სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის ბიოლოგიური კოროზია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(38), 2015. 2015წ. .

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე. ბეტონის ბუნებრივი მსუბუქი შემავსებლების მოპოვებისა და გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები#1. 2015წ. გვ.6.

ა. ნადირაძე, გ.ხახუტაშვილი , დ.მუსხელიშვილი. ბეტონის გამყარება სხვადასხვა ენერგეტიკული წყაროებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #4(7) ISSN 1512-3936.

მ. ტურძელაძე, ლ. ზუკატიშვილი. ბეტონის გამყარების გავლენა მის დეფორმირებასა და რღვევაზე. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. ISSN 1512-3936, №2(9), გვ. 13.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის განყალიბება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2009წ. # 2 ISSN 1512-3936.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზი. ბეტონის გაჯირჯვება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #2 (45) 2017წ. 120-122გვ.

ა. ჩიქოვანი, გურეშიძე გინა, დ. ვარდიაშვილი. ბეტონის დაპროექტება ქიმიური დანამატებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015. 2015წ. .

ი. ქვაჭრელიშვილი. ბეტონის დრეკადობის მოდულის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი . 2010წ. ISS1512-0325 .

მ. ჭანტურია, ნაკვეთაური ნინო, ბუჯიაშვილი მაკა. ბეტონის დრეკადობის მოდულის მათემატიკური მოდელი და მათი ალბათური ბუნების გარკვევა. მშენებლობა. 2017წ. №3(46).

ნაკვეთაური ნინო, ბუჯიაშვილი მაკა. ბეტონის დრეკადობის მოდულის მათემატიკური მოდელი და მათი ალბათური ბუნების გარკვევა. მშენებლობა. 2017წ. №3(46).

რ. იმედაძე, ა.კაცაძე, მ.ვარდიაშვილი. ბეტონის ზედაპირების დაცვის თანამედროვე საშუალებების გამოყენება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #2 გვ.49-54 ISSN 1512-3936.

მ. ლორთქიფანიძე, თ.ჯოჯუა, თ.თურმანიძე. ბეტონის ინტერვალური და დიფერენციალური ფორიანობის განსაზღვრა. ჟურნალი ''ენერგია'' თბილისი 2009 წ.. წ. №3 (51). №2 (22) .

ი. ირემაშვილი. ბეტონის კონსტრუქციების ჰელიოდამუშავება თბილისის კლიმატურ პირობებში. ჯურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. #4-6, გვ.3.

ი. ირემაშვილი. ბეტონის კონსტრუქციების ჰელიოდამუშავება თბილისის კლიმატურ პირობებში. // მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. 4–6, გვ. 90-92.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის მოვლა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 1 ISSN 1512-3936.

დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე. ბეტონის ნარევის მომზადებისა და დაყალიბების თავისებურებები უწყვეტი დაბეტონების ტექნოლოგიის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2009წ. №2(13).

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის ნარევის ჩაწყობა ბეტონტუმბოებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2009წ. # 4 ISSN 1512-3936.

დ. ტაბატაძე, გ.გიორგაძე, ლ.ლოლაძე. ბეტონის ნიმუშის კუმშვაზე ექსპერიმენტული და თეორიული გაანგარიშების შედეგები. ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. N3(22). გვ.101-107..

ლ. უგულავა. ბეტონის პოლიმერების როლი მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა,“ №2(33), 2014. 2014წ. .

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ბეტონის სიმტკიცე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2008წ. # 3 ISSN 1512-3936.