სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26108 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. საყვარელიძე, გიორგაძე ირაკლი. ბეტონის შეკლების პროცესების უნივერსალური მოდელების შექმნა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2010წ. #2(17), 103–107გვ.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის შემკვრივება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 4(19) ISSN 1512-3936.

დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე. ბეტონის შემკვრივების ცენტროფუგის მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2016წ. №3(42).

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის ჩაწყობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ტურძელაძე მალხაზ. ბეტონის ძვრის ცოცვადობის ბირთვის მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ასაკს . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. #2(6), 128–132გვ.

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ა. საყვარელიძე. ბეტონის ძვრის ცოცვადობის ბირთვის მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს მის ასაკს. ჰიდროინჟინერია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. ISSN 1512-410X, №2(6)б გვ. 128–131.

დ. გურგენიძე. ბეტონის წყალუჟონადობა. ენერგია. 2017წ. N2(82).

დ. დანელია. ბეტონის, როგორც მარცვლოვანი პოზიტიური მასალის სტრუქტურული კანონზომიერებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "გამოყენებითი მექანიკის" საფუძვლები.. 2006წ. № 1 (10).

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე, ი. ხმელიძე, მ. შელია. ბეტონის, ცემენტ – ქვიშის და მოზაიკური იატაკები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2007წ. №2(5).

თ. ხმელიძე, გ.გურეშიძე, .ხმელიძე, მ.შელია. ბეტონის, ცემენტ–ქვიშის და მოზაიკური იატაკები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 0წ. ISSN 1512- 3936, N 2(5),გვ.34.

თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, ი.ხმელიძე. ბეტონის,ცემენტ-ქვიშის და მოზაიკური იატეკები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. N2(5).2007.

დ. გურგენიძე. ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების აღდგენა. მშენებლობა. 2017წ. N1(44).

დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე, კ. ჯინჭარაძე, null. ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია კომბინირებული ჰელიოთერმული დამუშავების გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. №1(44).

დ. გოცაძე, ა. ნადირაძე, ი. შიხაშვილი. ბეტონისა და რკინაბეტონის შპალების დამზადების ტექნოლოგია დანამატების გამოყენებით. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2015წ. N 1 (36) 2015 წელი..

null. ბეტონისა და რკინაბეტონის შპალების დამზადების ტექნოლოგია დანამატების გამოყენებით. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2015წ. N 1 (36) 2015 წელი.

ა. ნადირაძე, ი. შიხაშვილი, გოცაძე დალი. ბეტონისა და რკინაბეტონის შპალების დამზადების ტექ–ნოლოგია დანამატების გამო–ყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(36), თბილისი, 2015. 2015წ. .

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. ბეტონისა დეფორმირებისა და რღვევის ზოგიერთი ასპექტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, მშენებლობა“ . 2015წ. N2(37) თბილისი 2015წ. .

ა. ჩიქოვანი, ნ.მურღულია. ბეტონში ბზარწარმოქმნის საკითხისადმი . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ნ. ფოფორაძე. ბეჩასინის მეტამორფული კომპლექსის გლაუკოფანიანი ფიქლები. ჟ. “საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. #19.

ს. გველესიანი, ნ. ფოფორაძე . ბეჩასინის მეტამორფული კომპლექსის გლაუკოფანიანი ფიქლები. ჟ ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #19. 2006წ. 1512-0457.