სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23783 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ცხადაძე. გურიის სამი ისტორიული ტოპონიმის (ჰიდრონიმის) წარმომავლობის საკითხისათვის (სუფსა//ისისი, სურები, ნატანები, ჯიშკილვანი). გურია (მხარის კვლევა-ძიების შედეგები). 2007წ. ტ. მე-5, გვ. 101-105..

ც. დიასამიძე. გურიის ტერიტორიაზე ქარის ენერგეტიკული რესურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.

ც. დიასამიძე. გურიის ჰელიოენერგეტიკული რასურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.

მ. შელეგია. დ. კასრაძე პუბლიცისტი. ჟ. მოამბის დამატება. 2009წ. შრომები N1 (13), გვ. 113-116.

შ. ზაზაშვილი. დ. ნატროშვილი, ლ. გიორგაშვილი, თერმოდრეკადობის ჰემიტროპული თეორიის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები სფერული ზედაპირებით შემოსაზღვრული არეებისთვის.. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარები,. 2010წ. .

ე. მიმინოშვილი. დ. ჯაშიაშვილი. ნ. მახათაძე, ზ. შიოლაშვილი, ე. მიმინოშვილი და სხვ. გერმანიუმის შემცველი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება პიროლიზური მეთოდით. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა უნივერსალი თბილისი გვ. 219 – 223..

ნ. ჯალიაბოვა. დაავადებათა ზოგიერთი კლასის დიაგნოსტირების ინტელექტუალური სისტემა.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10, თბილისი, გვ. 256 - 259.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე, დ. დგებუაძე. დაბალენერგეტიკული ბირთვული რეაქციები- თბოენერგეტიკის მომავალი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2014წ. №3(723).

დ. კოხრეიძე. დაბალი და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების ელექტრული აპარატები. ელექტრონული ვერსია. 2013წ. სტუ, თბილისი, 621. 300. 5(02) 16. CD-18/536. 2012. 50 გვ.

რ. იმედაძე, ო. ხაზარაძე, ი. ღარიბაშვილი. დაბალი სიმტკიცის ბეტონისმიღება აშშ–ში ნორმების DIN-1045-ის მიხედვით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2012წ. #3(26).

ვ. გორდელაძე, თ. ანთაძე. დაბალტემპერატურული მინანქრები ფერადი ლითონებისათვის. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2007წ. №2(17), თბილისი, გვ.12-15.

რ. კოკილაშვილი, ნ. გასვიანი, გ. ყიფიანი, ტ. მელაშვილი, ლ. გელაშვილი. დაბალტემპერატურული ჰალოგენიდური ნალღობიდან ალუმინის ელექტროქიმიური დანაფარების მიღების პროცესზე არაორგანული დანამატების გავლენა. Georjia chemical journal. 2013წ. თბილისი, 13(1).

ბ. მაისურაძე, ზ.სიმონგულაშვილი, მ.ცირდავა, ი.მაისურაძე; ს.ნებიერიძე. დაბალფოსფორიანი წიდის გამოდნობა საშუალო სიმძლავრის მადანაღმდგენელ ელექტროღუმელში. სამეცნიერო ტრქნიკური ჟურნალი ”ენერგია” ქ.თბილისი. 2011წ. N 4 (60), გვ. 93-96, 2011.

ა. ჩიქოვანი. დაბეტონება ზამთარში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2009წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ი. ქვარაია. დაბეტონების სამუშაოების შესრულება ძლიერი ყინვების პირობებში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #2(33), გვ.13.

შ. შათირიშვილი, ი.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი.. დაბინძურების იდენტიფიკაციის პრობლემები. სქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული,რ. II №1. (46) გვ. 156-158.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. დაბინძურების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 2009წ. ტ. II №1. (46) თბილისი, 2009 გვ. 156-158.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. დაბინძურების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 0წ. ტ. II №1. (46) გვ. 156-158.

გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი. დაგრეხილი ჩაის ფოთლის მასის შრეებს შორის ფარდობითი წინაღობის კოეფიციენტის ექსპერიმენტული განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №5 (433) თბილისი.

გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი. დაგრეხილი ჩაის ფოთლის მასის ძვრის საწყისი წინაღობის და შიგა ხახუნის კოეფიციენტების ექსპერიმენტული განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №5 (433) თბილისი.