სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

უ. ზვიადაძე, ჯ.გაბეჩავა, ი. ლომინაძე, მ. მარდაშოვა. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (ბთჯ) ნავთობსადენთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 134-138. 2002წ. ISSN 0130-7061.

ლ. მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავთობსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები . ”სამთო ჟურნალი”, #1(28), თბილისი, . 2012წ. .

ნ. ხუნდაძე, ლ. მახარაძე, ლ. გელაშვილი. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავთობსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგევი. . 2012წ. 1(28), გვ.55-62.

გ. ყირმელაშვილი, null. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის ავარიულ შემთხვევებში მდინარეებზე ცხრაწყაროსა და კუმისკაზე დამცავი საგუბრების მუშაობის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები (საქართველო) . საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომების კრებული N 67 მიძღვნილი სტუ-ს 90 წლის იუბილესადმი, თბილისი. 2012წ. გვ. 213-220.

ბ. გითოლენდია. ბაქო-თბილისის რკინიგზის მაგისტრალი და მისი ზოგადი მნიშვნელობა. სტუ-ს შრომების კრებული . 2008წ. #3(469) გვ . 77-80.

ა.მესხია. ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის KP 66+500 უბანზე არსებული მეწყერის გეოფიზიკური კვლევის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო-გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. #XV, გვ.199.

ზ. ვარაზაშვილი, ა.მესხია. ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის KP 66+500 უბანზე არსებული მეწყრული სხეულის გეოფიზიკური კვლევის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო-გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. #XV, გვ.199.

გ. ვარშალომიძე, დ. გაჯიევი-შენგელია. ბაქოდან შავი ზღვის საქართველოს სექტორის ნაპირებამდე ნახშირწყალბადის ნედლეულის ტრანზიტის წარსულისა და აწყმოს შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, 30-33 გვ..

მ. მარდაშოვა, ი. ლომინაძე, ჯ. გაბეჩავა. ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის (ბთჯ) ნავთობსადენთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები. ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. N 10-12, გვ. 134-138.

ი.ლომინაძე, დ.მირველაშვილი. ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის მაგისტრალურ მილსადენში პარაფინის დალექვის გამომწვევი ფაქტორების შესწავლა და მილსადენის კოროზიის პროგნოზი. "მეცნიერება", ნავთობისა და გაზის გეოლოგია. 2004წ. №10.

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ვ.თოთიბაძე, ნ.ლომიძე. ბაქრიტშემცხველი შლამების წინასწარი ბიოგადამუშავება ბარიტის ფლოტაციის ინტენსიფიკაციის მიზნით . სამთო საქმე . 2009წ. #2 .

თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, მაისურაძე არჩილი. ბაქტერიებით დაბინძურებული საბურღი ხსნარის ზემოქმედება კოროზიულ პროცესებზე ჭაბურღილების ბურღვისას. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N 2(37), გვ. 50-53.

თ. ძაძამია, პეტრიაშვილი შ.. ბაქტერიების თანასაზოგადოება, როგორც სპილენძშემცველი სუბსტრატიდან ლითონების ამოწვლილვის მიზნით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტ შრომათა კრებული . . 2003წ. N14 გვ.211-230 .

ლ. გვასალია, ვ. ტაბიძე, ა. გოგიბერიძე, რ. ქაცარავა. ბაქტერიოფაგების გაფრქვევით შრეების პროცესის ოპტიმიზაცია, მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. თბილისი, ტ. 11, №2.

რ. გაფრინდაშვილი, null, ვ. ა. ტაბიძე, ა.ო. ღოლიჯაშვილი, რ. დ. ქაცარავა. ბაქტერიოფაგების გაფრქვევით შრობა როტაციული ატომაიზერით აღჭურვილი აპარატის გამოყენებით. GEORGIAN ENJINIRING NEWS. 2012წ. № 4, (vol. 60), 2011.

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია, ვ. ტაბატაძე, ა. ღოლიჯაშვილი, რ. ქაცარავა. ბაქტერიოფაგების გაფრქვევით შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2011წ. ტ.11(2), 3. გვ.

დ. ჩუტკერაშვილი. ბაქტერიული მეთიდით იშვიათი მიწათა ლითონების მიღების საკითხისათვის (ჭიათურის რეგიონის მაგალითზე). "მეცნიერება და ტექნოლოგოები". 2000წ. N10,გვ. 45-48.

ნ. ცინცაძე. ბაღდათის რაიონის კატასტროფული ნაზღვლევი წყალმოვარდნები.. ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2004წ. თბილისი, ტ 111, გვ 37-41.

. ბაღდათის რაიონის ნაზღვლევი წყალმოვარდნები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები. . 2007წ. #111. გვ.43-49..

ე. შაკიაშვილი. ბგერა „ვ“ ქართულში. სტუ ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი შრომები, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია, . 2000წ. ტომი II (2), გვ. 250-253.