სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბედინეიშვილი, ნ. კირკიტაძე. ბიომეტრიის გამოყენების პერსპექტივები ენერგეტიკულ ობიექტებზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“, ქ.ქუთაისი, მოხსენებების კრებული,. 2016წ. .

ნ. კირკიტაძე, იმნაიშვილი ლევან. ბიომეტრიის გამოყენების პერსპექტივები ენერგეტიკულ ობიექტებზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“, ქ.ქუთაისი, . 2015წ. 18.06.2015. მოხსენებების კრებული, გვ. 17–21..

მ. ბედინეიშვილი, ნ. კირკიტაძე. ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემა.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 3-5 ნოემბერი, 2015 წ. შრომების კრებული,. 2015წ. .

ნ. კირკიტაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, ლევან იმნაიშვილი. ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემა. . "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა".. 2015წ. თბილისი, 3-5 ნოემბერი, 2015 წ. შრომების კრებული, გვ. 26–31..

გ. ძნელაძე. ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული. 2011წ. გვ. 189.

მ. ჩხაიძე, რ. ჩოგოვაძე. ბიომეტრიული სისტემების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" შრომები . 2012წ. .

მ. ბედინეიშვილი, ნ. კირკიტაძე, ზ. მაცაბერიძე. ბიომეტრიული სისტემის სინთეზის საკითხისათვის. ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2014წ. #3, 2014.

ნ. კირკიტაძე, ლევან იმნაიშვილი, ზაზა მაცაბერიძე. ბიომეტრიული სისტემის სინთეზის საკითხისათვის. . ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“, . 2014წ. #3, 2014 წ.,გვ.220–222..

მ. ჩხაიძე. ბიომეტრიული ტექნოლოგიების ბაზარი და მისი კვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. 4(64), გვ. 42-45.

მ. ბედინეიშვილი, ნ. კირკიტაძე, ზ. მაცაბერიძე. ბიომეტრიული ტექნოლოგიების გამოყენება საარჩევნო პროცესში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. #18.

ნ. კირკიტაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, ლევან იმნაიშილი, ზაზა მაცაბერიძე. ბიომეტრიული ტექნოლოგიების გამოყენება საარჩევნო პროცესში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2014წ. #18, 2014., გვ. 25–30..

მ. ბედინეიშვილი. ბიომეტრიული ტექნოლოგიების პერსპექტივები სასწავლო დაწესებულებაში. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“, ქ. თბილისი, 23–24 ოქტომბერი, 2015 წ. შრომების კრებული. 2015წ. .

გ. ჯანელიძე, სოფიო მაძღარაშვილი. ბიომეტრული აუთენტიფიკაციის ამო¬ცანის გადაწყვეტა ხელოვნური ინტელექტის მეთოდებით. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8), 87-91გვ..

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ. გუგეშაშვილი. ბიომექანიკის განვითარების ისტორიის საკითხები. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 28-33.

ი. მეტრეველი. ბიოპრეპარატ კეტომიუმის გავლენა ხახვის თესლის სოკოვან დაავადებე0ბზე და აღმონაცენებზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაათა აკადემიის„მოამბე” . 2008წ. #22 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 87-91..

. ბიოპრეპარატი-უსაფრთხო საშუალება ადამიანისა და ბუნებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. N 34 გვ. 229-233.

გ. დვალი, ნ.ლომთაძე, ლ. ზვიადაძე. ბიოპრეპარატი-უსაფრთხო საშუალება ადამინისა და ბუნებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. N34 გვ. 229-233.

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, ე. ფანცხავა. ბიოსათბობის გამოყენების ეკოლოგიური ეფექტიანობის ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "განათლება". 2016წ. #1(15) გვ.190-194.

რ. ქაცარავა, ზ.გომურაშვილი, ც.გოგუაძე. ბიოსამედიცინო დანიშნულების ახალი ბიოდეგრადირებადი მაკრომოლეკულური სისტემები ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საიუბილეო გამოცემა #3(414), 118-125 . 1997წ. .

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, , ე. მიქაძე,, ზ. ბალიაშვილი. ბიოსაწვავების ავტოტრანსპორტზე გამოყენების პერსპექტივები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". . 2013წ. თბილისი, N3(28),105-109 გვ. .