სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. თევზაძე, გ.გობეჩია, ს.კანდელაკი. გეოგარემოს ნავთობით გაჭუჭყიანების პრობლემები და მისი გავრცელების აღმოფხვრის გზები . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. გვ.66-73.

მ. მესხი, გ. ჭიაურელი. გეოდეზიური გადაკვეთების დამატებითი საკონტროლო პირობა. სამთო ჟურნალი. 2010წ. N1(24) გვ.43-44 .

ნ. მათიაშვილი, მ.თევზაძე. გეოდეზიური სამუშაოების სიზუსტის გამოთვლის სპეციფიკა კადასტრული გეგმების შედგენისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2001წ. #5(443) გვ 50-53 .

ნ. მათიაშვილი. გეოდეზიური სამუშაოების სიზუსტის გამოთვლის სპეციფიკა კადასტრული გეგმების შედგენისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2001წ. #5(443) გვ 50-53 .

დ. როგავა, უ.ზვიადაძე. გეოეკოლოგია, ეკოლოგიური გეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია_შინაარსი, ობიექტები, საგნები და ამოცანები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. 1(459).

თ. თევზაძე, ზ.კანდელაკი. გეოეკოლოგიური კვლევების საფუძვლები სხვადა სხვა დანიშნულების მილსადენების განლაგების ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საიჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათაკრებულიXV. 2005წ. გვ.207-220.

თ. თევზაძე, ზ.კანდელაკი, დ.ფოცხვერია. გეოეკოლოგიური კვლევების საფუძვლები სხვადა სხვა დანიშნულების მილსადენების განლაგების ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საიჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათაკრებულიXV. 2005წ. გვ.207-220.

ლ. პაპავა. გეოთერმიული ენერგია.განვითარების ოპტიმალური შესაძლებლობების და მიმართულების არჩევა. ენერგია N2 2016 წელი N2(78). 2016წ. გვ.29–36..

ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე. გეოთერმიული წყლები – ახალი ტექნოლოგიები თბოსიცივის სისტემაში.. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია ". 2015წ. #2(74),გვ.59–63.

მ. რაზმაძე. გეოთერმული ენერგია –განვითარების ოპტიმალური შესაძლებლობების და მიმართულების არჩევა. ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. # 2 (78), გვ.36–41.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. გეოთერმული ენერგია– განვითარების ოპტიმალური შესაძლობების და მიმართულებების არჩევა. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“ . 0წ. N2(78) თბილისი, 2016 ISSN 1512–0120 გვ.36–41.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა. გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში. ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ . 0წ. (სსს) N3 (vol. 75) 2015 GEN ISSN 1512-0287 გვ.62–65.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში". ჟურნალი ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",3(vol.75),2015წ.. 0წ. გვ.-4.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა. გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში". ჟურნალი ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",3(vol.75),2015w.. 0წ. გვ.-4..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. გეოთერმული წყლები – ახალი ტექნოლოგიები თბოსიცივის სისტემებში. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“. 0წ. N2(74) 2015 ISSN 1512–0120 გვ.59–64.

ნ. რატიანი. გეოთერმული წყლების შესწავლა და დამუშავება მისი გეოთერმული ენერგიის სახალხო მეურნეობაში გამოყენების მიზნით. სტუ ''შრომები''. 1993წ. №6(399).

მ. შარიქაძე, ი.თავდუმაძე; რ.პაატაშვილი; ზ.სურამელაშვილი. გეოლოგიური და სარეწაო-გეოფიზიკური მონაცემების ინტერპრეტაციის ზოგიერთი საკითხი ჭაბურღილების ბურღვის პროცესში. სამთო ჟურნალი. 2016წ. №1 (36), გვ. 14-19.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე; ვ. ნახტმანი, ზ. სურამელაშვილი; რ. პაატაშვილი. გეოლოგიური ექსკურსიის გზამკვლევი. AAPG Europe-რეგიონალური კონფერენცია პარატეთისის ნავთობის სისტემები: ევროპიდან აზიისკენ მიმავალი გზის ძიება (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). გამომცემლობა “უნივერსალი” თბილისი. 2013წ. 49 გვ..

ნ. ქაჯაია, ნ. ჯაფარიძე, ნ.ჩომახიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური კვლევის მონაცემების საშ. არითმეტიკული სიდიდის ცდომილების კავშირი განაწილების ცვალებადობასთან. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა დასაინჟინრო გეოლოგიის ინტიტუტი, შრომების კრებული; თბილისი. 2007წ. ტომი XVI; პრტოფ. ი ბუაჩიძის საიუბილეო კრებული.

გ. ჩაჩანიძე. გეომეტრია და ჰარმონია. ჟურნ. "ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში" #2 . 1990წ. .