სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული სამართლის ფორმირების ძირითადი პრობლემები". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1998წ. #3 გვ. 57-63.

გ. ზირაქაშვილი. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც სისტემაწარმომქმნელი კომპონენტი და მასთან დაკავშირებული რისკები". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი I 19-29.

გ. იაშვილი, ერმოლაევი ს.. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვის სტრატეგია საქართველოს საწარმოებში". სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №4(4), გვ. 139-142.

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული ურთიერთობების სფეროში კანონმდებლობის სრულყოფისათვის". ჟურნალი ,,პარლამენტის უწყებები" თბილისი. 1998წ. #10, გვ. 19-27.

გ. კალანდაძე. ,,ინფორმაციული ფაქტორის როლი ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფაში“-საქართველოს მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2019წ. თბილისი, გვ.152.

კ. აბულაძე. ,,ინფრასტრუქტურა, როგორც ტურიზმის განვითარების ფაქტორი". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2008წ. .

ნ. ლომიძე. ,,ირან- საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები". ,,თსუ,თბილისი" საერთაშორისო რეფერირებული და რეცენზირებული ჟურნალი ,, მეცნიერება". 2016წ. N8,გვ.48-51.

ჯ. ჯანაშია. ,,კავკასიაში რუსეთის ძალისმიერი ინტერვეციული პოლიტიკის ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი”. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალი”, . 2009წ. #18, 109-117 გვ.თბილისი.

კ. აბულაძე. ,,კაპიტალიზმი მოქმედებაში". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ. 66-69.

ვ. სესაძე, მარიამ კაპანაძე, დიანა ლაჭყებიანი. ,,კატასტროფების თეორია, როგორც სისტემების მდგრადობის კვლევის სინერგეტიკული ინსტრუმენტი". ჟურნალი ,,ეკონომისტი". 2012წ. #1.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,კატასტროფების თეორიის გამოყენება ეკონომიკური სისტემების მდგომარეობის ანალიზისათვის". სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი, შრომები. 2011წ. თბილისი, ¹1, გვ. 69-77.

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, რურუა ა.. ,,კატასტროფების თეორიის გამოყენება იდენტიფიკატორიან ადაპტური მართვის სისტემებში". წიგნში - გუგუშვილი ა., ხუროძე რ. მართვის თეორია, სინერგეტიკა. 2000წ. ნაწ. 3. . 742-755 გ..

ი. იაშვილი. ,,კიბერნეტიკული მეთოდოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობა საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისის პროგნოზირების მიზნით". სტუ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2015წ. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი # 4, გვ. 71-74.

მ. ცაცანაშვილი. ,,კიბერპოლიტიკა და კიბერსაფრთხეები" (საქართველო-რეალობა და პერსპექტივები). ჟურნალი: ახალი ათასწლეული, თბილისი. 2009წ. #1 გვ. 45-62.

ქ. მჭედლიძე, გ.ჩიტაშვილი. ,,კოგენერაციულ სისტემებში რთული სქემების აირტურბინული დანადგარების შესახებ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2011წ.1(57). 0წ. გვ.-5.

მ. ცაცანაშვილი. ,,კომპიუტერული დანაშაულები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1999წ. #3-6 გვ. 57-64.

მ. ცაცანაშვილი. ,,კომპიუტერული ინფორმაციის სამართლებრივი რეგულირება" . ჟურნალი ,,ადამიანი და კონსტიტუცია". 1998წ. #4 გვ. 24-30.

გ. ზირაქაშვილი. ,,კონფლიქტი -საზოგადოების ფსიქოლოგიური ფენომენი". ,,ინტელექტუალი". 2009წ. #10 გვ.107-111.

ს. დოღონაძე. ,,კონფლიქტი აფხაზეთში, საქართველო - სამშვიდობო პროცესის დინამიკა". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 21, ტ.2 გვ. 39-51.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,კონფლიქტი ორგანიზაციებში და მისი მართვა". საერთაშორისო კონფერენცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2013წ. გვ.257–260.