სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ლელაძე. ,,პორტატული მოწყობილობები, როგორც ელექტრონული სერვისების მიღების ეფექტური და თანამედროვე საშუალება". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" თბილისი. 2015წ. #1 (33), გვ. 194-200.

ს. დოღონაძე. ,,პრევენცია - არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის საფუძველი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 9 გვ. 16-27.

მ. ცაცანაშვილი. ,,პროვაიდერთა ურთიერთობის სამართლებრივი ასპექტები გლობალურ ინფორმაციულ სივრცეში (საქართველოს მაგალითზე)". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1999წ. #3-6 გვ.49-56.

ნ. ლომიძე, ჯ. გახოკიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისაკენ?(პოლიტიკური სამართლებრივი ასპექტები). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის მასალების შრომები,,სამართლის აქტუალური პრობლემები''. 2014წ. გვ.71–76 ISBN 978-9941-0-6746-4.

მ. კაპანაძე. ,,რეგიონალური ბიუჯეტების მნიშვნელობა ტერიტორიული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაში. ჟურნ. "ეკონომიკის აქტუალური საკითხები’’. 2001წ. , თსუ, N 16 2001 გვ24-31.

ნ. ლომიძე. ,,რელიგიის როლი პოლიტიკაში''. სტუ–ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერტობების ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ,, მსოფლიო და კავკასია . 2017წ. N6,გვ 15–18.

კ. აბულაძე. ,,როდის და როგორ დასრულდება კრიზისი?". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2009წ. გვ. 59-61.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,რუსეთის აგრესიული ენერგეტიკული პოლიტიკა". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #1 გვ. 157-175.

მ. კაპანაძე. ,,საბიუჯეტო რეგულირების სრულყოფის საკითხისათვის”. ჟურნ. "სოციალური ეკონომიკა“,. 2001წ. N 5 2001 გვ99-103.

მ. კაპანაძე. ,,საგანგებო საბიუჯეტო რეჟიმის როლი რეგიონების სოციალურ ეკონომიკური განვითარეწბის დონეტა გამოთანაბრებაში”. ჟურნ. „ეკონომიკა“, . 2002წ. N 1–2 2002გვ43-47.

ჯ. ჯანაშია. ,,საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, როგორც თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის მნიშვნელოვანი საფრთხე". თბილისისი ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია. 0წ. 2-10 გვ, თბილისი.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. ,,სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პროგნოზირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2007წ.1(41). 0წ. გვ.-5.

ე. მგალობლიშვილი. ,,სალომე" ქართული თეატრის სცენაზე, საისტორიო ვერტიკალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. №26, გვ.88-91.

გ. ტაბატაძე, ა. გვარუციძე; ნ. კბილაძე. ,,სანავთობო შოკები“ და პრობლემები მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“,. 2010წ. №4(10), 2010 ,10–14.

გ. ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. ,,სასამართლო სისტემის კიბერნეტიკული მოდელი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 3(43) გვ. 111-118.

მ. ცაცანაშვილი. ,,სასაქონლო და არასასაქონლო ინფორმაციის ურთიერთობის სამართლებრივი პრობლემები". გამომცემლობა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ჟურნალი ,,სამართალი" თბილისი. 1999წ. #4 გვ. 32-40.

ნ. კოპალიანი, ნ.ხვადაგიანი, ი.ყიფიანი. ,,სასოფლო-სამეურნეო დარგების ოპტიმალური შეთანაწყობის მათემატიკური მოდელი“.. გამომცემლობა ,,საქართველო''ქუთაისის ფილიალი. შრომები. N1(16).. 2005წ. N1(16). 2005წ..

კ. აბულაძე. ,,სასტუმრო მომსახურების ხარისხის მართვის კონცეფციის შესახებ". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა". 2001წ. #9-10.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.ჯიხვაძე. ,,საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება-გზა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისაკენ". ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",1(vol.81),2017წ.. 0წ. გვ.-6..