სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ა. საყვარელიძე. ბეტონის ძვრის ცოცვადობის ბირთვის მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს მის ასაკს. ჰიდროინჟინერია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. ISSN 1512-410X, №2(6)б გვ. 128–131.

დ. გურგენიძე. ბეტონის წყალუჟონადობა. ენერგია. 2017წ. N2(82).

დ. დანელია. ბეტონის, როგორც მარცვლოვანი პოზიტიური მასალის სტრუქტურული კანონზომიერებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "გამოყენებითი მექანიკის" საფუძვლები.. 2006წ. № 1 (10).

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე, ი. ხმელიძე, მ. შელია. ბეტონის, ცემენტ – ქვიშის და მოზაიკური იატაკები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2007წ. №2(5).

თ. ხმელიძე, გ.გურეშიძე, .ხმელიძე, მ.შელია. ბეტონის, ცემენტ–ქვიშის და მოზაიკური იატაკები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 0წ. ISSN 1512- 3936, N 2(5),გვ.34.

თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, ი.ხმელიძე. ბეტონის,ცემენტ-ქვიშის და მოზაიკური იატეკები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. N2(5).2007.

დ. გურგენიძე. ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების აღდგენა. მშენებლობა. 2017წ. N1(44).

დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე, კ. ჯინჭარაძე, null. ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია კომბინირებული ჰელიოთერმული დამუშავების გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. №1(44).

დ. გოცაძე, ა. ნადირაძე, ი. შიხაშვილი. ბეტონისა და რკინაბეტონის შპალების დამზადების ტექნოლოგია დანამატების გამოყენებით. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2015წ. N 1 (36) 2015 წელი..

null. ბეტონისა და რკინაბეტონის შპალების დამზადების ტექნოლოგია დანამატების გამოყენებით. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2015წ. N 1 (36) 2015 წელი.

ა. ნადირაძე, ი. შიხაშვილი, გოცაძე დალი. ბეტონისა და რკინაბეტონის შპალების დამზადების ტექ–ნოლოგია დანამატების გამო–ყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(36), თბილისი, 2015. 2015წ. .

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. ბეტონისა დეფორმირებისა და რღვევის ზოგიერთი ასპექტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, მშენებლობა“ . 2015წ. N2(37) თბილისი 2015წ. .

ა. ჩიქოვანი, ნ.მურღულია. ბეტონში ბზარწარმოქმნის საკითხისადმი . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ნ. ფოფორაძე. ბეჩასინის მეტამორფული კომპლექსის გლაუკოფანიანი ფიქლები. ჟ. “საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. #19.

ს. გველესიანი, ნ. ფოფორაძე . ბეჩასინის მეტამორფული კომპლექსის გლაუკოფანიანი ფიქლები. ჟ ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #19. 2006წ. 1512-0457.

ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროდუქციაში გამოყენებული მასალების შერჩევის ოპტიმიზაცია საბეჭდი აპარატის მოდიფიცირების თვალსაზრისით.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’, თეზისების კრებული, თბილისი 2010 წ. თ.. 2010წ. თბილისი გვ. 75.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვით პროცესში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის რეკომენდაციები საბეჭდი მოწყობილობის სრულყოფის თვალსაზრისით. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თეზისების კრებული, თბილისი . 2010წ. გვ. 74..

თ. ბარამაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროცესში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის რეკომენდაციები საბეჭდი აპარატის საფორმე და საბეჭდ ცილინდრებზე ოფსეტული ცილინდრის დამწნეხი მოწყობილობის სრულყოფის მიზნით. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2016წ. ISSN 978-9941-0-7775-3, გვ. 22.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვითი მედიის ტექნიკური პრობლემები და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციები. გამომცემლობა ,,მოაზროვნე”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი . 2006წ. #2, გვ. 90-94, უაკ 681.3.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვის პროცესში დამნამავი ხსნარის PH-ის განმსაზღვრელი პირობები. გამომცემლობა ,,მოაზროვნე”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი . 2006წ. #3, გვ. 47-53, უაკ 681.3.