სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ვეშაპიძე. ბიზნეს-ინჟინერინგის თანამედროვე კონცეფცია. ,,ბიზნესი-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #1, გვ. 8-17.

დ. ჯაფარიძე, თ.მაღრაძე. ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპებით ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური მართვის უზრუნველსაყოფად ელექტრო-ენერგიის მოხმარების მოკლევადიანი პროგნოზირება. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2012წ. №4, გვ. 188-194,.

ნ. ამილახვარი. ბიზნეს-პროექტების მართვა. თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. #7. – თბილისი; გვ. 16-21.

ნ. ამილახვარი. ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული სისტემების მოდელის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2010წ. #1(8). – თბილისი; გვ. 76-81.

ე. თურქია, ამილახვარი ნუგზარი. ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მოდელის დამუშავება. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2010წ. 1(8), 76 -81.

ნ. თოფურია. ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფა თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე. სტუ შრ.კრებ “მას“-N2(5). 2008წ. 9-16.

ე. თურქია, ყვირალაშვილი ზვიადი, ბურჭულაძე ალექსანდრე. ბიზნეს-პროექტების მართვის ტექნოლოგიური პროცესის ავტომატიზაცია . სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2010წ. 1(8), 71-75.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, ბ.თეთვაძე. ბიზნეს-პროცესები და მათი შეფასება. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. №4 (რუსულ ენაზე).

თ. ჭიღლაძე. ბიზნეს-პროცესების ანალიზის მეთოდები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, 2014. 2014წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, მ. ხართიშვილი. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. საერთაშორისო კონფერენცია, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, სტუ-შრომები, , #1(10). 2011წ. .

ე. თურქია. ბიზნეს-პროცესების მართვის მათემატიკური მოდელის დამუშავება პროცეს-ორიენტირებული მიდგომით. სტუ შრ. კრ ”მას”. 2004წ. 1(451).

ე. თურქია, სურგულაძე გიორგი. ბიზნეს-პროცესების ნაკადების მართვის ინტერნეტული მხარდამჭერი სისტემა XML და JAVA ენების საფუძველზე. პერ.ჟურნ. ”ინტელექტი” . 2003წ. 2 (16).

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, იაბლონსკი შტეფან, ჩიხრაძე ბესარიონი. ბიზნეს-პროცესების ნაკადთა მართვის ავტომატიზებული სისტემა. საერთ. კონფ. შრ. კრებული. 2001წ. 4(437).

ი. მამალაძე, თ. აბუაშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი ფირმაში. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. №1-2; 9-12გვ.

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგი. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #1, 2013,გვ. 106–109.

რ. ქუთათელაძე, ანა ბოლქვაძე. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგი და ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" #5(17). 2011წ. .

მ. ხარხელი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგი და ოპერაციული კონსალტინგის როლი მის განხორციელებაში. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი.. 2014წ. N1, 163-176.