სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. კალანდია. აზროვნების ტექნიკური წერის აბსოლუტიზაციის ერთი ასპექტის შესახებ“. კონფერენციის მასალები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2010წ. .

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, დ. გაბუნია, რ. მჟავანაძე. ათეროსკლეროზის განვითარების მექანიზმების სხვადასხვა თეორიების შედარებითი დახასიათება. "გეორგიკა". "გაენათის მაცნე". 2015წ. ტ.2, N 4 გვ. 42-57.

ვ. მენთეშაშვილი, მ.გ. შვანგირაძე, დ.მ. შვანგირაძე. აირბალონების პოლიეთილენის ლეინერის დამზადების ტექნოლოგია. თბილისი, „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ N 3(11), გვ. 24-29. 2008წ. .

ა. სონღულაშვილი, null, იგორ კვესელავა, არჩილ ათანელიშვილი. აკადემიკოსი იური კაჭარავა. საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. #14, გვ. 126-130.

ს. ხიზანიშვილი. ალბერ კამიუ, „აჯანყებული ადამიანი“. ფრანგულიდან თარგმანი: თავი 1, „ვინ არის აჯანყებული ადამიანი?“ . მწერლის გაზეთი. 2015წ. # 3 (236).

გ. მაღალაშვილი. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავება ხელოვნური ალმასების, სალესი ქვების და მინერალური პიგმენტის საწარმოებლად. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ. 89.

ს. ჩქოფოია. ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის ასპექტები(ინფორმაცია განსჯისათვის). საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. №19 .

ი. კეცხოველი. ამერიკელი მამაკაცი გუშინ და დღეს. ამერიკის შესწავლის საკითხები V, Journal of American Studies. თბილისი. 2008წ. გვ. 188-193.

ს. ჩქოფოია. ამერიკის თანამედროვე განათლების სისტემა (ინფორმაცია). საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. №18 .

ლ. ოსიძე. ამერიკული თამაშის ქართული პარამეტრების ხელახალი გააზრება. "საისტორიო ვერტიკალები". 2016წ. N33., 2016., გვ. 35-44.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , დ.ლოჩოშვილი , ნ.გეგეშიძე , გ.ცინცაძე. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. II. დიმეთილაცეტამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10(3). გვ.272-275.

ნ. კუციავა, რ.ქაცარავა. ნ.სინაურიძე.. ამინომჟავური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების საფუძველზე მიკროსფეროების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება. . GTU. ჟურნალი „კერამიკა“. 2017წ. ტ. 19 N1 (37).

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე, მახვილაძე კ.. ამორტიზებული უბნების ურბანიზაცია და მათი ეკონომიკური შეფასება. "მშენებლობა და XXI საუკუნე" თბილისი 2005წ. 0წ. .

ზ. გაბისონია. ანაბრის ხელშეკრულების არსი. თემიდა. 2012წ. N7 (9).

ლ. ჩხეიძე, რამაზაშვილი ნათია. ანთროპოგენული ფაქტორების გავლენა კანცეროგენული აგენტების ფორმირებაზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. #3(11), გვ.107-114.

უ. ზვიადაძე, ზ. ჩანტლაძე, ბ. ზაუტაშვილი, ი. ლომინაძე. ანთროპოგენური ფაქტორების ზემოქმედება თბილისის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილებაზე. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #7-9, გვ. 85-89. 1998წ. შშN 0130-7061.

ი. კვესელავა. ანტიგლობალისტური მოძრაობის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #10. 2006წ. .

ს. გრიგალაშვილი. ანტიკლერიკალური მოძრაობა საფრანგეთში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. ,,საისტორიო ვერტიკალები''. 0წ. 2006 წ..

გ. ტყეშელაშვილი, ც. ელგენდარაშვილი. ანტიკრიზისული მართვა. ეკონომიკა. 2010წ. 1-2. 100-106 გვ..

მ. მაცაბერიძე. ანტიკრიზისული მართვის პრობლემები. Georgian Electronic Scientific Journal: Education Science and Psychology . 2009წ. 2009 | No.2(15).