სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გოგნიაშვილი. ბეჟან ხარაზიშვილის ზოგიერთი მოსაზრება სიცრუის ფსიქოლოგიის პრობლემებზე. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2004წ. #1, 25-31.

გ. ჩიტაიშვილი. ბერკეტული მექანიზმების ანალიზისა და სინთეზის ამოცანების გადაწყვეტა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. 10 გვ. ISSN 1512-3537.

დ. თავხელიძე, null, ზ.მჭედლიშვილი.ა.მიდელაშვილი. ბერკეტული მექანიზმის რგოლებში აღძრული ძაბვების გაანგარიშების საკითხისადმი. სამეცნიერო ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #1(26). 2013წ. .

ბ. ცხადაძე. ბერძნულ-ქართული ლექსიკური შეხვედრები . ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1 58-69.

თ. სანიკიძე. ბერძნული (ელინისტური) კოროპლასტიკის ერთი ნიმუში უფლისციხიდან. საქართველოს სიძველენი, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. 9, თბილისი, გვ. 30-40 (რეზიუმე ინგლ. ენაზე). ISSN 1512-1321.

მ. აბუთიძე. ბესარიონ კათალიკოსის გამოსახულება მისივე ფსალმუნიდან . "ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ივანე ჯავახიშვილის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. 2017წ. 200-203.

ნ. ნოზაძე, მ.ელიზბარაშვილი ნ.ხარატიშვილი. ბესელის ფუნქციის მდგრადობის შესახებ . სტუ სტამბა შრომები . 1996წ. N 1(409) ISSN 0201-7164.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონები მცირე მოცულობის სამუშაოებისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2010წ. .

გ. დალაქიშვილი. ბეტონების ფიზიკურ-ქიმიური მექანიკა. მშენებლობა. 2011წ. #3 (22) გვ 18-22.

დ. გურგენიძე. ბეტონი მოდიფიცირებულ თაბაშირშემკვრელებზე. მშენებლობა. 2016წ. N3(42).

ა. ჩიქოვანი, გურგენიძე დავით. ბეტონი მოდიფიცირებულ თაბაშირშემკვრელებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(42), 2016 . 2016წ. .

ა. ჩიქოვანი. ბეტონი მცირე მოცულობის სამუშაოებისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 4(56) ISSN 1512-0120.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ. ბეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას . კავშირი მეცნიერება და ენერგეტიკა, "ენერგია". 2009წ. #4(52), 94–97გვ.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის ბიოლოგიური კოროზია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(38), 2015. 2015წ. .

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე. ბეტონის ბუნებრივი მსუბუქი შემავსებლების მოპოვებისა და გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები#1. 2015წ. გვ.6.

ა. ნადირაძე, გ.ხახუტაშვილი , დ.მუსხელიშვილი. ბეტონის გამყარება სხვადასხვა ენერგეტიკული წყაროებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #4(7) ISSN 1512-3936.

მ. ტურძელაძე, ლ. ზუკატიშვილი. ბეტონის გამყარების გავლენა მის დეფორმირებასა და რღვევაზე. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. ISSN 1512-3936, №2(9), გვ. 13.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის განყალიბება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2009წ. # 2 ISSN 1512-3936.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზი. ბეტონის გაჯირჯვება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #2 (45) 2017წ. 120-122გვ.

ა. ჩიქოვანი, გურეშიძე გინა, დ. ვარდიაშვილი. ბეტონის დაპროექტება ქიმიური დანამატებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015. 2015წ. .