სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გაბედავა, თ.კაპანაძე, ა. ცინცაძე. ბიოტექნოლოგიური სისტემების მოდელირების ზოიერთიპრობლემის აპრიორული ფორმალიზაცია. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979) . 2010წ. №1(8), 110-113 გვ..

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი,. ბიოქიმიის საკითხები და პერსპექტივები. . 2008წ. ტ I №2 (43) gv. 151-153.

ლ. გიგინეიშვილი. ბიოჰუმუსი–ორგანული მიწათმოქმედების ერთ–ერთი საფუძველი . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კ ვ ა ლ ი“ . 2009წ. N 1-2, თბილისი, გამომცემლობა „მეცნიერება“თბილისი,2009 წ. .

ს. მიდელაშვილი. ბირთვული და ნარკოტიკული საფრთხე და საქართველოს განდგომილი რეგიონები . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. №3, გვ. 150-152..

ე. გვენეტაძე. ბირთვული იარაღი და საერთაშორისო უშიშროების ზოგიერთი საკითხი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. #31 გვ. 61-66.

ე. გვენეტაძე. ბირთვული იარაღი და საერთაშორისო უშიშროების ზოგიერთი საკითხი. . საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. #31. 61-66..

ლ. ჯიქიძე. ბირჟის ორგანიზაციული მოდელი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. - თბილისი, . 2011წ. N1(10), გვ.408-409, ISSN: 1512-3979 .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ბის-(1,1 დიქლორკაპრონმჟავას) სულფიდის სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.9, #3 გვ. 223-225.

ლ. ქრისტესაშვილი, ჩხუბიანიშვილი ნ.გ.. ბის-1,1. დიქლორკაბრონმჟავა ეთილის ეთერის სულფიდის სინთეზი. საქართბელოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ. 6, N3, 259-260.

ა. ჩიქოვანი. ბიტუმი,კუპრი და ასფალტბეტონი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში დროითი ჯიტერის გათვალისწინებით. Georgian Engineering News. 2017წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ვ. აბულაძე. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში სიმბოლოთაშორისი ინტერფერენციის პირობებში. ინტელექტუალი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News. 2016წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ნ. როსტიაშვილი. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News. 2016წ. #4.

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News. 2016წ. №4, გვ. 37–42.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, გ.ცინცაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ც.თურქაძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტთან ლითონების კომპლექსური ნაერთების სპექტრული კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(6), გვ. 618-621.

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, თ.წივწივაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ც.თურქაძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტიდან ლითონების კომპლექსური ნაერთების სპექტრული ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №6, გვ.618-621. 2006წ. ტ.6, №6, გვ.618-621.

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, თ.წივწივაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ი.ბოჭოიძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტის ახალი კომპლექსნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.6, №6, გვ.615-617. 2006წ. ტ.6, №6, გვ.615-617.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, გ.ცინცაძე, ი.ბენიძე, ა.აფხაძე, რ.კლდიაშვილი, ც. ამბროლაძე. ბიურეტის ახალი კომპლექსური ნაერთების თერმოლიზური კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(5), გვ. 496-500.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, გ.ცინცაძე, ი.ბენიძე, მ.აფხაძე, ი.ბოჭორიძე, ც.ამბროლაძე. ბიურეტის ახალი კომპლექსური ნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(6), გვ. 615-617.