სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25431 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კეცხოველი. ,,ოჯახის დაგეგმვა და კონსტრუირებული სოციალური პრობლემები აშშ-ს ცხოვრების წესში” . Journal of American studies, ამერიკის შესწავლის საკითხები, IV, თბილისი. 2006წ. გვ. 191-197.

მ. ცაცანაშვილი. ,,პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის სამართლებრივი პრობლემები". გამომცემლობა: Tacis ჟურნალი: ქართული სამართლის მიმოხილვები, თბილისი. 1998წ. გვ. 51-58.

თ. აქუბარდია. ,,პოლიტიკური კაზუსის'' და ,,ეკონომიკური კაზუსის'' ცნებები და მათი სამართლებრივი მიმართება. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება. 2013წ. 1(25); გვ. 85-91.

გ. კალანდაძე, კანდელაკი ოთარ. ,,პოლიტიკური ფსიქოლოგია, პოლიტიკის რაციონალიზაცია და მისი გამოყენებითი ასპექტები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2015წ. #3, გვ 224. ISSN 1512-0996.

დ. ლელაძე. ,,პორტატული მოწყობილობები, როგორც ელექტრონული სერვისების მიღების ეფექტური და თანამედროვე საშუალება". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" თბილისი. 2015წ. #1 (33), გვ. 194-200.

ს. დოღონაძე. ,,პრევენცია - არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის საფუძველი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 9 გვ. 16-27.

მ. ცაცანაშვილი. ,,პროვაიდერთა ურთიერთობის სამართლებრივი ასპექტები გლობალურ ინფორმაციულ სივრცეში (საქართველოს მაგალითზე)". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1999წ. #3-6 გვ.49-56.

ნ. ლომიძე, ჯ. გახოკიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისაკენ?(პოლიტიკური სამართლებრივი ასპექტები). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის მასალების შრომები,,სამართლის აქტუალური პრობლემები''. 2014წ. გვ.71–76 ISBN 978-9941-0-6746-4.

მ. კაპანაძე. ,,რეგიონალური ბიუჯეტების მნიშვნელობა ტერიტორიული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაში. ჟურნ. "ეკონომიკის აქტუალური საკითხები’’. 2001წ. , თსუ, N 16 2001 გვ24-31.

თ. ბაქანიძე. ,,რეგიონული ტექნოპარკების ფუნქციონირების ეფექტიანობის შეფასება’’. „ბიზნეს–ინჟინერინგი’. 2012წ. N 3, თბილისი.

ნ. ლომიძე. ,,რელიგიის როლი პოლიტიკაში''. სტუ–ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერტობების ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ,, მსოფლიო და კავკასია . 2017წ. N6,გვ 15–18.

კ. აბულაძე. ,,როდის და როგორ დასრულდება კრიზისი?". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2009წ. გვ. 59-61.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,რუსეთის აგრესიული ენერგეტიკული პოლიტიკა". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #1 გვ. 157-175.

ლ. ხეცურიანი. ,,საარბიტრაჟო ხელშეკრულების ფორმები და მისი მნიშვნელობა პრაქტიკაში”. . სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი " თემიდა" საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2011წ. N5(7) – 2011წ, ISSN 1512-1305, თბილისი.

მ. კაპანაძე. ,,საბიუჯეტო რეგულირების სრულყოფის საკითხისათვის”. ჟურნ. "სოციალური ეკონომიკა“,. 2001წ. N 5 2001 გვ99-103.

მ. კაპანაძე. ,,საგანგებო საბიუჯეტო რეჟიმის როლი რეგიონების სოციალურ ეკონომიკური განვითარეწბის დონეტა გამოთანაბრებაში”. ჟურნ. „ეკონომიკა“, . 2002წ. N 1–2 2002გვ43-47.

ჯ. ჯანაშია. ,,საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, როგორც თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის მნიშვნელოვანი საფრთხე". თბილისისი ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია. 0წ. 2-10 გვ, თბილისი.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. ,,სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პროგნოზირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2007წ.1(41). 0წ. გვ.-5.

ე. მგალობლიშვილი. ,,სალომე" ქართული თეატრის სცენაზე, საისტორიო ვერტიკალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. №26, გვ.88-91.

ლ. ტაბატაძე. ,,სამანი – 2“ ოზოგენერატორის გამოყენება ღვინის წარმოებაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2017წ. №3 (505) .