სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში დროითი ჯიტერის გათვალისწინებით. Georgian Engineering News. 2017წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ვ. აბულაძე. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში სიმბოლოთაშორისი ინტერფერენციის პირობებში. ინტელექტუალი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News. 2016წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News. 2016წ. #4.

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News. 2016წ. №4, გვ. 37–42.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, გ.ცინცაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ც.თურქაძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტთან ლითონების კომპლექსური ნაერთების სპექტრული კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(6), გვ. 618-621.

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, თ.წივწივაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ც.თურქაძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტიდან ლითონების კომპლექსური ნაერთების სპექტრული ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №6, გვ.618-621. 2006წ. ტ.6, №6, გვ.618-621.

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, თ.წივწივაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ი.ბოჭოიძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტის ახალი კომპლექსნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.6, №6, გვ.615-617. 2006წ. ტ.6, №6, გვ.615-617.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, გ.ცინცაძე, ი.ბენიძე, ა.აფხაძე, რ.კლდიაშვილი, ც. ამბროლაძე. ბიურეტის ახალი კომპლექსური ნაერთების თერმოლიზური კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(5), გვ. 496-500.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, გ.ცინცაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ი.ბოჭორიძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტის ახალი კომპლექსური ნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(6), გვ. 615-617.

რ. კლდიაშვილი, ლ. ამბროლაძე, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, ი. ბენიძე. ბიურეტის ახალი ნაერთების თერმოლიზური კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. №6(5), 496-500 გვ..

ნ. ბებიაშვილი. ბიუჯეტირება და კონტროლინგი საწარმოში . სტუ, ჟურნალი `განათლება" . 2013წ. #2 (8), 2013,გვ. 306–309.

ჯ. კანკაძე, გ.სტეფნაძე. ბიუჯეტის არსი და მისი სტრუქტურები. საქართველოს საავტომობილო ინსტიტუტი;შრომები # 2.. 2005წ. გვ.289-294.

ე. კავთიძე. ბიუჯეტის როლი ქვეყნის შემოსავლების განაწილებაში. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. #1, 2014.

ნ. ქავთარაძე. ბიუჯეტის ფორმირების თეორიულ–მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ჟ. ,,ეკონომიკა“. 2005წ. №12.

მ. ახობაძე, ზ. თევდორაძე. ბიუჯეტის ფორმირების მეთოდიკა არამკაფიო სიმრავლეთა გამოყენებით. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 2001წ. N4 (437).

გ. მაჩაიძე, ომარ ხაზარაძე, ლ. ვერულაშვილი. ბიფოლადის კოჭები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. .

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი, ლ. შავერდაშვილი. ბიფურკაციები საინვესტიციო სისტემებში. სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება”. 2012წ. №3 (6), გვ. 103-106..

ა. სახვაძე. ბიჭი თუ გოგო? . /გაზ. `საქართველოს რესპუბლიკა. 2011წ. #144(6755), გვ. 1 და 9..

თ. პაპუაშვილი, ვ. ჯღამაია, მ. სულამანიძე. ბლანტი საგზაო ბიტუმების რეოლოგიური თვისებები. ჟურნალი „მშენებლობა“. 2016წ. ISSN 1512-39356 #1(40), გვ. 63-67.