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი’’. 2007წ. #4 , გვ. 109-116..

ნ. ბახსოლიანი. ბებრისციხე 2007. საისტორიო ვერტიკალები 13. 2007წ. გვ.75.

ლ. იმნაიშვილი. ბედინეიშვილი მ., ტალიკაძე თ. პედაგოგთა რეგისტრაციის სისტემის სამომხმარებლო ინტერფეისის ინტერაქციის დროის შეფასება. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ N1(10), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი, 2011წ., გვ. 334-340. . 2011წ. .

თ. ლოლაძე, ვ. კოპალეიშვილი მ. ბარათაშვილი ი. ქაშაკაშვილი ო. ბარბაქაძე თ. ლოლაძე რ. ბაქრაძე ზ. ფარჩუკაშვილი. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შენადნობის ქიმიური შედგენილობის, თერმული დამუშავებისა და გრაფიტის სფერული ფორმის მიღების სრულყოფით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ISSN 1512-0996. 2016წ. №1 (499), 68-78 გვ..

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე თ.ფავლენიშვილი გ.ცინცაძე მ.ჭანტურია ც.დოლიძე. ბენზალდეჰიდის ბენზო-ილჰიდრაზონთან კო-ბალტის (II), ნიკელის (II), სპილენძის (II) და თუთიის ქლორიდების კომპლექსური ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქ. ქიმ. ჟურნალი,თბილისი . 2004წ. ტ.4. №1,გვ. 1-4.

თ.გიორგაძე, ნ.გელოვანი, გ.ცინცაძე, ვ.ვარაზაშვილი, ნ.დონგაძ. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიგრაზონის სიმთაზი. ფიზიკურ–ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოა ქიმიური ჟურნალი N 3(4) გვ. 294–297. 2003წ. .

გ.ცინცაძე, ნ.ბებია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ბრომიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, №2, გვ. 105-107.

თ. გიორგაძე, მ. ცინცაძე თ. წივწივაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II)კოორდინაციული ნაერთები. სტუ "შრომები", თბილისი. . 2002წ. №1(440), 9-11 გვ.