სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. # 3. გვ.132-133.

მ. მარტიაშვილი. ბიზნესის სუბიექტის (კომპანიის) ფინანსური აქტივებით შეფასება. გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი 2017. 2017წ. გვ. 103-107.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის შემოსავლების აღრიცხვა და მისი განაწილების სქემა. . . 2012წ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომებისკრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012..

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის შემოსავლების აღრიცხვა და მისი განაწილების სქემა. . . 2012წ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომებისკრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012..

ლ. გვენეტაძე, ალექსანდრე წერეთელი. ბიზნესის შეფასების ზოგიერთი მეთოდოლოგიური საკითხები. „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი . 2011წ. N1 გვ. 59-66.

მ. მარტიაშვილი, ზ. ლიპარტია. ბიზნესის შეფასების კონცეფციურ-მეთოდოლოგიური ასპექტები. გამომც. ბაფი 2016, ჟ. ,,ბუღალტრული აღრიცხვა". 2016წ. # 1, გვ 33-36.

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. ბიზნესის წამოწყების ეფექტური მოდელები. ეკონომიკა. 2009წ. ნომერი 1-2. გვერდი 8.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბიზნესის ხარჯების ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში. . . 2012წ. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შუბლაძე გ.. ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტისა და ეკონომიკური თეორიის მეცნიერული დეფინიციების ევოლუცია. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 10-12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტისა და ეკონომიკური თეორიის მეცნიერული დეფინიციების ევოლუცია. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 10-12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ბიზნესისა და მეწარმეობის დეფინიციის საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. №9.

ი. ბურდული. ბიზნესკომუიკაცია და თარგმანი ,როგორც სოციოკულტურული ასპექტი. მსოფლიო და კავკასია . 2012წ. საერთაშორისო კონფ. მასალები, 2გვ. 144-145.

ა. ასათიანი. ბიზნესკორპორაციის ეთიკური დილემები: წინააღმდეგობა ეთიკასა და ბიზნესის ინტერესებს შორის. საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო-პრაქტიკული მაგალითების კრებული. საგამოცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. გვ.182-189.

რ. ქუთათელაძე, ზ. ლიპარტია. ბიზნესპროცესების რეინჟინირინგის მექანიზმში სერვისული ორგანიზაციების პროდუქტების გამოყენების საკითხისათვის. სტუ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. #3. გვ. 9-18.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ბიზნეს–განათლების ორგანიზაცია და ბიზნესის საინფორმაციო მომსახურება. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,შრომების კრებული. გამომცემლობა უნივერსალ. 2011წ. .

ნ. გეგენავა. ბიზნეს–გეგმის არსი და შედგენის ორგანიზაცია . გამომცემლობა: საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის“ დამატება. 2010წ. 2 (17)., 111–118 გვ.,(7გვ.).

ნ. ჩიკვილაძე. ბიზნეს–ინჟინერინგის თანამედროვე კონცეფცია. ჟურნალი“ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2012წ. 2012წ.N1 გვ.7–13 (0,4).

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი, თინათინ ასათიანი, ანა ბოლქვადზე. ბიზნეს–ინჟინერინგის პრცესული მიდგომა მართვაში ფუნქციურის ნაცვლად. სიციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 6.

გ. გოგიჩაიშვილი. ბიზნეს–პროექტების მართვის ინტეგრირებული ავტომატიზებული სისტემების სრულყოფა თანამედროვე ინფორმაციული სისტემების სრულყოფა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებით. სტუ–ს შრომები. ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. #2(5).

თ. ჭიღლაძე. ბიზნეს–პროცესების პარამეტრები და მათი კომპიუტერული ანალიზი. აკადემიკოს ივ.ფრანგიშვილის დაბადების 85–წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. შრომები. სტუ.3–5ნოემბერი 2015 წ. თბილისი, საქართველო. 2015წ. .