სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. უგულავა. ბეტონის პოლიმერების როლი მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა,“ №2(33), 2014. 2014წ. .

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ბეტონის სიმტკიცე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2008წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის სიმტკიცე ციკლური დატვირთვისას. ჟურნალი „სამთო ჟურნალი“, N1(36), 2016. 2016წ. .

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის სიმტკიცის ვაკუუმირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N3(75), 2015. 2015წ. .

ა. ნადირაძე, ვ. კანკავა, ა. კანკავა. ბეტონის სიმტკიცის ზრდის კომპლექსური დანამატები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(32), თბილისი, 2014. 2014წ. .

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის სიმტკიცის თვისებების შეფასება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(22), 2011. 2011წ. .

ა. ნადირაძე, ი.სუჯაშვილი. ბეტონის სიმტკიცის მაჩვენებლების ზრდა შემვსებების ზედაპირის დამუშავების საშუალებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. # 4(52) ISSN 1512-0120.

ხ. ლეჟავა, ა. ჩიქოვანი, თ. ესაძე. ბეტონის სულფატური კოროზია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 0წ. N1(499). თბილისი, 2016.; გვ.119-125;.

ა. საყვარელიძე. ბეტონის ტენგამტარობის პარამეტრების განსაზღვრა . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. #1(5), 100–108გვ.

დ. გურგენიძე, ა. ჩიქოვანი. ბეტონის ტექნიკური ნორმები, ევროპულთან შესაბამისობაში. მშენებლობა. 2016წ. N3(42).

ა. ჩიქოვანი, კლიმიაშვილი ლევან, გურგენიძე დავით. ბეტონის ტექნიკური ნორმები, ევროპულთან შესაბამისობაში.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(42), 2016 . 2016წ. .

ვ. ლომიძე. ბეტონის ფიზიკურ- ტექნიკური და ტექნიკური მახასიათებლების კვლევა თეორიული ანალიზის საფუძველზე. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. № 4 (48).

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ბეტონის ფორები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ბეტონის ქიმიური კოროზია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2008წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ა. საყვარელიძე, კანდელაკი ნოდარი. ბეტონის შეკლება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებელი“. 2017წ. #1 (44) 142გვ.

ა. საყვარელიძე, გიორგაძე ირაკლი. ბეტონის შეკლების პროცესების უნივერსალური მოდელების შექმნა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2010წ. #2(17), 103–107გვ.

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის შემკვრივება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 4(19) ISSN 1512-3936.

დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე. ბეტონის შემკვრივების ცენტროფუგის მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2016წ. №3(42).

ა. ჩიქოვანი. ბეტონის ჩაწყობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ტურძელაძე მალხაზ. ბეტონის ძვრის ცოცვადობის ბირთვის მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ასაკს . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. #2(6), 128–132გვ.