სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ბიზნესის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა.. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,შრომების კრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი". 2011წ. .

ე. ბარათაშვილი. ბიზნესის კრიზის-მენეჯმენტი და მისი პრევენციის საშუალებები.. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა და ბიზნესი". 0.5 ნ.თ.. 2009წ. #4.

გ. სულაშვილი. ბიზნესის მმართველობის საბაზისო ორგანიზაციული სტრუქტურები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომების კრებული. 2012წ. #2(484), 102-104.

ა. აბრალავა, თ.გოგაძე. ბიზნესის სოციალიზაციის მაკროკონომიკური თავისებურებანი საქართველოში. ჟ. "ეკონომიკა", . 2017წ. , №5, გვ. 36-46.

ქ. ქაჯაია. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და CSR-ი საქართველოში. ჟ. ,,ბიზნეს ინჟინერინგი". 2016წ. 1-2, გვ 100-104.

ქ. შენგელია. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა: გლობალური კონტექსტი და საქართველოს რეალიები . ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №7, გვ.180-183.

რ. ოთინაშვილი, ზეინკლიშვილი ლალი. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელოვანი ასპექტები. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.111-115 .

ნ. ჭიკაიძე. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის პრიორიტეტული მიმართულებები. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2013წ. N2.

მ. ბერუაშვილი. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. #3,132-133 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. # 3. გვ.132-133.

მ. მარტიაშვილი. ბიზნესის სუბიექტის (კომპანიის) ფინანსური აქტივებით შეფასება. გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი 2017. 2017წ. გვ. 103-107.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის შემოსავლების აღრიცხვა და მისი განაწილების სქემა. . . 2012წ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომებისკრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012..

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის შემოსავლების აღრიცხვა და მისი განაწილების სქემა. . . 2012წ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომებისკრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012..

ლ. გვენეტაძე, ალექსანდრე წერეთელი. ბიზნესის შეფასების ზოგიერთი მეთოდოლოგიური საკითხები. „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი . 2011წ. N1 გვ. 59-66.

მ. მარტიაშვილი, ზ. ლიპარტია. ბიზნესის შეფასების კონცეფციურ-მეთოდოლოგიური ასპექტები. გამომც. ბაფი 2016, ჟ. ,,ბუღალტრული აღრიცხვა". 2016წ. # 1, გვ 33-36.

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. ბიზნესის წამოწყების ეფექტური მოდელები. ეკონომიკა. 2009წ. ნომერი 1-2. გვერდი 8.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის ხარჯების ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში. . . 2012წ. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შუბლაძე გ.. ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტისა და ეკონომიკური თეორიის მეცნიერული დეფინიციების ევოლუცია. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 10-12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტისა და ეკონომიკური თეორიის მეცნიერული დეფინიციების ევოლუცია. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 10-12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ბიზნესისა და მეწარმეობის დეფინიციის საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. №9.