სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩიკვილაძე. ბუნების რაციონალური გამოყენების პროცესში მეცნიერულ -ტექნიკური პროგრესის მენეჯმენტის სრულყოფის მნიშვნელობა. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2015წ.,. 0წ. N3,10გვ..

მ. შენგელია, ვ. მელაძე. ბუნების ფუნდამენტალური მუდმივობის კანონები რელატივისტურ მექანიკაში. „შრომები“. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. სგმა, თბილისი. 2008, №12. 0წ. 4.

პ. ლემონჯავა. ბუნებისა და საზოგადოების განვითარების კანონზომიერებათა ერთიანობა და სპეციფიკურობა. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2008წ. .

თ. ბერიძე, მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაკტიკული გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2016წ. #3-4, გვ. 97-107.

თ. როსტიაშვილი, მ.სოსელია, თ.ბერიძე. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საკითხები. ეკონომიკა. 2016წ. 3-4.

. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საკითხები . საერთაშორისო რეცენზირებადი დარეფერირებადი სამეცნიერო ჟ. „ეკონომიკა“. 2016წ. 3-4, გვ.12.

. ბუნებრივ გარემოში მიმდინარე ჰიდროთერმოდინამიკური და ზოგიერთი ეკოლოგიური პროცესის მოდელირების შედეგები. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. 2010, ტ.114, გვ. 139-146. .

დ. გუბელაძე. ბუნებრივ კალაპოტებში ნაკადის კვლევის მეთოდები. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2017წ. 1(16 ) ტომი , თსაუ, თბილისი ,.გვ.100-105.

დ. გუბელაძე. ბუნებრივ კალაპოტებში ნაკადის ჰიდრავლიკური მახასიათებლების კვლევის მეთოდები. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2017წ. 1(15 ) ტომი , თსაუ, თბილისი , გვ.100-105.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. ბუნებრივ ფერთა მიღების ზოგიერთი უძველესი წესი საქართველოში. . 2010წ. N21. 155-159გვ..

ვ. ფადიურაშვილი, ძაგანია თ., სიმიონოვი რ., მახაშვილი ქ., დოლიძე ა., იაშვილი ნ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. Georgian Engineering News . 2014წ. 2014.3.

ქ. მახაშვილი, ფადიურაშვილი ვ.ნ., ძაგანია თ.ბ., სემიონოვი რ.ვ., , დოლიძე ა.ვ., იაშვილი ნ.გ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. Georgian Engineering News. 2014წ. №3, გვ.58-60.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი,. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მდგრადი განვითარების პრობლემები საქართველოში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, . 2006წ. #10-12.

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მდგრადი განვითარების პრობლემები საქართველოში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი,. 2006წ. #10-12, 4 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მდგრადი განვითარების პრობლემები საქართველოში. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2006წ. #10-12, 103-106.

ქ. ქაჯაია. ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალი და მათი შეფასება. ეკონომიკა. 2008წ. №3-4; 103-106გვ..

თ. თევზაძე, მ.შავლაყაძე, ქ.დადიანი. ბუნებრივ-ტექნოგენური კომპლექსების და საიჟინრო ნაგებობების ადაპტაციის პრობლემები გლობალური დათბობის პირობებში.. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჯინროგეოლოგიის ინსტიტუტი შრომათაკრებული ტომი XVII. 2009წ. გვ.108-115.

გ. ჯოხაძე, მ. მაჩაიძე, ნ. ზავრადაშვილი, დ. ტუღუში, რ. გაფრინდაშვილი, რ. ქაცარავა. ბუნებრივი α-ამინომჟავების საფუძველზე მიღებული ახალი ეპოქსიპოლიესტერამიდების თერმული სტრუქტურირება და ბიოდეგრადაცია ცდებში in vitro. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7, № 4, გვ. 374-377.

ვ. ფადიურაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ძაგანია თ., იაშვილი ნ., ჯოხარიძე ზ.. ბუნებრივი აირის გაჟონვის სიგნალიზატორებით საცხოვრებელი ბინების და მონიტორინგის სისტემებით მრავალსართულიანი კორპუსების აღჭურვის აუცილებლობის შესახებ. სტუ. 2014წ. 1(17). გვ105-110.