სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26239 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესება კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #4-6.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ე. ლეკვეიშვილი, თ. ჭავჭანიძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. 169, #3.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები . გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. გვ. 261.

ნ. ნასყიდაშვილი, ე. ლეკვეიშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. 169, #3.

ნ. ბოლქვაძე, მ.მაისურაძე, გ.უგულავა, ნ.გახოკიძე, გ.ფალავანდიშვილი, მ.მათნაძე. ბენზო[b] თიოფენფურობენზოტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13; 1 გვ; 43-46.

გ. ფალავანდიშვილი, მ. მაისურაძე, გ. უგულავა, ნ. გახოკიძე, ნ. ბოლქვაძე მ. მათნაძე. ბენზო[b]თიოფენ/ფურობენზოტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნა-ლი. N1. . გვ. 43-46. 2013წ. .

მ. მათნაძე, მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, გ. ფალავანდიშვილი, ნ. ბოლქვაძე, გ. უგულავა. ბენზო[b]თიოფენ/ფურობენზოტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები. N-acetil derivatives of benzo[b]Thiofene/Furanobenzotriazoles. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. №1. გვ. 43–46.

მ. მაისურაძე, გ. უგულავა, ნ.გახოკიძე, ნ.ბოლქვაძე, გ.ფალავანდიშვილი, მ.მათნაძე. ბენზო[b]თიოფენ/ფურობენ–ზოტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. . 2013წ. №1. 43-46.

ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე. ბენზო[b]ფურო-[3,2-f]-ბენზიმიდაზოლონიდან მანიხის რეაქციით მიღებული ზოგიერთი წარმოებული. . 2012წ. სტუ–შრომები. №2.

მ. მაისურაძე, ნ.გახოკიძე, ს. ცქვიტაია. ბენზო[b]ფურო-[3,2-f]-ბენზიმიდაზოლონიდან მანიხის რეაქციით მიღებული ზოგიერთი წარმოებული. სტუ–შრომები.. 2012წ. -№2.

გ. მანველიძე, მ. ცინცაძე, ნ. მაისურაძე, გ. ცინცაძე. ბენზოლჰიდრაზონთან ნეოდიუმისა და ერბიუმის ქლორიდების კომპლექსწარმოქმნისა და კომპლექსების შედგენილობის სპექტროფოტომეტრული გამოკვლევა. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. №2, ტ. 35, 15-19.

შ. შათირიშვილი, შ. ჯაფარიძე, ვ. დოლიძე, ბ. წერეთელი. ბენტონებით დამუშავების გავლენა თეთრი ღვინომასალის დაწმენდასა და სტაბილიზაციაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35 №4 გვ 508-510.

ლ. იტრიაშვილი, ხ. კიკნაძე. ბენტონიტის მოდიფიკაციით მრავალმიზნობრივი გრუნტგამაუმჯობესებელი კომპოზიტის მიღების ტექნოლოგია.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2012წ. # 67, გვ.116–120..

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. ბურდულაძე. ბენჩმარკინგი. საგამომცემლო სახლი . 2008წ. №1 (467), 2008 გვ.28-30.

ნ. გოგნიაშვილი. ბეჟან ხარაზიშვილი და მისი შეხედულებები კრიმინალისტიკური მეცნიერების ზოგიერთი დარგის შესახებ . თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები (საიუბილეო კრებული - მიძღვნილი თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლისთავისადმი). 2003წ. 519-529გვ..

ნ. გოგნიაშვილი. ბეჟან ხარაზიშვილის ზოგიერთი მოსაზრება სიცრუის ფსიქოლოგიის პრობლემებზე. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2004წ. #1, 25-31.

გ. ჩიტაიშვილი. ბერკეტული მექანიზმების ანალიზისა და სინთეზის ამოცანების გადაწყვეტა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. 10 გვ. ISSN 1512-3537.

დ. თავხელიძე, null, ზ.მჭედლიშვილი.ა.მიდელაშვილი. ბერკეტული მექანიზმის რგოლებში აღძრული ძაბვების გაანგარიშების საკითხისადმი. სამეცნიერო ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #1(26). 2013წ. .

ბ. ცხადაძე. ბერძნულ-ქართული ლექსიკური შეხვედრები . ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1 58-69.