სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილების სარემონტო ვარგისობის პარამეტრებს შორის კორელაციური კავშირის გამოვლენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები``. 2005წ. #7-9 .

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია. ავტომობილების სარემონტო ვარგისობის პარამეტრებს შორის კორელაციური კავშირის გამოვლენა . ISSN 0130-7061 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. #7-9, 2005 თბილისი გვ. 113-114.

ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილების სარემონტო ვარგისობის პარამეტრებს შორის კორელაციური კავშირის გამოვლენა. ISSN 0130-7061 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` . 2005წ. #7-9, გვ.113-115.

ვ. ლეკიაშვილი, დ.უგულავა. ავტომობილების საჭით მართვის საიმედოობის და ეფექტურობის მახასიათებლების განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #1(20).

ნ. თოფურია. ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მატერიალური და შრომითი ხარჯები. ISSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. #2(14) გვ.190-195.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი, ზურიკაშვილი მ.. ავტომობილების ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება მოდერნიზებულ სერვის ცენტრებში.. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, #4 (16).

ნ. ლეკიაშვილი.. ავტომობილების ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება მოდერნიზებულ სერვის ცენტრებში. . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, N4(16) გვ.160-166.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები. 2004წ. შრომები #2 (452) გვ.54-56.

ვ. ლეკიაშვილი, ი.ზაკუტაშვილი, ნ.თოფურია. ავტომობილის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #2 (21).

ვ. ლეკიაშვილი, ი.ზაკუტაშვილი, მ.ზურუკაშვილი. ავტომობილის საკონტროლო-დიაგნოსტიკური ოპერაციების პერიოდულობის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4(22).

ვ. ლეკიაშვილი, მ.ზურიკაშილი, დ.უგულავა. ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფის პროფილაქტიკური სისტემის სრულყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი მექანიკის პრობლემები (ინგლისურ ენაზე). 2011წ. #2 (43).

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. შრომები #2(456).

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, ხ. მღებრიშვილი. ავტომობილის ტექნიკური მიზეზებითბით გამოწვეული მოცდენების შეფასება . ISSN 1512-0996 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომების კრებული. 2005წ. #2 (456) .

ნ. თოფურია, მუჩაიძე ანდრო, კობახიძე ლელა. ავტომობილის ტვირთამწეობის ვარირება, როგორც მოძრაობის რეჟიმების მართვის უნარი ავტოგადაზიდვებისას. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2007წ. თბილისი, N1(25).

ხ. მღებრიშვილი, ზ. ბალიაშვილი, გ.მიქაძე. ავტომობილის ტოქსიკური მახასიათებელი.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი,. 2011წ. N3(22), 82-86 გვ..

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი, ზაკუტაშვილი ირაკლი. ავტომობნილის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``.. 2011წ. #2(21) გვ.69-75. .

მ. ზუბიაშვილი, თ.ქამხაძე. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურა. ”ეკონომიკა”. 2009წ. #3-4.

გ. მაღალაშვილი. აზამბურის ნატრიუმ-სულფატიანი ტბების ბაზაზე ქიმიური პროდუქტების წარმოება და ახალი ისრაელის მკვდარი ზღვის ტიპის ბალეოროლოგიური კომპლექსის აშენება. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ. 87-88.

ა. კლდიაშვილი. აზიელი ქალი ნობელიანტები მშვიდობის განმტკიცების დარგში. გ.თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. გამომცემლობა „უნივერსალი“, № 5, თბილისი , გვ. 190-196..