სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ფარადაშვილი, მშვენიერაძე ირინა. ბიოსფერო და გრანიტწარმოშობა. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2005წ. №15, 44–51 გვ..

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი,. ბიოსფერო როგორცბუნებრივი სისტემა. . 2008წ. I №1 (42) გვ. 143-145 . .

მ. ჯიქია, მ. ლურსმანაშვილი. ბიოსფეროს და სამთო საწარმოების რადიაციული დაბინძურება და დაცვის საშუალებები. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2015წ. #30. თბილისი.

შ. ანდღულაძე, ანდულაძე ნ.შ., ანდულაძე ლ.შ. ბიოსფეროს ცოცხალი ნივთიერება და ცოცხალის ფიზიკო-ქიმიური ერთიანობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. ISSN 1512-0287 No.1 (vol. 77) p.92-94.

ე. ყუბანეიშვილი, null, ჯობავა ლელა. ბიოტექნიკურ სისტემებში ელექტროენცეფალოგრამის დამუშავების ალგორითმი . სტუ–ს შრომები. 2000წ. N 4(437).

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი შ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე. ბიოტექნიკური სისტემის `ხელოვნური გული-ორგანიზმი~ ანალიზის პრინციპები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 26-29.

ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი. ბიოტექნოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობები კა ლიუმის შემცველი არამადნეული ნედლეულიდან კალიუმის ნაერთერთების მისაღებად. სამთო ჟურნალი, #2(35),2015. 2015წ. #2(35), 4გვ..

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, თ. ცინცაძე. ბიოტექნოლოგიის განვი-თარების შესაძლებლობები. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 22-28.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიის განვითარების შესაძლებლობები . გაენათის მაცნე. 2013წ. ტ.1 N.2 გვ.22-28.

გ. ელიავა, null, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიის მიმართულების – პოლისა¬ქა-რიდული ინჟინერიის განვითარების პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 41-46.

ო. გაბედავა, თ.კაპანაძე, ა. ცინცაძე. ბიოტექნოლოგიური სისტემების მოდელირების ზოიერთიპრობლემის აპრიორული ფორმალიზაცია. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979) . 2010წ. №1(8), 110-113 გვ..

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი,. ბიოქიმიის საკითხები და პერსპექტივები. . 2008წ. ტ I №2 (43) gv. 151-153.

ლ. გიგინეიშვილი. ბიოჰუმუსი–ორგანული მიწათმოქმედების ერთ–ერთი საფუძველი . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კ ვ ა ლ ი“ . 2009წ. N 1-2, თბილისი, გამომცემლობა „მეცნიერება“თბილისი,2009 წ. .

ს. მიდელაშვილი. ბირთვული და ნარკოტიკული საფრთხე და საქართველოს განდგომილი რეგიონები . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. №3, გვ. 150-152..

ე. გვენეტაძე. ბირთვული იარაღი და საერთაშორისო უშიშროების ზოგიერთი საკითხი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. #31 გვ. 61-66.

ე. გვენეტაძე. ბირთვული იარაღი და საერთაშორისო უშიშროების ზოგიერთი საკითხი. . საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. #31. 61-66..

ლ. ჯიქიძე. ბირჟის ორგანიზაციული მოდელი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. - თბილისი, . 2011წ. N1(10), გვ.408-409, ISSN: 1512-3979 .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ბის-(1,1 დიქლორკაპრონმჟავას) სულფიდის სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.9, #3 გვ. 223-225.

ლ. ქრისტესაშვილი, ჩხუბიანიშვილი ნ.გ.. ბის-1,1. დიქლორკაბრონმჟავა ეთილის ეთერის სულფიდის სინთეზი. საქართბელოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ. 6, N3, 259-260.

ა. ჩიქოვანი. ბიტუმი,კუპრი და ასფალტბეტონი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.