სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შელეგია. გალაკტიონი, მაიაკოვსკი და.... ლიტერატურული ძიებანი. 2004წ. N25, გვ. 286-291.

მ. შელეგია. გალაკტიონის ოთხი დემონი. ლიტერატურული ძიებანი. 2002წ. N23, გვ. 371-376.

ე. მგალობლიშვილი. გალაკტიონის შიში . Scripta manent.. 2012წ. № 4 (16), გვ.49-52.

ქ. მახაშვილი, კურცხალია ც.ს., ენუქიძე ნ.ე., სიმონია ზ.შ., ნადირაშვილი მ.ვ., ჩხეიძე ნ.ვ., პავლიაშვილი გ.გ.,. გალვანური წარმოების ჩამდინარე წყლებიდან მძიმე ლითონთა უტილიზაციიის ტექნოლოგიის დამუშავება. Georgian Engineering News. 2014წ. №4, გვ.62-67.

თ. ლაფერაშვილი. გალიუმის არსენიდზე ლითონების ელექტროქიმიური დაფენის გაუმჯობესებული ტექნოლოგია. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა. 2011წ. 3-17.

თ. ლაფერაშვილი, ვ. მიქელაშვილი, ო. კვიციანი. გალიუმის არსენიდზე მცირე წინაღობიანი ომური კონტაქტების მიღება და კვლევა. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა. 2011წ. 121-130.

ნ. ხუნდაძე, ლ.სირაძე, თ. რაზმაძე. გამა სპექტომეტრია გეოფიზიკური კვლევების კომპლექსში. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2016წ. №31 გვ. 83-91.

ნ. იმნაძე, გ.ზარდიაშვილი, ლ.გონჯილაშვილი. გამა-სხივების სხვადასხვა დოზის გავლენა ლობიოს მემარცვლიის ფენოფაზებზე. კონფერენციის მასალები. 2012წ. გვ.214-215, თბილისი.

ფ. ვერულაშვილი. გამაგრებული ცილინდრული გარსების მდგრადობის დაკარგვის ღერძსიმეტრიული ფორმა თანაბარი ღერძული შეკუმშვის დროს. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;II-საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. 108-111.

ლ. გვასალია, თ. რიგიშვილი, მ. მჭედლიშვილი. გამავალი აირების SO2-საგან მანგანუმის ინფლატრაციული მადნით გაწმენდის პროცესის ოპტიმიზაცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2005წ. ტ.5, №6, 3 გვ..

მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი, ლ. გვასალია. გამავალი აირებისSO2-სგან მანგანუმის ინფილტრაციული მადნით გაწმენდის პროცესის ოპტიმიზაცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2005წ. 5(6)..

მ. მოისწრაფიშვილი, ცირა ელგენდარაშვილი. გამანაწილებელი ლოგისტიკის მიზანი და ძირითადი ეტაპები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. #2(27) გვ.143-148.

ც. ელგენდარაშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი. გამანაწილებელი ლოგისტიკის მიზანი და ძირითადი ეტაპები.. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მშენებლობა . 2013წ. #2(27)გვ. 143-148.

გ. აბაშიძე. გამარტივებული სისხლის სამართალწარმოება ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებში.. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #6.

ჰ. კუპრაშვილი. გამარჯვებას გააზრებული მოქმედება, მოთმინება და დრო სჭირდება. გაზ. ”ბიზნეს კურიერი”. 1994წ. № 35.

გ. ლოლაძე, თ.ჭეიშვილი, ე.ნიკოლაიშვილი. გამარჯვების ადგილმდებარეობის ქვიშა-ხრეშის შესწავლის და ზოგადი შეფასების საკითხისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. #15 (1), გვ.137-139.

თ. ჭეიშვილი, გ.ლოლაძე, ე. ნიკოლაიშვილი. გამარჯვების ადგილმდებარეობსი ქვიშა-ხრეშის შესწავლის და ზოგადი შეფასების საკითხისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. №15(1), გვ.137-139.

გ. ბერუაშვილი, მ.სვანაძე. გამაცივებელი ჰაერის პარამეტრების გავლენა ვაშლის ზოგიერთი ჯიშის შეშრობაზე. საქართველის მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. ''მეცნიერება''. 2006წ. № 16 244-248 გვ..

ბ. ბარკალაია. გამაჯანსაღებელი ტურიზმი, როგორც განვითარების პერსპექტიული ფორმა საქართველოში . რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 26წ. #1-2 2017, 0.45თ. .

ი. გოგუაძე. გამბჯენი საბურღი სისტემა ავტოტრეკ "G-3" როტორული ბურღვისათვის.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 104-108 გვ..