სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე. გლობალური კრიზისის გავლენა მცირე და საშუალო ზომის ფირმების საქმიანობაზე. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. N1.

მ. ამირგულაშვილი, ქეთევან მჭედლიძე. გლობალური მმართველობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. #3 გვ. 147-152.

ლ. გაჩეჩილაძე, იმედაძე თ. გლობალური ოპტიმიზაციის მეთოდების ეფექტურობის ექსპერიმეტნული შეფასება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. №1(4), გვ. 46-51. ISSN 1512-3979.

მ. ვანიშვილი, ჯუღელი გიორგი, უჯარაშვილი მალხაზ. გლობალური სასურსათო პრობლემების წარმოშობის ისტორიული წანამძღვრები და მათი გადაწყვეტის პერსპექტივები. ეკონომიკა, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2008წ. #3-4, გვ,197-204.

მ. ვანიშვილი, ჯუღელი გიორგი. გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება: არსი, პრობლემები, გადაწყვეტის გზები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #1(1), გვ,81-85.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. გლობალური ტელეკომუნიკაციური განათლების სისტემის კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი. სტუ შრომები . 2001წ. #4(437) .

ა. აბრალავა. გლობალური ტექნოლოგიური სივრცის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე. ჟურნალი "მაცნე"#1, ტ.168(ინგლისურ ენაზე). 2003წ. .

მ. დარჩაშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოილიტიკური პროცესების კონტექსტში. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24).

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების კონტექსტში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. №4 (24) ტომი 1.

ი. კვესელავა. გლობალურობა და ეროვნული იდეა. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #10. 2006წ. .

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. გლუვი და ხაოიანი რგოლისებური მილების თბოგაცემა სარევიან აპარატში სითხის არევის ნორმალური და კავიტაციური რეჟიმების დროს. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2002წ. თბილისი. N6, გვ.86-88.

ე. მისაბიშვილი. გლუკოზისა და ლაქტოზის ციტოპათოგენური ეფექტების შესწავლა მოკლევადიან ქსოვილთა კულტურაში.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A. 2002წ. ტ. 28, #1-2, გვ. 119-125..

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. გმირი ჯავშნოსანი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ევროინტეგრაციის ცენტრის და სტუ-ს ორგანიზებით. 2014წ. გვ 11.

ზ. გელიაშვილი, ჭკუასელი ლ.მ.,, ხომასურიძე მ.ბ, ჯიჯიაშვილი ვ.ე. გოგირდი დიოქსიდის, ტანინისა და ასკორბინის მჟავის ზეგავლენა ოქსიდირებული ღვინის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებსა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებელზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი- Georgian Engeneering News, თბილისი.. 2015წ. №4, Vol.76, გვ.127-131.

ჭკუასელი ლ.მ., გელიაშვილი ზ.ე., ხომასურიძე მ.ბ., ჯიჯიაშვილი ვ.ე. , ხომასურიძე მ.ბ., ჯიჯიაშვილი ვ.ე.. გოგირდის დიოქსიდის, ტანინისა და ასკორბინის მჟავის ზეგავლენა ოქსიდირებული ღვინის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებსა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი- GEN, . 2015წ. 4, გვ.127-131.

გ. არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი. გოგირდის ჯანგეულების ემისია ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირებისა და მათი გაზიფიკაციის მიღებული საწვავი აირების წვის დროს. ენერგია. 2005წ. #2(34) გვ 16--20.

თ. ბუჩუკური, ო/მიქაძე. გოგირდმჟავა რკინის(//.///) შემცველი ამომჭმელი ხსნარების გადამუშავება. საქარ.მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36 394-397.

რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე, თ. ბუჩუკური. გოგირდმჟავა რკინის (I, III) შემცველი ამომჭმელი ხსნარების გადამუშავება . საქ. მეცნ. აკადემიის "მაცნე", ქიმიის სერია. 2010წ. № 3, ტ. 36, გვ. 394 - 397 .

ო. მიქაძე, თამაზ ბუჩუკური . გოგირდმჟავა რკინის (II, III) შემცველი ამომჭმელი ხსნარების გადამუშავება, . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, № 3. გვ. 394 - 397 .