სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თურქია. ბიზნეს-პროცესების მართვის მათემატიკური მოდელის დამუშავება პროცეს-ორიენტირებული მიდგომით. სტუ შრ. კრ ”მას”. 2004წ. 1(451).

ე. თურქია, სურგულაძე გიორგი. ბიზნეს-პროცესების ნაკადების მართვის ინტერნეტული მხარდამჭერი სისტემა XML და JAVA ენების საფუძველზე. პერ.ჟურნ. ”ინტელექტი” . 2003წ. 2 (16).

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, იაბლონსკი შტეფან, ჩიხრაძე ბესარიონი. ბიზნეს-პროცესების ნაკადთა მართვის ავტომატიზებული სისტემა. საერთ. კონფ. შრ. კრებული. 2001წ. 4(437).

ი. მამალაძე, თ. აბუაშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი ფირმაში. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. №1-2; 9-12გვ.

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგი. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #1, 2013,გვ. 106–109.

რ. ქუთათელაძე, ანა ბოლქვაძე. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგი და ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" #5(17). 2011წ. .

მ. ხარხელი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგი და ოპერაციული კონსალტინგის როლი მის განხორციელებაში. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი.. 2014წ. N1, 163-176.

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგის მნიშვნელობა. სტუ, ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი” . 2014წ. #3 , 2014, გვ.64–67.

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი, აბრამიშვილი ნინო. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინრება.სამუშაო ნაკადების ავტომატიზებული მართვა. საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარებია სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. 2011წ. ქუთაისი 2011,გვ #121-123.

ე. თურქია, დიდმანიძე იბრაიმ. ბიზნეს-პროცესების რესტრუქტურიზაცია თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების ბაზაზე. პერ.ჟურნ. ”ინტელექტი”. 2005წ. 2(22).

მ. ბაღათურია. ბიზნესი თავისუფალი კომერციული დემოკრატიული საქმიანობაა. ჟ"სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #6 გვ. 54-56.

რ. ოთინაშვილი, გორგიძე თ., . ბიზნესის განვითარების ისტორიული ასპექტები საქართველოში. ჟ. ეკონომიკა. 2008წ. #5-6.

ნ. გეგენავა. ბიზნესის გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. 9. ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“N2 გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. N2, გვ: 130–134 (4გვ.).

შ. ვეშაპიძე. ბიზნესის გლობალიზაციის თანამედროვე ტენდენცია. ჟურნ., ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2009წ. #3.

რ. ოთინაშვილი. ბიზნესის და სახელმწიფოს ურთიერთობის ფორმები და მეთოდები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. N 2, გვ.55-60;.

მ. კაპანაძე. ბიზნესის ეთიკა . საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია; ჟურნ.მოამბე XX.თბ.2014. 2014წ. 114-115.

მ. მარტიაშვილი. ბიზნესის ინვესტიციური ღირებულებითი შეფასების მართვის საკითხისთვის. გამომც.SBA თბილისი 2016. ჟ. ,,ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში". 2016წ. # 5, გვ. 64-68.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა. . 2011წ. ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული . N 1 2011.