სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26138 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ნადირაძე, ი.სუჯაშვილი. ბეტონის სიმტკიცის მაჩვენებლების ზრდა შემვსებების ზედაპირის დამუშავების საშუალებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. # 4(52) ISSN 1512-0120.

ხ. ლეჟავა, ა. ჩიქოვანი, თ. ესაძე. ბეტონის სულფატური კოროზია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 0წ. N1(499). თბილისი, 2016.; გვ.119-125;.

ა. საყვარელიძე. ბეტონის ტენგამტარობის პარამეტრების განსაზღვრა . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. #1(5), 100–108გვ.

დ. გურგენიძე. ბეტონის ტექნიკური ნორმები, ევროპულთან შესაბამისობაში. მშენებლობა. 2016წ. N3(42).

ა. ჩიქოვანი, კლიმიაშვილი ლევან, გურგენიძე დავით. ბეტონის ტექნიკური ნორმები, ევროპულთან შესაბამისობაში.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(42), 2016 . 2016წ. .

ვ. ლომიძე. ბეტონის ფიზიკურ- ტექნიკური და ტექნიკური მახასიათებლების კვლევა თეორიული ანალიზის საფუძველზე. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. № 4 (48).

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ბეტონის ფორები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ბეტონის ქიმიური კოროზია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2008წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ა. საყვარელიძე, კანდელაკი ნოდარი. ბეტონის შეკლება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #1 (44) 142გვ.

ა. საყვარელიძე, გიორგაძე ირაკლი. ბეტონის შეკლების პროცესების უნივერსალური მოდელების შექმნა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2010წ. #2(17), 103–107გვ.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის შემკვრივება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 4(19) ISSN 1512-3936.

დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე. ბეტონის შემკვრივების ცენტროფუგის მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2016წ. №3(42).

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის ჩაწყობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ტურძელაძე მალხაზ. ბეტონის ძვრის ცოცვადობის ბირთვის მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ასაკს . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. #2(6), 128–132გვ.

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ა. საყვარელიძე. ბეტონის ძვრის ცოცვადობის ბირთვის მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს მის ასაკს. ჰიდროინჟინერია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. ISSN 1512-410X, №2(6)б გვ. 128–131.

დ. გურგენიძე. ბეტონის წყალუჟონადობა. ენერგია. 2017წ. N2(82).

დ. დანელია. ბეტონის, როგორც მარცვლოვანი პოზიტიური მასალის სტრუქტურული კანონზომიერებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "გამოყენებითი მექანიკის" საფუძვლები.. 2006წ. № 1 (10).

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე, ი. ხმელიძე, მ. შელია. ბეტონის, ცემენტ – ქვიშის და მოზაიკური იატაკები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2007წ. №2(5).

თ. ხმელიძე, გ.გურეშიძე, .ხმელიძე, მ.შელია. ბეტონის, ცემენტ–ქვიშის და მოზაიკური იატაკები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 0წ. ISSN 1512- 3936, N 2(5),გვ.34.

თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, ი.ხმელიძე. ბეტონის,ცემენტ-ქვიშის და მოზაიკური იატეკები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. N2(5).2007.