სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი. ბიოგეოქიმიის საკითხები და პერსპექტივები. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №2 (43) გვ.151-153.

თ. ქვირია, გ. წითლანაძე, დ. ტუღუში, რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდური მატრიქსიდან წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში ინ ვიტრო. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. №361, 72-77.

რ. ქაცარავა, თ.ქვირია, გ.წითლანაძე, დ.ტუღუში. ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდური მატრიქსიდან წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში in vitro. ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, # 361, 72-77 . 2006წ. .

ე. ჩხაიძე, მ. ხარაბაძე ნ. ჭიჭინაძე ნ. ზავრადაშვილი გ. ჯოხაძე რ.გაფრინდაშვილი რ. ქაცარავა . ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი თანა-პოლიეთერამიდების და პოლიამიდის საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. ტ.8,N1, გვ.29-32 .

ნ. ჭიჭინაძე , ნ. ზავრადაშვილი , გ. ჯოხაძე, რ.გაფრინდაშვილი, რ. ქაცარავა . ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი თანა-პოლიეთერამიდების და პოლიამიდის საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. 8, 1, 33-35 .

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, ნ. ჭიჭინაძე, ე.ჩხაიძე, ნ. ზავრადაშვილი. ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრინისა და უჯერი პოლიეთერამიდებისა და პოლიამიდების საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტომი. 8. ნომერი 1.

გ. ჯოხაძე, მ. ხარაბაძე, ნ. ჭიჭინაძე, ე. ჩხაიძე, ნ. ზავრადაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილდექსტრანისა და უჯერი თანაპოლიესტერამიდების და პოლიამიდის საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8, № 1, გვ. 29-32.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. ბიოკლიმატური პრინციპები თანამედროვე არქიტექტურაში - საზღვარგარეთის გამოცდილება. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N 4 (31) 121-126 გვ..

თ. ცინცაძე, კ. მარკოიშვილი , დ. ფარღალავა , ზ. ალავიძე , რ. ქაცარავა . ბიოკომპოზიციური საშუალების “ფაგობიო დერმი”-ს ჭრილობის შემახორცებელი თვისებები და კლინიკური ეფექტურობა. საქ. მეცნ. აკად. ფიზიოლოგიის და ექსპ..მედიცინის განყოფილება საქ. ფიზიოლოგთა II ყრილობა. 2000წ. გვ. 181-182.

თ. წივწივაძე, ლ.ქადაგიშვილი, ნ.ჩიგოგიძე. ბიოკორექტირის, როგორც სისტემის,პროგნოზირება. მეცნიერება დატექნოლოგიები,. 2010წ. N1-3, გვ. 9-13, 2010.

თ. ძაძამია, უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ზ.კაკულია, ლ. ღლონტი, დ.ჩუტკერაშვილი. ბიოკოროზიის გამომწვევი მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიური ჯგუფების განსაზღვრა სარეაბილიტაციო მილსადენის ლითონის მილებზე და მათი განთავსების გრუნტში (დიღმის ველზე) . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. N 1 გვ.

. ბიოკოროზიის გამომწვევი მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიური ჯგუფების განსაზღვრა სარეაბილიტაციო მილსადენის ლითონის მილებზე და მათი განთავსების გრუნტში (დიღმის ველზე). მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. #1.

. ბიოკოროზიის გამომწვევი მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიური ჯგუფების განსაზღვრა სარეაბილიტაციო მილსადენის ლითონის მილებზე და მათი განთავსების გრუნტში (დიღმის ველზე). " მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2017წ. N1.

ზ. კაკულია, თ. ძაძამია, უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ზ. კაკულია, დ. ჩუტკერაშვილი, ლ. ღლონტი. ბიოკოროზიის გამომწვევი მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიური ჯგუფების განსაზღვრა სარეაბილიტაციო მილსადენის ლითონის მილებზე და მათი განთავსების გრუნტში (დიღმის ველზე). მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. ISSN 0130-7061 N1(724), გვ. 45-54.

ლ. ღლონტი, ზ. კაკულია, თ. ძაძამია, უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ზ. კაკულია, დ. ჩუტკერაშვილი. ბიოკოროზიის გამომწვევი მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიური ჯგუფების განსაზღვრა სარეაბილიტაციო მილსადენის ლითონის მილებზე და მათი განთავსების გრუნტში (დიღმის ველზე). . "მეცნიერება და ტექნოლოგიები".. 2017წ. ISSN 0130-7061 N1(724), გვ. 45-54..

მ. ჩიხლაძე, ო. კეთილაძე, მ. გიგინეიშვილი. ბიოლოგიურ სისტემათა ენტროპიის რეპროდუქციის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №3(16) ,6გვ.

ო. კეთილაძე, მ. გიგინეიშვილი, მ. ჩიხლაძე. ბიოლოგიურ სისტემათა ენტროპიის რეპროდუქციის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №3(16), 6გვ.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ბიოლოგიურად აქტიური ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების დანამატები. მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, N4, გვ.474-482.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაზე, გ.სულაქველიძე. ბიოლოგიურად აქტიური ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების დანამატები. „მაცნე“ . 2010წ. ქიმიის სერია, ტ.36, N4, გვ.9.