სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კირკიტაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, ლევან იმნაიშილი, ზაზა მაცაბერიძე. ბიომეტრიული ტექნოლოგიების გამოყენება საარჩევნო პროცესში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2014წ. #18, 2014., გვ. 25–30..

მ. ბედინეიშვილი. ბიომეტრიული ტექნოლოგიების პერსპექტივები სასწავლო დაწესებულებაში. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“, ქ. თბილისი, 23–24 ოქტომბერი, 2015 წ. შრომების კრებული. 2015წ. .

გ. ჯანელიძე, სოფიო მაძღარაშვილი. ბიომეტრული აუთენტიფიკაციის ამო¬ცანის გადაწყვეტა ხელოვნური ინტელექტის მეთოდებით. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8), 87-91გვ..

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ. გუგეშაშვილი. ბიომექანიკის განვითარების ისტორიის საკითხები. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 28-33.

ი. მეტრეველი. ბიოპრეპარატ კეტომიუმის გავლენა ხახვის თესლის სოკოვან დაავადებე0ბზე და აღმონაცენებზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაათა აკადემიის„მოამბე” . 2008წ. #22 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 87-91..

. ბიოპრეპარატი-უსაფრთხო საშუალება ადამიანისა და ბუნებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. N 34 გვ. 229-233.

გ. დვალი, ნ.ლომთაძე, ლ. ზვიადაძე. ბიოპრეპარატი-უსაფრთხო საშუალება ადამინისა და ბუნებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. N34 გვ. 229-233.

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, ე. ფანცხავა. ბიოსათბობის გამოყენების ეკოლოგიური ეფექტიანობის ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "განათლება". 2016წ. #1(15) გვ.190-194.

რ. ქაცარავა, ზ.გომურაშვილი, ც.გოგუაძე. ბიოსამედიცინო დანიშნულების ახალი ბიოდეგრადირებადი მაკრომოლეკულური სისტემები ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საიუბილეო გამოცემა #3(414), 118-125 . 1997წ. .

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, , ე. მიქაძე,, ზ. ბალიაშვილი. ბიოსაწვავების ავტოტრანსპორტზე გამოყენების პერსპექტივები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". . 2013წ. თბილისი, N3(28),105-109 გვ. .

ი. ფარადაშვილი, მშვენიერაძე ირინა. ბიოსფერო და გრანიტწარმოშობა. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2005წ. №15, 44–51 გვ..

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი,. ბიოსფერო როგორცბუნებრივი სისტემა. . 2008წ. I №1 (42) გვ. 143-145 . .

მ. ჯიქია, მ. ლურსმანაშვილი. ბიოსფეროს და სამთო საწარმოების რადიაციული დაბინძურება და დაცვის საშუალებები. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2015წ. #30. თბილისი.

შ. ანდღულაძე, ანდულაძე ნ.შ., ანდულაძე ლ.შ. ბიოსფეროს ცოცხალი ნივთიერება და ცოცხალის ფიზიკო-ქიმიური ერთიანობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. ISSN 1512-0287 No.1 (vol. 77) p.92-94.

ე. ყუბანეიშვილი, null, ჯობავა ლელა. ბიოტექნიკურ სისტემებში ელექტროენცეფალოგრამის დამუშავების ალგორითმი . სტუ–ს შრომები. 2000წ. N 4(437).

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი შ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე. ბიოტექნიკური სისტემის `ხელოვნური გული-ორგანიზმი~ ანალიზის პრინციპები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 26-29.

ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი. ბიოტექნოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობები კა ლიუმის შემცველი არამადნეული ნედლეულიდან კალიუმის ნაერთერთების მისაღებად. სამთო ჟურნალი, #2(35),2015. 2015წ. #2(35), 4გვ..

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, თ. ცინცაძე. ბიოტექნოლოგიის განვი-თარების შესაძლებლობები. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 22-28.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიის განვითარების შესაძლებლობები . გაენათის მაცნე. 2013წ. ტ.1 N.2 გვ.22-28.

გ. ელიავა, null, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიის მიმართულების – პოლისა¬ქა-რიდული ინჟინერიის განვითარების პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 41-46.