სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.გელოვანი გ.ცინცაძე ვ.ვარაზაშვილი ნ.ღონღაძე მ.ჭანტურია ც.დოლიძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქ. ქიმ. ჟურნალი, თბილისი. 2003წ. ტ.3. №4. გვ. 294-297.

ნ. გელოვანი, თ. გიორგაძე, , გ. ცინცაძე, , ვ.ვარაზაშვილი,. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქ. ქიმიური ჟურნალი, . 2003წ. ტ. 3, # 4, გვ. 294-297..

გ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.გელოვანი, ნ.ვარაზაშვილი, ნ.ღონღაძე, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. Georgian engineering news, N3(1). P. 294-297 . 2003წ. N3(1). P. 294-297 .

მ.ცინცაძე გ.ცინცაძე, null. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის(L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II), ნიკელის(II) და კადმიუმის(II) თიოციანატების კომპლე-ქსური ნაერთების სინ-თეზი და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #3, გვ.236-238.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის(L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II), ნიკელის(II) და კადმიუმის(II) თიოციანატების კომპლექსური ნაერთების სინთეზი და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, №3, გვ. 236-238. 2008წ. ტ.8, №3, გვ. 236-238.

მ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, გ.ცინცაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის(L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II), ნიკელის(II) და კადმიუმის(II) თიოციანატური კომპლექსები და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2, გვ.236-238.

ლ. გვერდწითელი, დ. ერისთავი, ნ. მდინარაძე. ბენზინგასამართი სადგურებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანალიზი . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, № 2, ტომი № 36, თბილისი . 2010წ. გვ. 221–224.

დ. ერისთავი, ლ. გვერდწითელი, ნ. მდინარაძე. ბენზინგასამართი სადგურებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. №2, ტ.№ 36, თბილისი, გვ. 221-224. .

ხ. მღებრიშვილი, გ. აბრამიშვილი, თ. აფაქიძე, ა. ჩხეიძე. ბენზინის აორთქლების მახასიათებლების გავლენა ავტომობილის ეკოლოგიურობაზე.. სამეცნიერო-ტექნი- კური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი, . 2008წ. N31(11), .

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, მ. თედეთი, გ. ლოლაშვილი. ბენზინის ოქტანური რიცხვის გაზრდა ბიოდანამატების გამოყენებით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 9, № 2. 2009წ. გვ. 167-168.

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, მ. თედეთი, გ. ლოლაშვილი. ბენზინის ოქტანური რიცხვის გაზრდა ბიოდანამატების გამოყენებით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 9, № 2, თბილისი . 2009წ. გვ. 167-168.

თ. შაქარაშვილი, მ. თედეთი, მ. ანდღულაძე, გ. ლოლაშვილი. ბენზინის ფრაქციის გაკეთილშობილება ბილითონური კატალიზატორების თანაობისას. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი, 10(4), 2010. 0წ. გვ. 53–54.

მ. ანდღულაძე, მ. თედეთი, თ. შაქარაშვილი, გ. ლოლაშვილი. ბენზინის ფრაქციის გაკეთილშობილება ბილითონური კატალიზატორების თანაობისას . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი, 10(4). 2011წ. გვ. 53–54.

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესება კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #4-6.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ე. ლეკვეიშვილი, თ. ჭავჭანიძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. 169, #3.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები . გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. გვ. 261.

ნ. ნასყიდაშვილი, ე. ლეკვეიშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. 169, #3.

ნ. ბოლქვაძე, მ.მაისურაძე, გ.უგულავა, ნ.გახოკიძე, გ.ფალავანდიშვილი, მ.მათნაძე. ბენზო[b] თიოფენფურობენზოტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13; 1 გვ; 43-46.

გ. ფალავანდიშვილი, მ. მაისურაძე, გ. უგულავა, ნ. გახოკიძე, ნ. ბოლქვაძე მ. მათნაძე. ბენზო[b]თიოფენ/ფურობენზოტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნა-ლი. N1. . გვ. 43-46. 2013წ. .