სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დემეტრაძე, დ.ერისთავი, ნ. კუციავა. ბორჯომ-ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს ,,დობილო'' წყლის ხარისხის მონიტორინგი. სტუ,სამთო ჟურნალი. 2011წ. N1, (26), გვ19.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია. ბორჯომის ნახანძრალ მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის ეროზიული პროცესების სიმულაციური მოდელირება. სტუ წყალთა მეურნეობის შრომათა კრებული. 2015წ. #70, გვ.191.

მ. შავლაყაძე. ბორჯომის რაიონის სოფლების წაღვერისა და დაბას მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგიური გამოკვლევა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. .

მ. შავლაყაძე, ვ.შურღაია, დ.ფოცხვერია. ბორჯომის რაიონის სოფლების წაღვერისა და დაბის მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგიური გამოკვლევა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. თბილისი, . 2009წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #64, 104-114.

დ. ფოცხვერია, ვ.შურღაია, მ.შავლაყაძე. ბორჯომის რაიონის სოფლების- წაღვერისა და დაბის მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგიური გამოკვლევა . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალტამეურნეობის ინსტიტუტი შრომატა კრებული 64. 2009წ. გვ,114-124.

თ. თევზაძე, ვ.შურღაია , მ.შავლაყაძე, დ.ფოცხვერია . ბორჯომის რაიონის სოფლების- წაღვერისა და დაბის მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგიური გამოკვლევა . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალტამეურნეობის ინსტიტუტი შრომატა კრებული 64. 2009წ. გვ,114-124.

ვ. შურღაია, მ. შავლაყაძე, დ. ფოცხვერია. ბორჯომის რაიონოს სოფლების წაღვერისა და დაბის მიმდებარე ნახანძრალი ტერიტორიების გეოეკოლოგოური გამოკვლევები. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64. თბილისი. გვ.114-125.

თ. ურუშაძე, ქვრივიშვილი, სანაძე. ბორჯომის ხეობის ვულკანურ ქანებზე განვითარებული ნიადაგების ტაქსონომიური თავისებურებანიB. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტ. 1, № 2 (43).

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, მ. დემეტრაძე. ბორჯომ–ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს „დობილოს“ წყლის ხარისხის მონიტორინგი . სამთო ჟურნალი, N 1 (26) . 2011წ. გვ. 19-23.

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, ნ.ძიძიკაშვილი, მ.დემეტრაძე. ბორჯომ–ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს „დობილოს“ წყლის ხარისხის მონიტორინგი. სტუ. საერტაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2010წ. გვ. 172-175.

თ. ეპიტაშვილი, კაკაბაძე ნ.. ბოსტნეული კულტურების მდგომარეობა საქართველოში და მისი განვითარების გზები. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2009წ. #24, გვ. 140-142.

გ. დვალი, ნ. ლომთაძე. ბოსტნეული კულტურების მიკროორგანიზმები და მათი ურთიერთ ანტაგონისტური დამოკიდებულება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. N4 .

თ. გოგიშვილი. ბოსტნეული კულტურების ფესვის მავნებლები და მათთან ბრძოლა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ჟურნალი ,,მოამბე,,. 2016წ. 98-101გვ..

მ. მელაძე. ბოსტნეული კულტურების წარმოების აგროეკოლოგიური თავისებურებანი სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან ზონაში . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2005წ. ტ. XXX, გვ. 50-51.

ე. უთურაშვილი, kupataZe izolda, დემენიუკი მაია, გელაშვილი ეთერი. ბოსტნეულის დაკონსერვების ბიოქიმიური ასპექტები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11.

თ. შამათავა, ლ. მიქაძე, ი. სულაბერიძე. ბოსტნეულის კარტოფილის შენახვის ვადების დადგენა, მათში ნიტრატების შემცველობის მიხედვით. ახალგაზრდა მეცნიერთა თეზისები. 1991წ. №7 გვ.2.

გ. კაიშაური. ბოსტნეულის სასმელი ბავშვებისათვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი “მოამბე” . თბ. . 2009წ. ტ. 23. გვ. 199 – 200.

ც. შილაკაძე, ნ.ბაღათურია, ნ.ბეგიაშვილი. მ.ორმოცაძე. ბოსტნეულის წვენების ხარისხის განმსაზღვრელი ფაქტორები. J.agraruli ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi. 2018წ. .

ი. კუპატაძე, დემენიუკი მაია, გელაშვილი ეთერი. ბოსტნეულში მიმდინარე ქიმიური ცვლილებები მაცივარში შენახვის დროს. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ე. შენგელია, გ. ანდრიაძე, ლ. გვასალია. ბოსტნეულში ნიტრატ–ნიტრიტის ტრანსფორმაციის მექანიზმზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლა. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2015წ. თბილისი. ტ. 41 (1-2).