სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24988 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელაძე. ბოსტნეული კულტურების წარმოების აგროეკოლოგიური თავისებურებანი სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან ზონაში . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2005წ. ტ. XXX, გვ. 50-51.

ე. უთურაშვილი, kupataZe izolda, დემენიუკი მაია, გელაშვილი ეთერი. ბოსტნეულის დაკონსერვების ბიოქიმიური ასპექტები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11.

თ. შამათავა, ლ. მიქაძე, ი. სულაბერიძე. ბოსტნეულის კარტოფილის შენახვის ვადების დადგენა, მათში ნიტრატების შემცველობის მიხედვით. ახალგაზრდა მეცნიერთა თეზისები. 1991წ. №7 გვ.2.

გ. კაიშაური. ბოსტნეულის სასმელი ბავშვებისათვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი “მოამბე” . თბ. . 2009წ. ტ. 23. გვ. 199 – 200.

ც. შილაკაძე, ნ.ბაღათურია, ნ.ბეგიაშვილი. მ.ორმოცაძე. ბოსტნეულის წვენების ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორები. J.agraruli ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi. 2018წ. .

ი. კუპატაძე, დემენიუკი მაია, გელაშვილი ეთერი. ბოსტნეულში მიმდინარე ქიმიური ცვლილებები მაცივარში შენახვის დროს. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ე. შენგელია, გ. ანდრიაძე, ლ. გვასალია. ბოსტნეულში ნიტრატ–ნიტრიტის ტრანსფორმაციის მექანიზმზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლა. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2015წ. თბილისი. ტ. 41 (1-2).

მ. ყიფიანი. ბოცვაძეთა გვარის ისტორიისათვის. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი "პარალელი". 2011წ. #1,103-108.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნ.ორჯანელი, გ. ცქვიტინიძე. ბოცვრის კომბინირებულ საკვებში ხილის ანარჩენის ფქვილის პროცენტული ცვლილება და მისი გავლენა ხორცის ხარისხზე. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2013წ. 15-16.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნაილი ორჯანელი. ბოცვრის ტყავ-ბეწვეულის ეფექტური გაუმჯობესება ანარჩენების გამოყენების ფონზე. მეცნიერება და ცხოვრება. 2015წ. 1 (11) .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნაილი ორჯანელი. ბოცვრის ხორცის შემადგენლობა და მისი მნიშვნელობა ადამიანის კვებაში. მეცნიერება და ცხოვრება . 2015წ. .

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, თ.ოთარაშვილი, მ.მანჯავიძე, თ.რეხვიაშვილი. ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებიდან ინფორმაციის მიწოდების მეთოდები დიაგნოსტიკურ ცენტრებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 3(35) ISSN 1512-0120.

მ. მანჯავიძე, მ. წიქარიშვილი, თ.ოთარაშვილი, თ.რეხვიაშვილი. ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებიდან ინფორმაციის მიწოდების მეთოდები დიაგნოსტიკურ ცენტრებში. ენერგია სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2005წ. .

ჯ. გაბელია. ბრალდებული, მსჯავრდებული თუ დამნაშავე?. იურისტების სამყარო "ჟურნალი#3". 2017წ. 2017 წელი, თბ.

გ. აბაშიძე. ბრალდებულის დაცვის უფლების გარანტიები. . ჟურნალი `თემიდა,~ . 2011წ. #6,.

ზ. ხასაია. ბრალის ფილოსოფიური ასპექტები. ფილოსოფიური ძიებანი. 2013წ. კრებული XVII, გვ. 105-117.

მ. ხოსიტაშვილი. ბრენდინგი და არტ ბაზარი.. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.. 2012წ. №6 (24)..

მამარდაშვილი ნ.. ბრენდის კომპლექსური ბიოპოლიმერების შესწავლა მისი სტაბილიზაციის მიზნით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 13, გვ. 51-53.

მ. მეტრეველი. ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში. ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“, კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2011წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, გვ. 112-115.

ნ. ბახსოლიანი. ბრინჯაოს სარკე ურარტუდან. ისტორიულ–ეთნოლოგიური ძიებანი XI. 2009წ. გვ.349–357.