სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თურქია, გ. სურგულაძე. ბიზნეს გეგმის ავტომატიზებული დამუშავების პროცესის სამუშაო ნაკადების მართვის სისტემა . სტუ, შრ. კრებული. 1999წ. .

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. ბიზნეს გეგმის შედგენის ორგანიზაცია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. ნომერი 2. გვერდი 12.

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს გეგმის შედგენის ორგანიზება. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #5, გვ. 35-38.

მ. ზუბიაშვილი, თ.ანთაძე. ბიზნეს ინჟინერინგი - საწარმოს მართვის მეთოდი. ”ეკონომიკა”. 2009წ. # 3-4.

მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი, გოგილიძე ნ. ბიზნეს მოვლენების დამუშავების კონცეპტუალური მოდელის აგება. სტუ შრომ.კრებული #2(13) .,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 2012წ. გვ.89-94.

ხ. ბერიშვილი. ბიზნეს პორტფელის დაკომპლექტება და შეფასება ტურისტულ ბიზნესში. ჟ.ეკონომისტი. წ. ჟ.ეკონომისტი, #3,91–95.. 2009წ..

დ. კაპანაძე. ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის თანამედროვე სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N2 (472), გვ.77-81 .

ნ. თოფურია, ლომიძე მაკა. ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია SharePoint Designer-ის საშუალებით. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(19). 2015წ. .

ა. ბოლქვაძე. ბიზნეს პროცესების რეინჟინერინგი და ინფორმაციული ტექნოლოგიები . ჟ. სოციალური ეკონომიკა“ . 2011წ. N5, გვ. 71-74.

რ. აბულაძე. ბიზნეს სივრცეში სოციალური ქსელის (Facebook) ეკონომიკური სარგებელი . ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2013წ. #1, (178) 2013. გვ.52-55.

ნ. თოფურია. ბიზნეს-ანალიზის ინსტრუმენტები კორპორატიული ორგანიზაციებისათვის. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(13. 2012წ. 85.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნეს-განათლების ორგანიზაცია და ბიზნესის მომსახურება. . . 2011წ. ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული . N 1 2011.

ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნეს-გარემო და გლობალური კონკურენტუნარიანობა. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. სამეცნიერო ჟურნალი. 2013წ. # 2. გვ. 123-129.

ა. გვარუციძე. ბიზნეს-გეგმის არსი და შედგენის მეთოდოლოგია. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. 2010წ. #2, 8 გვ..

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. ბიზნეს-დაზვერვა - კონკურენტული ბრძოლის ინსტრუმენტი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. 1, გვ.83-87 .

ც. ლომაია. ბიზნეს-ინკუბატორების პერსპექტივა საქართველოში. ჟ.საქართველოს ეკონომიკა“, . 2007წ. №2, გვ.116-122.

მ. კოპალეიშვილი. ბიზნეს-ინჟინერიის სწავლება უცხოეთის უნივერსიტეტებში. . სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი.ISSN 1512-0538. 2012წ. #4, გვ.12-16.

ლ. გვაჯაია, რ. ქუთათელაძე. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ბიზნეს-პროცესების მართვის საშუალება. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. #2, გვ.15-20.

რ. ქუთათელაძე, ლ. გვაჯაია. ბიზნეს-ინჟინერინგი და ბიზნეს-მოდელირება. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #1, გვ.13-18.

ა. ბოლქვაძე. ბიზნეს-ინჟინერინგი – პროცესუალური მიდგომა მართვაში, ფუნქციონალურის ნაცვლად,. ჟ.“სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. N12.