სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ოთინაშვილი, ზეინკლიშვილი ლალი. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელოვანი ასპექტები. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.111-115 .

ნ. ჭიკაიძე. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის პრიორიტეტული მიმართულებები. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2013წ. N2.

მ. ბერუაშვილი. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. #3,132-133 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. # 3. გვ.132-133.

მ. მარტიაშვილი. ბიზნესის სუბიექტის (კომპანიის) ფინანსური აქტივებით შეფასება. გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი 2017. 2017წ. გვ. 103-107.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის შემოსავლების აღრიცხვა და მისი განაწილების სქემა. . . 2012წ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომებისკრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012..

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის შემოსავლების აღრიცხვა და მისი განაწილების სქემა. . . 2012წ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომებისკრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012..

ლ. გვენეტაძე, ალექსანდრე წერეთელი. ბიზნესის შეფასების ზოგიერთი მეთოდოლოგიური საკითხები. „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი . 2011წ. N1 გვ. 59-66.

მ. მარტიაშვილი, ზ. ლიპარტია. ბიზნესის შეფასების კონცეფციურ-მეთოდოლოგიური ასპექტები. გამომც. ბაფი 2016, ჟ. ,,ბუღალტრული აღრიცხვა". 2016წ. # 1, გვ 33-36.

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. ბიზნესის წამოწყების ეფექტური მოდელები. ეკონომიკა. 2009წ. ნომერი 1-2. გვერდი 8.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის ხარჯების ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში. . . 2012წ. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შუბლაძე გ.. ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტისა და ეკონომიკური თეორიის მეცნიერული დეფინიციების ევოლუცია. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 10-12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტისა და ეკონომიკური თეორიის მეცნიერული დეფინიციების ევოლუცია. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 10-12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ბიზნესისა და მეწარმეობის დეფინიციის საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. №9.

ი. ბურდული. ბიზნესკომუიკაცია და თარგმანი ,როგორც სოციოკულტურული ასპექტი. მსოფლიო და კავკასია . 2012წ. საერთაშორისო კონფ. მასალები, 2გვ. 144-145.

ა. ასათიანი. ბიზნესკორპორაციის ეთიკური დილემები: წინააღმდეგობა ეთიკასა და ბიზნესის ინტერესებს შორის. საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო-პრაქტიკული მაგალითების კრებული. საგამოცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. გვ.182-189.

რ. ქუთათელაძე, ზ. ლიპარტია. ბიზნესპროცესების რეინჟინირინგის მექანიზმში სერვისული ორგანიზაციების პროდუქტების გამოყენების საკითხისათვის. სტუ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. #3. გვ. 9-18.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ბიზნეს–განათლების ორგანიზაცია და ბიზნესის საინფორმაციო მომსახურება. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,შრომების კრებული. გამომცემლობა უნივერსალ. 2011წ. .

ნ. გეგენავა. ბიზნეს–გეგმის არსი და შედგენის ორგანიზაცია . გამომცემლობა: საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის“ დამატება. 2010წ. 2 (17)., 111–118 გვ.,(7გვ.).

ნ. ჩიკვილაძე. ბიზნეს–ინჟინერინგის თანამედროვე კონცეფცია. ჟურნალი“ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2012წ. 2012წ.N1 გვ.7–13 (0,4).