სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგის მნიშვნელობა. სტუ, ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი” . 2014წ. #3 , 2014, გვ.64–67.

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი, აბრამიშვილი ნინო. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინრება.სამუშაო ნაკადების ავტომატიზებული მართვა. საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარებია სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. 2011წ. ქუთაისი 2011,გვ #121-123.

ე. თურქია, დიდმანიძე იბრაიმ. ბიზნეს-პროცესების რესტრუქტურიზაცია თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების ბაზაზე. პერ.ჟურნ. ”ინტელექტი”. 2005წ. 2(22).

მ. ბაღათურია. ბიზნესი თავისუფალი კომერციული დემოკრატიული საქმიანობაა. ჟ"სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #6 გვ. 54-56.

რ. ოთინაშვილი, გორგიძე თ., . ბიზნესის განვითარების ისტორიული ასპექტები საქართველოში. ჟ. ეკონომიკა. 2008წ. #5-6.

ნ. გეგენავა. ბიზნესის გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. 9. ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“N2 გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. N2, გვ: 130–134 (4გვ.).

შ. ვეშაპიძე. ბიზნესის გლობალიზაციის თანამედროვე ტენდენცია. ჟურნ., ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2009წ. #3.

რ. ოთინაშვილი. ბიზნესის და სახელმწიფოს ურთიერთობის ფორმები და მეთოდები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. N 2, გვ.55-60;.

მ. კაპანაძე. ბიზნესის ეთიკა . საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია; ჟურნ.მოამბე XX.თბ.2014. 2014წ. 114-115.

მ. მარტიაშვილი. ბიზნესის ინვესტიციური ღირებულებითი შეფასების მართვის საკითხისთვის. გამომც.SBA თბილისი 2016. ჟ. ,,ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში". 2016წ. # 5, გვ. 64-68.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა. . 2011წ. ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული . N 1 2011.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ბიზნესის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა.. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,შრომების კრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი". 2011წ. .

ე. ბარათაშვილი. ბიზნესის კრიზის-მენეჯმენტი და მისი პრევენციის საშუალებები.. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა და ბიზნესი". 0.5 ნ.თ.. 2009წ. #4.

გ. სულაშვილი. ბიზნესის მმართველობის საბაზისო ორგანიზაციული სტრუქტურები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომების კრებული. 2012წ. #2(484), 102-104.

ა. აბრალავა, თ.გოგაძე. ბიზნესის სოციალიზაციის მაკროკონომიკური თავისებურებანი საქართველოში. ჟ. "ეკონომიკა", . 2017წ. , №5, გვ. 36-46.

ქ. ქაჯაია. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და CSR-ი საქართველოში. ჟ. ,,ბიზნეს ინჟინერინგი". 2016წ. 1-2, გვ 100-104.

ქ. შენგელია. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა: გლობალური კონტექსტი და საქართველოს რეალიები . ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №7, გვ.180-183.

რ. ოთინაშვილი, ზეინკლიშვილი ლალი. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელოვანი ასპექტები. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.111-115 .

ნ. ჭიკაიძე. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის პრიორიტეტული მიმართულებები. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2013წ. N2.

მ. ბერუაშვილი. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. #3,132-133 გვ.