სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნეს-განათლების ორგანიზაცია და ბიზნესის მომსახურება. . . 2011წ. ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული . N 1 2011.

ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნეს-გარემო და გლობალური კონკურენტუნარიანობა. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. სამეცნიერო ჟურნალი. 2013წ. # 2. გვ. 123-129.

ა. გვარუციძე. ბიზნეს-გეგმის არსი და შედგენის მეთოდოლოგია. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. 2010წ. #2, 8 გვ..

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. ბიზნეს-დაზვერვა - კონკურენტული ბრძოლის ინსტრუმენტი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. 1, გვ.83-87 .

ც. ლომაია. ბიზნეს-ინკუბატორების პერსპექტივა საქართველოში. ჟ.საქართველოს ეკონომიკა“, . 2007წ. №2, გვ.116-122.

მ. კოპალეიშვილი. ბიზნეს-ინჟინერიის სწავლება უცხოეთის უნივერსიტეტებში. . სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი.ISSN 1512-0538. 2012წ. #4, გვ.12-16.

ლ. გვაჯაია, რ. ქუთათელაძე. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ბიზნეს-პროცესების მართვის საშუალება. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. #2, გვ.15-20.

რ. ქუთათელაძე, ლ. გვაჯაია. ბიზნეს-ინჟინერინგი და ბიზნეს-მოდელირება. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #1, გვ.13-18.

ა. ბოლქვაძე. ბიზნეს-ინჟინერინგი – პროცესუალური მიდგომა მართვაში, ფუნქციონალურის ნაცვლად,. ჟ.“სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. N12.

შ. ვეშაპიძე. ბიზნეს-ინჟინერინგის თანამედროვე კონცეფცია. ,,ბიზნესი-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #1, გვ. 8-17.

დ. ჯაფარიძე, თ.მაღრაძე. ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპებით ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური მართვის უზრუნველსაყოფად ელექტრო-ენერგიის მოხმარების მოკლევადიანი პროგნოზირება. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2012წ. №4, გვ. 188-194,.

ნ. ამილახვარი. ბიზნეს-პროექტების მართვა. თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. #7. – თბილისი; გვ. 16-21.

ნ. ამილახვარი. ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული სისტემების მოდელის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2010წ. #1(8). – თბილისი; გვ. 76-81.

ე. თურქია, ამილახვარი ნუგზარი. ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მოდელის დამუშავება. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2010წ. 1(8), 76 -81.

ნ. თოფურია. ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფა თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე. სტუ შრ.კრებ “მას“-N2(5). 2008წ. 9-16.

ე. თურქია, ყვირალაშვილი ზვიადი, ბურჭულაძე ალექსანდრე. ბიზნეს-პროექტების მართვის ტექნოლოგიური პროცესის ავტომატიზაცია . სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2010წ. 1(8), 71-75.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, ბ.თეთვაძე. ბიზნეს-პროცესები და მათი შეფასება. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. №4 (რუსულ ენაზე).

თ. ჭიღლაძე. ბიზნეს-პროცესების ანალიზის მეთოდები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, 2014. 2014წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, მ. ხართიშვილი. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. საერთაშორისო კონფერენცია, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, სტუ-შრომები, , #1(10). 2011წ. .