სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში. ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“, კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2011წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, გვ. 112-115.

ნ. ბახსოლიანი. ბრინჯაოს სარკე ურარტუდან. ისტორიულ–ეთნოლოგიური ძიებანი XI. 2009წ. გვ.349–357.

ს. გრიგალაშვილი. ბრიტანელი თეორეტიკოსები რუსეთის პოლიტიკის შესახებ კავკასიაში. ჯურნალი -,,საისტორიო ვერტიკალები''. 2009წ. 2009 -20.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი. ბროილერის ქათმის წარმოება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. 2(16) 2017.

ი. ბაზღაძე. ბრომი და მისი ნაერთების ზემოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე.. თდასუ, აღმაშენებელი- პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი.. 2009წ. თბილისი, №5, ISSN 1512-2581, გვ.56-59 ..

ი. ჩხეიძე, ს. ოქრომჭდელიშვილი. ბროუბის მოძრაობის დროითი სიხშირული ანალიზი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. ნანოტექნოლოგიები ნანო 2012. 2012წ. .

ც. ოშაყმაშვილი. ბრტყელბადიანი ვიბროსეპარაციის კინეტიკის ანალიზური კვლევა. საქ,ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. გვ. 60.

ზ. ჯაფარიძე, ც.ოშაყმაშვილი. ბრტყელბადიანი ვიბროსეპარაციის კინეტიკის ანალიზური კვლევა. სტუ, “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2007წ. № 4(4) გვ.60-65.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა., ნოზაძე ა.. ბრტყელი და მცირე ქანობიანი სახურავების ხანმედეგობა და ეკონომიკური ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №3(26).

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე,თ.შუბითიძე. ბრტყელი ოთკუთხედის თვისებები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. 2017წ.N1(44).

თ. შუბითიძე, მ.ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. ბრტყელი ოთხკუთხედის თვისება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშნებლობა". 2017წ. თბილისი 2017 N1(44) გვ:3.

ნ. მუმლაძე. ბრტყელი ფიგურების მაქსიმალური და მინიმალური თვისებები. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2007წ. #2(28).

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №2(21).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №2(21).

მ. დინუაშვილი, მ. დემეტრაშვილი. ბრუნვის ზედაპირებზე ნორმალისა და მხების აგების გრაფო-ანალიზური მეთოდი.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. №21, 148-152.

მ. დემეტრაშვილი. ბრუნვის ზედაპირების მიმართ ნორმალისა და მხების აგების გრაფიკულ–ანალიზური მეთოდი.. "საქართველოს ნავთობი და გაზი ". . 2007წ. №21, გვ.148–152 ISSN 1512-0457.

გ. ოთარაშვილი, გ. ოთარაშვილი. ბრუნვის სხეულების წარმოდგენა კომპიუტერულ სისტემებში. სტუ-ს შრომები. 2004წ. №4(454), გვ.70-75 .

მ. დემეტრაშვილი, ალიხანაშვილი მ. ბრუნვის ცილინდრისა და 2–რე რიგის ელიპტიკური ზედაპირების თანაკვეთის წირის სახის განსაზღვრა პერსპექტიულ–აფინური გარდაქმნის მეთოდით. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". ISSN 1512-3537. 2008წ. №4(12), გვ 90–94.

ჰ. კუპრაშვილი. ბრძოლა იწყება ჯაყოების მიერ მიტაცებული და გაუპატიურებული სამშობლოს გადარჩენისთვის. გაზ. “24 საათი”. 2003წ. # 333.