სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მათნაძე, მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, გ. ფალავანდიშვილი, ნ. ბოლქვაძე, გ. უგულავა. ბენზო[b]თიოფენ/ფურობენზოტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები. N-acetil derivatives of benzo[b]Thiofene/Furanobenzotriazoles. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. №1. გვ. 43–46.

მ. მაისურაძე, გ. უგულავა, ნ.გახოკიძე, ნ.ბოლქვაძე, გ.ფალავანდიშვილი, მ.მათნაძე. ბენზო[b]თიოფენ/ფურობენ–ზოტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. . 2013წ. №1. 43-46.

ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე. ბენზო[b]ფურო-[3,2-f]-ბენზიმიდაზოლონიდან მანიხის რეაქციით მიღებული ზოგიერთი წარმოებული. . 2012წ. სტუ–შრომები. №2.

მ. მაისურაძე, ნ.გახოკიძე, ს. ცქვიტაია. ბენზო[b]ფურო-[3,2-f]-ბენზიმიდაზოლონიდან მანიხის რეაქციით მიღებული ზოგიერთი წარმოებული. სტუ–შრომები.. 2012წ. -№2.

გ. მანველიძე, მ. ცინცაძე, ნ. მაისურაძე, გ. ცინცაძე. ბენზოლჰიდრაზონთან ნეოდიუმისა და ერბიუმის ქლორიდების კომპლექსწარმოქმნისა და კომპლექსების შედგენილობის სპექტროფოტომეტრული გამოკვლევა. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. №2, ტ. 35, 15-19.

შ. შათირიშვილი, შ. ჯაფარიძე, ვ. დოლიძე, ბ. წერეთელი. ბენტონებით დამუშავების გავლენა თეთრი ღვინომასალის დაწმენდასა და სტაბილიზაციაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35 №4 გვ 508-510.

ლ. იტრიაშვილი, ხ. კიკნაძე. ბენტონიტის მოდიფიკაციით მრავალმიზნობრივი გრუნტგამაუმჯობესებელი კომპოზიტის მიღების ტექნოლოგია.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2012წ. # 67, გვ.116–120..

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. ბურდულაძე. ბენჩმარკინგი. საგამომცემლო სახლი . 2008წ. №1 (467), 2008 გვ.28-30.

ნ. გოგნიაშვილი. ბეჟან ხარაზიშვილი და მისი შეხედულებები კრიმინალისტიკური მეცნიერების ზოგიერთი დარგის შესახებ . თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები (საიუბილეო კრებული - მიძღვნილი თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლისთავისადმი). 2003წ. 519-529გვ..

ნ. გოგნიაშვილი. ბეჟან ხარაზიშვილის ზოგიერთი მოსაზრება სიცრუის ფსიქოლოგიის პრობლემებზე. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2004წ. #1, 25-31.

გ. ჩიტაიშვილი. ბერკეტული მექანიზმების ანალიზისა და სინთეზის ამოცანების გადაწყვეტა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. 10 გვ. ISSN 1512-3537.

დ. თავხელიძე, null, ზ.მჭედლიშვილი.ა.მიდელაშვილი. ბერკეტული მექანიზმის რგოლებში აღძრული ძაბვების გაანგარიშების საკითხისადმი. სამეცნიერო ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #1(26). 2013წ. .

ბ. ცხადაძე. ბერძნულ-ქართული ლექსიკური შეხვედრები . ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1 58-69.

თ. სანიკიძე. ბერძნული (ელინისტური) კოროპლასტიკის ერთი ნიმუში უფლისციხიდან. საქართველოს სიძველენი, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. 9, თბილისი, გვ. 30-40 (რეზიუმე ინგლ. ენაზე). ISSN 1512-1321.

მ. აბუთიძე. ბესარიონ კათალიკოსის გამოსახულება მისივე ფსალმუნიდან . "ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ივანე ჯავახიშვილის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. 2017წ. 200-203.

ნ. ნოზაძე, მ.ელიზბარაშვილი ნ.ხარატიშვილი. ბესელის ფუნქციის მდგრადობის შესახებ . სტუ სტამბა შრომები . 1996წ. N 1(409) ISSN 0201-7164.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონები მცირე მოცულობის სამუშაოებისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2010წ. .

გ. დალაქიშვილი. ბეტონების ფიზიკურ-ქიმიური მექანიკა. მშენებლობა. 2011წ. #3 (22) გვ 18-22.

დ. გურგენიძე. ბეტონი მოდიფიცირებულ თაბაშირშემკვრელებზე. მშენებლობა. 2016წ. N3(42).

ა. ჩიქოვანი, გურგენიძე დავით. ბეტონი მოდიფიცირებულ თაბაშირშემკვრელებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(42), 2016 . 2016წ. .