სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე, მ. თუთბერიძე. ბზარის წარმოქმნის და გავრცელების მიმართულების დადგენა კლდოვანი ქანის დინამიკური დატვირთვისას. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2014წ. გვ.14-16.

თ. ეთერაშვილი. ბზარის წვეროს წინ წარმოქმნილი ძაბვის და პლასტიკური არის სიდიდის განმსაზღვრელი ფორმულების მიღება და მათი სწავლება მყარი ტანის ფიზიკასა და ლითონთმცოდნეობაში, . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის "სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი" მასალები, . 1988წ. გვ. 38-40, 1998 წ. თბილისი..

მ. მიქელაშვილი. ბიბლია და ეკონომიკური კატეგორიები. ჟურნალი „კარიბჭე“. 2016წ. N23, გვ.42-44.

ნ. ბახსოლიანი. ბიბლია როგორც მესხების უძველესი ისტორიის წყარო. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები VI. 2003წ. გვ. 5–11.

ნ. ჟველია, მიხეილ გუდავაძე. ბიზანტიური სამართალი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი, 2015. 0წ. №32, გვ. 59-64.

ნ. შონია. ბიზნეს გარემო და მისი სრულყოფის გზები საქრათველოში . ჟ.“ბიზნესი და კანონმდებლობა“. 2012წ. .

ვ. დათაშვილი. ბიზნეს გარემო და სახელმწ როლი მის გაუმჯობესებაში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 2, გვ.109-115.

ვ. დათაშვილი, ირაკლი პაპავა. ბიზნეს გარემო დასახელმწიფოს როლი მის გაუმჯობესებაში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 4.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე. ბიზნეს გეგმის ავტომატიზებული დამუშავების პროცესის სამუშაო ნაკადების მართვის სისტემა . სტუ, შრ. კრებული. 1999წ. .

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. ბიზნეს გეგმის შედგენის ორგანიზაცია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. ნომერი 2. გვერდი 12.

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს გეგმის შედგენის ორგანიზება. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #5, გვ. 35-38.

მ. ზუბიაშვილი, თ.ანთაძე. ბიზნეს ინჟინერინგი - საწარმოს მართვის მეთოდი. ”ეკონომიკა”. 2009წ. # 3-4.

მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი, გოგილიძე ნ. ბიზნეს მოვლენების დამუშავების კონცეპტუალური მოდელის აგება. სტუ შრომ.კრებული #2(13) .,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 2012წ. გვ.89-94.

ხ. ბერიშვილი. ბიზნეს პორტფელის დაკომპლექტება და შეფასება ტურისტულ ბიზნესში. ჟ.ეკონომისტი. წ. ჟ.ეკონომისტი, #3,91–95.. 2009წ..

დ. კაპანაძე. ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის თანამედროვე სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N2 (472), გვ.77-81 .

ნ. თოფურია, ლომიძე მაკა. ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია SharePoint Designer-ის საშუალებით. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(19). 2015წ. .

ა. ბოლქვაძე. ბიზნეს პროცესების რეინჟინერინგი და ინფორმაციული ტექნოლოგიები . ჟ. სოციალური ეკონომიკა“ . 2011წ. N5, გვ. 71-74.

რ. აბულაძე. ბიზნეს სივრცეში სოციალური ქსელის (Facebook) ეკონომიკური სარგებელი . ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2013წ. #1, (178) 2013. გვ.52-55.

ნ. თოფურია. ბიზნეს-ანალიზის ინსტრუმენტები კორპორატიული ორგანიზაციებისათვის. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(13. 2012წ. 85.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნეს-განათლების ორგანიზაცია და ბიზნესის მომსახურება. . . 2011წ. ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული . N 1 2011.